1397/10/23
15:50 ب.ظ
فروش 6دانگ دستگاه یونیت دندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:13 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی و لوازم یدکی نو خودرو
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:30 ق.ظ
فروش 6 دستگاه یونیت دندانپزشکی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:19 ب.ظ
واگذاری اموال اسقاطی دندانپزشکی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:23 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی اداری لوازم و تجهیزات پزشکی
1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/29
13:37 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی اداری لوازم و تجهیزات پزشکی
1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/25
12:49 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی مستعمل و اجر نسوز و ..
1397/9/25 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش تعدادی دستگاه های الکتروتراپی و سونوگرافی
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:28 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه درماپن-سانتریفوژ - دستگاه بخور سرد و گرم شهرستان
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:25 ب.ظ
فروش اقلام و تجهیزات پزشکی
فروش اقلام و تجهیزات پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/18
09:08 ق.ظ
فروش تک تک 8 دستگاه از اموال اسقاطی و بلااستفاده بیمارستان
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
14:02 ب.ظ
فروش تجهیزات پزشکی اسقاطی بیمارستان
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:55 ب.ظ
واگذاری محل فروش مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:25 ب.ظ
فروش مقادری ایمپلنت دندانپزشکی
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/26
09:13 ق.ظ
فروش لوازم و وسایل اداری و پزشکی اسقاطی مازاد بر نیاز
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
13:28 ب.ظ
فروش اموال اسقاط بیمارستان دکتر
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:50 ب.ظ
فروش اموال و لوازم اسقاطی تجهیزات پزشکی مستعمل و خارج از رده
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:11 ق.ظ
1397/08/02
14:29 ب.ظ
فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای غربالگری
1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/28
15:39 ب.ظ
فروش دستگاه نوار قلب
فروش دستگاه نوار قلب... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:46 ب.ظ
فروش دستگاه استریوسکوپی
فروش دستگاه استریوسکوپی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:29 ق.ظ
فروش تجهیزات ارتوپد فنی و سایر
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:20 ق.ظ
فروش تجهیزات ارتوپد فنی و سایر
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:43 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و اسقاط شامل : لوازم پزشکی - تشک - تخت سربازی
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:17 ب.ظ
فروش تعدادی از اقلام به شرح : دستگاه پارتکیل سایر انالایزر -
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/10
13:14 ب.ظ
خرید ملزومات پزشکی 4 ماهه جهت واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:55 ب.ظ
فروش شکم بند دماسنج قطعات فشار سنج
1397/7/7 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
فروش تب سنج
فروش تب سنج... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/7 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
فروش چسب کمر بشرط صادرات
فروش چسب کمر بشرط صادرات... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:49 ب.ظ
خرید حمل و راه اندازی تجهیزات
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:35 ق.ظ
فروش اموال و لوازم اسقاطی تجهیزات پزشکی و اسکلت پایه سوله و پلیت سقف
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
16:04 ب.ظ
فروش اموال و لوازم اسقاطی تجهیزات پزشکی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/19
11:10 ق.ظ
فروش اموال مازاد بیمارستانی
فروش اموال مازاد بیمارستانی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:15 ق.ظ
فروش اقلام مازاد شامل: دستگاه هضم، میکروسکوپ اینورت و...
1397/6/12 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
فروش 1 دستگاه سل کانتر و 1 دستگاه بینایی سنجی
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
08:55 ق.ظ
فروش اموال به شرح : کلیه لوازم مغازه عینک فروشی - چاقو دستی
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:36 ق.ظ
فروش املاک مستعمل و اسقاط شامل : اهن الات -
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/11
16:41 ب.ظ
فروش 325 جفت عدسی طبی و
فروش 325 جفت عدسی طبی و... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/02
11:47 ق.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه لیزر پزشکی
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/29
00:49 ق.ظ
فروش پرینتر چهار کاره-یک دستگاه سنوگرافی و
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/23
12:26 ب.ظ
فروش اموال به شرح : سر سوزن انسولین خارجی - چسب ضد حساسیت
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:48 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی و مازاد
فروش اموال اسقاطی و مازاد... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/16
23:16 ب.ظ
فروش لوازم و کالای
فروش لوازم و کالای... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/05
15:28 ب.ظ
فروش اموال و لوازم اسقاطی تجهیزات پزشکی
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/02
17:19 ب.ظ
فروش اموال مازاد بیمارستان
فروش اموال مازاد بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/2 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
فروش اموال مازاد بیمارستانی واقع در شهر
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/28
12:42 ب.ظ
فروش تجهیزات بیمارستانی480 تن
فروش تجهیزات بیمارستانی480 تن... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/3/28 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
فروش لوازم و تجهیزات پزشکی
فروش لوازم و تجهیزات پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/3/28 اعلام نشده
1397/03/24
01:22 ق.ظ
فروش تعداد 2100 قلم اموال منقول اسقاطی
1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:23 ب.ظ
واگذاری مشارکتی در قالب سرمایه گذاری به صورت تامین دستگاههای
1397/3/19 اعلام نشده