1397/08/24
13:30 ب.ظ
اجاره 150000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال
اجاره 150000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/05
12:50 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
15:43 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:12 ب.ظ
فروش دستگاه کارتخوان
فروش دستگاه کارتخوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:32 ب.ظ
فروش دستگاه خودپرداز
فروش دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:26 ق.ظ
فروش دستگاه خود پرداز
فروش دستگاه خود پرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:58 ب.ظ
فروش ماشین حساب
فروش ماشین حساب... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:32 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ATM خود پرداز واقع در
فروش 4 دستگاه ATM خود پرداز واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:11 ب.ظ
فروش یک دستگاه atm دستگاه خود پرداز
فروش یک دستگاه atm دستگاه خود پرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
فروش دستگاه کارتخوان
فروش دستگاه کارتخوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
فروش کارت خوان
فروش کارت خوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/05/22
08:43 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه پرینتر مارک اچ پی
فروش اموال به شرح : یک دستگاه پرینتر مارک اچ پی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:49 ق.ظ
فروش 2دستگاه تجهیزات پردازشی
فروش 2دستگاه تجهیزات پردازشی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/14 اعلام نشده
1397/05/06
18:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودپرداز
فروش یک دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/18
23:55 ب.ظ
فروش تعداد 7600 دستگاه چک خوان و تعداد
فروش تعداد 7600 دستگاه چک خوان و تعداد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:08 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کپی فاکس پانوسونیک
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کپی فاکس پانوسونیک... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه کپی و
فروش یک دستگاه کپی و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی دستگاه پارکوتر
نصب و راه اندازی دستگاه پارکوتر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/02
15:57 ب.ظ
فروش ژورنال فروشی مدل وینکور7920عدد
فروش ژورنال فروشی مدل وینکور7920عدد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/28
10:21 ق.ظ
فروش قطعات مختلف خودپرداز
فروش قطعات مختلف خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
فروش دستگاه کارتخوان
فروش دستگاه کارتخوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده