1397/11/29
13:45 ب.ظ
فروش اقلام شامل : تخت تزریقات- کمد دیواری - ولیچر- کپوسل اتش نشانی
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
14:27 ب.ظ
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
07:18 ق.ظ
فروش اموال شامل : پرینتر لیزر -مخزن گازوئیل - تلفن فکس -کیبورد
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
13:43 ب.ظ
فروش کیس - مانتیور- دستگاه کپی- تلویزیون- لپ تاپ
فروش کیس - مانتیور- دستگاه کپی- تلویزیون- لپ تاپ... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/20
11:58 ق.ظ
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:57 ب.ظ
فروش 8 ردیف اقلام اسقاطی لوازم کامپیوتر شامل مانیتور - اسکنر
1397/11/18 تاریخ گذشته
16:39 ب.ظ
فروش 1 دستگاه کامپیوتر اپل آی مک فاقد کیبورد و موس
فروش 1 دستگاه کامپیوتر اپل آی مک فاقد کیبورد و موس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
14:00 ب.ظ
فروش 8 ردیف اقلام اسقاطی لوازم رایانه مانیتور اسکنر پرینتر لپ تاپ و ...
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
فروش یک کامپیوتر مانیتور15 سامسونگ - سرور کامپیوتر
فروش یک کامپیوتر مانیتور15 سامسونگ - سرور کامپیوتر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/17 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 167 ردیف و تعداد 7900 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 85 ردیف و تعداد 736 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 92 ردیف و تعداد 1644 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 2197 ردیف و تعداد4599 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 2197 ردیف و تعداد4599 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی منحله شامل 2197 ردیف و تعداد4599 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی شامل 3877 ردیف و تعداد 9870 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی شامل 3877 ردیف و تعداد 9870 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی شامل 308 ردیف و تعداد 683 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی شامل 172 ردیف و تعداد 5589 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:49 ق.ظ
فروش اقلام در 28ردیف شامل : کیس مستعمل -مانیتور -کیبورد -فکس -اسکنر شهر
1397/11/14 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
فروش لوازم کامپیوتری ازمایشگاهی تاسیساتی اداری اموزشی اشپزخانه
1397/11/14 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
فروس تجهیزات و قطعات رایانه ای مستعمل
فروس تجهیزات و قطعات رایانه ای مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:00 ق.ظ
فروش تجهیزات رایانه ای مستهلک مانیتور و پولشمار و کیبورد و ..
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
لپ تاپ و لوازم جانبی
لپ تاپ و لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
سایر قطعات داخلی رایانه
سایر قطعات داخلی رایانه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
فروش سایر تجهیزات رایانه
فروش سایر تجهیزات رایانه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش کیس مستعمل انبر و قیچی ارماتوربندی مستعمل
فروش کیس مستعمل انبر و قیچی ارماتوربندی مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
10:41 ق.ظ
فروش8 ردیف اقلام اسقاطی لوازم کامپیوتر شامل مانیتور - اسکنر
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
فروش اجناس 7 ردیف شامل: کیس و مانیتور و پاور و موس و کیبورد و رم و کابل و مبدل و کارت گرافیکی
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:34 ب.ظ
فروش تعدادی از اموال مستعمل و اسقاطی مازاد برنیاز شامل تجهیزات اداری کامپیوتری برقی
1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/29
11:13 ق.ظ
فروش 86 دستگاه اسلیپ پرینتر و 3 دستگاه پرینتر رایانه
فروش 86 دستگاه اسلیپ پرینتر و 3 دستگاه پرینتر رایانه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
10:36 ق.ظ
فروش اقلام شامل : مانیتور- دستگاه فتوکپی - یخچال ویترینی - موتورسیکلت دنده ای - دینام
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:23 ق.ظ
فروش لوازم کامپیوتر
فروش لوازم کامپیوتر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش مانیتور مختلف
فروش مانیتور مختلف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
فروش لپ تاپ و مانیتور رایانه
فروش لپ تاپ و مانیتور رایانه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
فروش لپ تاپ و کیس رایانه
فروش لپ تاپ و کیس رایانه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:25 ق.ظ
فروش تجهیزات و قطعات اداری و کامپیوتری
فروش تجهیزات و قطعات اداری و کامپیوتری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:44 ب.ظ
فروش 3 گروه کالای اسقاطی شامل: کیس و مانیتور - دیزل ژنراتور - اهن الات و الومیینیوم
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:02 ق.ظ
فروش تجهیزات رایانه ای اسقاطی
فروش تجهیزات رایانه ای اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/19
11:35 ق.ظ
فروش اقلام اسقاطی در سه ردیف شامل : ماشین های اداری مانیتور - کیس
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش چهار دستگاه مانیتور مارک های ال جی و سامسونگ شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:31 ق.ظ
فروش اموال شامل : مانیتور 4 عد پولشمار 3 عدد کیبورد - 4 عدد ماشین حساب
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:48 ق.ظ
فروش اموال شامل : کامپیوتر دست دوم به همراه کیبورد و ماوس - یک دستگاه اره اتشی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:27 ب.ظ
فروش 8 ردیف اقلام اسقاطی لوازم کامپیوتر شامل مانیتور اسکنر
1397/10/2 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
فروش 8 ردیف اقلام اسقاط کامپیوتری شامل مانیتور اسکن پرینتر و لپ تاپ و..
1397/10/2 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فروش 8 ردیف اقلام اسقاط کامپیوتری شامل مانیتور اسکن پرینتر
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:28 ب.ظ
فروش یک دستگاه تخلیه جگر و سنگدان 20 تعداد - چهار دستگاه کامپیوتر - یک دستگاه یخچال سامسونگ - پرینتر
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:35 ق.ظ
فروش کولر دو تیکه جنرال 24 هزار - کپی شارپ رومیزی - کامپیوتر کامل شهرستان
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:28 ب.ظ
فروش اموال شامل : سه راهی برق - پتو 7 تخته - بخاری گازی- کیس کامپیوتر شهرستان
1397/9/24 تاریخ گذشته