1397/09/25
12:35 ب.ظ
فروش اموال شامل : موتور برق دیزل ژنراتور - سه عدد پالت پک 12 عددی کپسول اکسیژن
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/14
13:48 ب.ظ
فروش دیزل ژنراتور گازوئیلی و میکسر و ابخوری سالن ها و...
فروش دیزل ژنراتور گازوئیلی و میکسر و ابخوری سالن ها و...... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
19:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور سال 2010 - دستگاه موتور برق مستعمل
1397/9/13 مهلت دار
13:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور ژنراتور
فروش یک دستگاه موتور ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
12:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور یک دستگاه تراش - یک دستگاه اره لنگ
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/08
11:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 375
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 375... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
فروش تعدادی از تجهیزات کارگاهی و اقلام مازاد
فروش تعدادی از تجهیزات کارگاهی و اقلام مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:12 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور مارک ام تی یو دست دوم به ظرفیت 500 کیلو وات
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:01 ب.ظ
فروش 1 دستگاه ژنراتور برق 40 کاوا
فروش 1 دستگاه ژنراتور برق 40 کاوا... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:21 ق.ظ
فروش اقلام شامل: دیزل ژنراتور - اموال اداری و فنی اسقاطی و ضایعات فلزی
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
08:52 ق.ظ
فروش دیزل ژنراتور 528KVA با مارک CATER PELLAR شش سیلندر
فروش دیزل ژنراتور 528KVA با مارک CATER PELLAR شش سیلندر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:04 ق.ظ
فروش تعدادی دیزل ژنراتور
فروش تعدادی دیزل ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:41 ق.ظ
فروش دیزل ژنراتور مازاد
فروش دیزل ژنراتور مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:48 ب.ظ
فروش یک دستگاه ژنراتور دینام برق موتور کار کرده مستهلک واقع در شهرستان
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
19:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور ساخت کشور
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور ساخت کشور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:48 ب.ظ
فروش دیزل ژنراتور 528KVA با مارک CATER PELLAR شش
فروش دیزل ژنراتور 528KVA با مارک CATER PELLAR شش... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:53 ب.ظ
فروش 7 ردیف اقلام شامل: دیزل ژنراتور و کانکس و کانتینر و پمپ بتن و کمپرسور و...
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:11 ب.ظ
فروش تعداد 11 عدد دیزل ژنراتور
فروش تعداد 11 عدد دیزل ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
فروش تعداد11 عدد دیزل ژنراتور
فروش تعداد11 عدد دیزل ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
واگذاری 5 دستگاه موتور برق و غیر فعال اسقاطی شهرستان
واگذاری 5 دستگاه موتور برق و غیر فعال اسقاطی شهرستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/30
11:06 ق.ظ
تعداد 11 عدد دیزل ژنراتور MTU 956 و تعداد 8 عدد دیزل ژنراتور MTU396 واقع در
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه ژنراتور دیزل مارک PETBOW انگلستان
فروش یک دستگاه ژنراتور دیزل مارک PETBOW انگلستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
فروش ابزار الات ژنراتور K200 اهن الات مختلف شیر الات
فروش ابزار الات ژنراتور K200 اهن الات مختلف شیر الات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:53 ب.ظ
فروش اقلام مشروحه در 3 ردیف به شرح : دیزل ژنراتور - خودپرداز - ضایعات
1397/7/28 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
فروش اقلام مازاد شامل: الکتروموتور - ژنراتور برق - شیر ضربه ای فلنج دار و...
1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/21
11:55 ق.ظ
فروش دیزل ژنراتور
فروش دیزل ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:42 ق.ظ
فروش موتور ژنراتور دیزل 6 سیلنتر
فروش موتور ژنراتور دیزل 6 سیلنتر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:33 ب.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:16 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/14 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
فروش اهن الات مستعمل و اسقاط و اهن الات ورق و
فروش اهن الات مستعمل و اسقاط و اهن الات ورق و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/09
13:16 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه دیزل ژنراتور
فروش اموال به شرح : یک دستگاه دیزل ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/9 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فروش یک دستگاه ژنراتور گازوئیلی
فروش یک دستگاه ژنراتور گازوئیلی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:08 ب.ظ
فروش ژنراتور
فروش ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
فروش انواع رموک و تانکر- انواع موتوربرق
فروش انواع رموک و تانکر- انواع موتوربرق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور ژنراتور سیار برق
فروش یک دستگاه موتور ژنراتور سیار برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فروش وسایل در 4 ردیف به شرح : انواع خودرو سبک و سنگین - انواع موتور برق
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
19:07 ب.ظ
فروش دیزل ژنراتور شامل موتور دیزل با مارک دو نیز
فروش دیزل ژنراتور شامل موتور دیزل با مارک دو نیز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/3 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
واگذاری 1 دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا و 2 دستگاه 710 کاوا مارک دوسان
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه ژنراتور برق کاتر پیلتر کوپل شده
فروش یک دستگاه ژنراتور برق کاتر پیلتر کوپل شده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه گاری و
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه گاری و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/27 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه دیزل
واگذاری یک دستگاه دیزل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/27 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور شش سیلندر با موتور
فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور شش سیلندر با موتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/21
16:47 ب.ظ
فروش 1 دستگاه سمپاش برقی و موتور برق و موتور تک سیلندر و..
1397/6/21 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
فروش دستگاه موتور ژنراتور
فروش دستگاه موتور ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:52 ب.ظ
واگذاری 1 دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا و 2 دستگاه 710 کاوا مارک دوسان
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:58 ب.ظ
فروش کانکس-کانتینر-بتونیر
فروش کانکس-کانتینر-بتونیر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/17
12:26 ب.ظ
فروش ژنراتور
فروش ژنراتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه ژنراتور 400 و
فروش یک دستگاه ژنراتور 400 و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/13 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
فروش دیزل 4 سیلندر بدون ژنراتور با مارک بنز
فروش دیزل 4 سیلندر بدون ژنراتور با مارک بنز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:05 ب.ظ
فروش دیزل برق اضطراری دستگاه موتور اب گازوئیلی 200 کیلوگرم
1397/6/12 اعلام نشده