1397/08/23
19:26 ب.ظ
فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد و مستعمل
فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/14
12:24 ب.ظ
فروش لوازم اسقاط شامل: ترانسفورماتور و تیر بتنی و انواع کابل و یراق الات و بشکه خالی و...
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/13 مهلت دار
1397/08/12
12:24 ب.ظ
فروش انواع لوازم ترانسفورماتور - تیربتونی - کابل اسقاط- یراق الات
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
فروش انواع اهن الات- انواع کابل - انواع کنتور- انواع الومینیوم - انواع مقره و ترانس
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:21 ب.ظ
فروش ترانس های قدرت مازاد و مستعمل
فروش ترانس های قدرت مازاد و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/5 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش ترانس های قدرت و مستعمل موجود در انبار و بهره برداری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:55 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود در انبارها واقع در
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود در انبارها واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:29 ق.ظ
فروش سیم مسی- انواع ترانسفورماتور- کابل فیبرنوری خودنگهدار
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:11 ب.ظ
فروش : دیگ بخار - کمپرسور بررقی - ترانسفورماتور
فروش : دیگ بخار - کمپرسور بررقی - ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:10 ب.ظ
فروش اقلام مازاد بر نیاز به شرح : گیربکس اسیاب - ترانسفور ماتور 315 کیلو ولت
1397/7/16 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:16 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/08
13:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/8 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:10 ب.ظ
فروش انواع ترانس جریان
فروش انواع ترانس جریان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:14 ق.ظ
فروش انواع اجناس اسقاط شامل تابلو و کابینت و ترانسفورماتور و اهن الات
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور و
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:35 ب.ظ
فروش تاسیسات برق شامل : انشعابات برق 180 کیلو ولت ترانس هوایی
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:18 ب.ظ
فروش انواع ترانس
فروش انواع ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
13:52 ب.ظ
فروش اقلام شامل: ترانس برق - مخزن گازوئیل 25000 لیتری - منبع اب 12000 لیتری و...
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:13 ق.ظ
فروش مجموعه چهار واحد نیروگاه دیزلی نصب شده
فروش مجموعه چهار واحد نیروگاه دیزلی نصب شده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
15:56 ب.ظ
فروش اقلام شامل: ترانسفور جوش - موتورسیکلت - تانکر و....
فروش اقلام شامل: ترانسفور جوش - موتورسیکلت - تانکر و....... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:45 ق.ظ
فروش سیم لاکی اسقاط و دستگاه ترانس و مخزن خالی ترانس
فروش سیم لاکی اسقاط و دستگاه ترانس و مخزن خالی ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/04
07:57 ق.ظ
فروش 1 دستگاه ترانسفورماتور کاهنده 66KV به 20KV ساخت المان با توان 10000KWA
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:03 ب.ظ
فروش انواع لوازم اسقاط - انواع ترانسفورماتور
فروش انواع لوازم اسقاط - انواع ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/20
18:56 ب.ظ
فروش ترانس جریان 20
فروش ترانس جریان 20... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/18 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
فروش چرخ ترانس
فروش چرخ ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/16
10:41 ق.ظ
فروش سنگ فرز-ترانس جوشکاری و
فروش سنگ فرز-ترانس جوشکاری و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:14 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین و ماشین الات واقع
فروش یک قطعه زمین و ماشین الات واقع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:23 ب.ظ
فروش ترانس برق-تابلو برق ستاره مثلث-اهن الات قراضه-واشر اب تایتون
1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:43 ق.ظ
فروش اقلام و ضایعات اهن الات قراضه- ترانس برق- واشر اب بند تایتون
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/27
13:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانس - تعداد یک انشعاب - مخزن
فروش یک دستگاه ترانس - تعداد یک انشعاب - مخزن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانس-مخزن-32 عدد پالت پلاستیکی-یک عدد ابسردکن و
1397/4/26 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
یک قطعه زمین 3000 متری یک دستگاه پمپ برقی
یک قطعه زمین 3000 متری یک دستگاه پمپ برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/23
15:39 ب.ظ
فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل تجهیزات پست برق
فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل تجهیزات پست برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/22 تاریخ گذشته
1397/04/16
13:17 ب.ظ
فروش اموال شامل: کمپرسور 80 لیتری - ترانسفورموتور -
فروش اموال شامل: کمپرسور 80 لیتری - ترانسفورموتور -... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
فروش اموال در 14 ردیف به شرح : جرثقیل سقفی - کمپرسورهواسازان
1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/02
15:44 ب.ظ
فروش اقلام مازاد برنیاز و اسقاطی در 16 ردیف متعلق به شهرداری
1397/4/2 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
فروش تجهیزات پست برق 30 کیلوولت
فروش تجهیزات پست برق 30 کیلوولت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/2 اعلام نشده
1397/03/29
12:23 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانس نیروگاهی نو 200MVA
فروش یک دستگاه ترانس نیروگاهی نو 200MVA... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/29 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
فروش انواع ترانس
فروش انواع ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/29 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
فروش انواع ترانس جریان
فروش انواع ترانس جریان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/29 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
فروش خودروی برقی -ترانس نیروگاهی نو-ضایعات غیرفلزی -آهن الات برگشتی -ترانس نیروگاهی نو-انواع ترانس-
1397/3/29 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
1397/03/28
19:00 ب.ظ
فروش اجناس شامل : ترانسفور ماتور
فروش اجناس شامل : ترانسفور ماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/28 اعلام نشده
18:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفور ماتور
فروش یک دستگاه ترانسفور ماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:34 ب.ظ
فروش تجهیزات مازاد و از رده خارج پست
فروش تجهیزات مازاد و از رده خارج پست... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/22 اعلام نشده
13:20 ب.ظ
یک دستگاه ترانسفور ماتور یک تانکر بزرگ ذخیره
یک دستگاه ترانسفور ماتور یک تانکر بزرگ ذخیره... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/22 اعلام نشده