1398/01/19
11:52 ق.ظ
فروش یک دستگاه مبدل اکسچنجر فشار قوی
فروش یک دستگاه مبدل اکسچنجر فشار قوی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/19 مهلت دار
1398/01/18
12:22 ب.ظ
بهره برداری از سطح بام مستحدثات در حدود1500 مترمربع
بهره برداری از سطح بام مستحدثات در حدود1500 مترمربع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:05 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی - 15 تن سیم مسی- انواع ترانسفورماتور
فروش ساختمان مسکونی - 15 تن سیم مسی- انواع ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:45 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/8 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/28
13:07 ب.ظ
فروش موتور دیزل - ژنراتور - ترانسفورماتور- ترانس
فروش موتور دیزل - ژنراتور - ترانسفورماتور- ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
15:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور سه فاز کوره قوس الکتریکی شهرستان
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:21 ب.ظ
فروش اموال شامل :انواع ترانس -رله - کلید اتوماتیک - مینیاتور- رله جافیوژی
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:34 ب.ظ
احداث نیروگاه 484 مگاواتی
احداث نیروگاه 484 مگاواتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:33 ب.ظ
فروش انواع ترانسفور ماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفور ماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:45 ب.ظ
انواع ترانسفور ماتور اسقاط
انواع ترانسفور ماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/2 تاریخ گذشته
21:39 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
20:09 ب.ظ
فروش تعدادی از اقلام در 8 ردیف شامل : دستگاه دریل ستونی - خودرو زانتیا 86
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/28
10:42 ق.ظ
فروش لوازم فرسوده و اسقاطی شامل ترانس و ااهن الات و سیم و کابل و قرقره و ..
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:52 ب.ظ
فروش انواع ترانس
فروش انواع ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
فروش لواز فرسوده و اسقاطی شاما: انواع ترانس و اهن الات و سیم و کابل و لوازم برقی
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
فروش لواز فرسوده و اسقاطی شاما: انواع ترانس و اهن الات و سیم و کابل و لوازم برقی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:03 ب.ظ
فروش لوازم فرسوده و اسقاطی واقع انواع ترانس- اهن الات و سیم کابل و قرقره- لوازم برقی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/17
14:33 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانس جوش 630 امپر ساخت شرکت مهندسی
فروش یک دستگاه ترانس جوش 630 امپر ساخت شرکت مهندسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/17 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
فروش ترانسفورماتور برق مجتمع اموزش عالی
فروش ترانسفورماتور برق مجتمع اموزش عالی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
09:35 ق.ظ
فروش 6دستگاه ترانس قدرت مازاد و اسقاط موجود
فروش 6دستگاه ترانس قدرت مازاد و اسقاط موجود... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
15:56 ب.ظ
فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد و اسقاط در انبار بهره برداری
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:37 ب.ظ
فروش 7دستگاه ترانس قدرت مازاد مستعمل و اسقاط
فروش 7دستگاه ترانس قدرت مازاد مستعمل و اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:42 ب.ظ
فروش 2 دستگاه خودرو پژو glx و فروش اقلام شامل اهن الات و بشکه و بریکر و ترانس جریان و..
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:32 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانس جوش 630
فروش یک دستگاه ترانس جوش 630... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:15 ق.ظ
فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع
فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:26 ب.ظ
فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد و مستعمل
فروش 6 دستگاه ترانس قدرت مازاد و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:24 ب.ظ
فروش لوازم اسقاط شامل: ترانسفورماتور و تیر بتنی و انواع کابل و یراق الات و بشکه خالی و...
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:24 ب.ظ
فروش انواع لوازم ترانسفورماتور - تیربتونی - کابل اسقاط- یراق الات
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
فروش انواع اهن الات- انواع کابل - انواع کنتور- انواع الومینیوم - انواع مقره و ترانس
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:21 ب.ظ
فروش ترانس های قدرت مازاد و مستعمل
فروش ترانس های قدرت مازاد و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/5 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش ترانس های قدرت و مستعمل موجود در انبار و بهره برداری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:55 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود در انبارها واقع در
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود در انبارها واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:29 ق.ظ
فروش سیم مسی- انواع ترانسفورماتور- کابل فیبرنوری خودنگهدار
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:11 ب.ظ
فروش : دیگ بخار - کمپرسور بررقی - ترانسفورماتور
فروش : دیگ بخار - کمپرسور بررقی - ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:10 ب.ظ
فروش اقلام مازاد بر نیاز به شرح : گیربکس اسیاب - ترانسفور ماتور 315 کیلو ولت
1397/7/16 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:16 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/08
13:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/8 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود
فروش کالاهای اسقاط راکد موجود... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:10 ب.ظ
فروش انواع ترانس جریان
فروش انواع ترانس جریان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:14 ق.ظ
فروش انواع اجناس اسقاط شامل تابلو و کابینت و ترانسفورماتور و اهن الات
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور و
فروش یک دستگاه ترانسفورماتور و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:35 ب.ظ
فروش تاسیسات برق شامل : انشعابات برق 180 کیلو ولت ترانس هوایی
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:18 ب.ظ
فروش انواع ترانس
فروش انواع ترانس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
13:52 ب.ظ
فروش اقلام شامل: ترانس برق - مخزن گازوئیل 25000 لیتری - منبع اب 12000 لیتری و...
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:13 ق.ظ
فروش مجموعه چهار واحد نیروگاه دیزلی نصب شده
فروش مجموعه چهار واحد نیروگاه دیزلی نصب شده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
15:56 ب.ظ
فروش اقلام شامل: ترانسفور جوش - موتورسیکلت - تانکر و....
فروش اقلام شامل: ترانسفور جوش - موتورسیکلت - تانکر و....... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/21 تاریخ گذشته