1398/11/08
19:44 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1398/11/8 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
فروش 7 دستگاه خودرو سواری
فروش 7 دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
13:21 ب.ظ
فروش یک ملک مسکونی
فروش یک ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
13:20 ب.ظ
فروش دو دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 142/6 مترمربع
1398/11/7 مهلت دار
13:20 ب.ظ
فروش 433 قطعه لوازم یدکی الکتریکی وسایل نقلیه موتوری زمینی
1398/11/7 مهلت دار
13:16 ب.ظ
27 قلم تجهیزات رادیوئی اسقاط ارتباط
27 قلم تجهیزات رادیوئی اسقاط ارتباط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/7 مهلت دار
11:12 ق.ظ
11:12 ق.ظ
فروش تعداد 4 پلاک زمین مسکونی واقع درخیابان شهرداری
1398/11/7 مهلت دار
10:54 ق.ظ
فروش مواد حاصل از بوجاری بذر جو
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
20:39 ب.ظ
فروش پلاک 244 از طرح تفکیکی 25 هکتاری
فروش پلاک 244 از طرح تفکیکی 25 هکتاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
20:39 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه همگن کننده سال 2008- مخزن استیل میکس
1398/11/6 مهلت دار
19:25 ب.ظ
10:09 ق.ظ
فروش ششدانگ منزل مسکونی
فروش ششدانگ منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
09:18 ق.ظ
1398/11/03
08:57 ق.ظ
27 قلم  تجهیزات رادیویی ارتباطات
27 قلم تجهیزات رادیویی ارتباطات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/02
19:29 ب.ظ
فروش ملک مرغداری پرورش مرغ گوشتی
فروش ملک مرغداری پرورش مرغ گوشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
17:32 ب.ظ
فروش سه دانگ از ششدانگ یک ساختمان
فروش سه دانگ از ششدانگ یک ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
فروش یک باب منزل  مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
1398/11/01
11:25 ق.ظ
اجاره سالن ورزشی با کلیه تجهیزات
اجاره سالن ورزشی با کلیه تجهیزات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش پرورش مرغ گوشتی به مساحت 8714 مترمربع
فروش پرورش مرغ گوشتی به مساحت 8714 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/30
18:05 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/10/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
فروش تعدادی گاو غیر ابستن کشتارگاهی تعدادی
1398/10/30 مهلت دار
09:29 ق.ظ
فروش چوب هیزم و ذغال جنگلی در شهر
فروش چوب هیزم و ذغال جنگلی در شهر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/10/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش چوب هیزم جنگلی  و خاک ذغال
فروش چوب هیزم جنگلی و خاک ذغال... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/10/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش چوب  هیزم جنگلی موجود در انبار
فروش چوب هیزم جنگلی موجود در انبار... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/10/30 مهلت دار
09:27 ق.ظ
فروش چوب و ذغال موجود
فروش چوب و ذغال موجود... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
17:11 ب.ظ
فروش هیزم و زغال جنگلی
فروش هیزم و زغال جنگلی... کشاورزی ، دامپروری
1398/10/29 اعلام نشده
1398/10/28
20:31 ب.ظ
فروش مرغهای مازاد گوشتی
فروش مرغهای مازاد گوشتی... کشاورزی ، دامپروری
1398/10/28 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
اجاره و فروش تعدادی املاک سازمان به صورت اسقاط
1398/10/28 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 289/07 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 289/07 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/28 مهلت دار
19:35 ب.ظ
هیزم و زغال جنگلی موجود
هیزم و زغال جنگلی موجود... کشاورزی ، دامپروری
1398/10/28 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی
فروش یک باب ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/28 مهلت دار
11:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت253/47 مترمربع
1398/10/28 مهلت دار
11:14 ق.ظ
فروش پلاک مسکونی 1258 فرعی 135 اصلی مساحت 210 مترمربع در شهر
1398/10/28 مهلت دار
11:14 ق.ظ
فروش یک باب اپارتمان  به مساحت 90/05 متر مربع پلاک
1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/26
14:56 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن
1398/10/26 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
برونسپاری مجموعه ورزشی سالن بدنسازی و استخر موسسه
1398/10/26 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/26 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه مساحت 509 مترمربع
6دانگ 1 باب خانه مساحت 509 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/26 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت اعیانی 285 مترمربع   پلاک ثبتی 136فرعی 44  واقع  در بروجن قاط
1398/10/26 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش پلاک مسکونی 3202 فرعی 182 اصلی
فروش پلاک مسکونی 3202 فرعی 182 اصلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/26 مهلت دار
1398/10/25
16:52 ب.ظ
فروش 2 ردیف ملک اداری بانک در ش
فروش 2 ردیف ملک اداری بانک در ش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/25 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
فروش 0/462 سهم مشاع از 574 سهم از ششدانگ مزرعه
فروش 0/462 سهم مشاع از 574 سهم از ششدانگ مزرعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/25 مهلت دار
1398/10/24
17:55 ب.ظ
فروش 0/462 سهم مشاع از 574 سهم از ششدانگ مزرعه
فروش 0/462 سهم مشاع از 574 سهم از ششدانگ مزرعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 مهلت دار
17:04 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری  تعدادی از مجتمع و شهرک های
1398/10/24 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 159 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 159 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی پلاک ثبتی
فروش یک باب ساختمان مسکونی پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش تخم مرغهای غیر قابل جوجه کشی
1398/10/24 اعلام نشده
1398/10/23
16:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت776 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت776 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 مهلت دار