1397/09/21
12:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی پلاک780 فرعی از 20 اصلی به مساحت 240 متر مربع
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:06 ب.ظ
فروش تعدادی ملک مسکونی در 8 ردیف شهرستان
فروش تعدادی ملک مسکونی در 8 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 اعلام نشده
22:05 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مسکونی زمین مسکونی شهرستان
1397/9/20 مهلت دار
22:05 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی عرصه 874 متر مربع شهرستان
1397/9/20 مهلت دار
22:05 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/20 مهلت دار
22:04 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 87 شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 87 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
12:55 ب.ظ
فروش 7 دستگاه اپارتمان در پلاک ثبتی 671/4648
فروش 7 دستگاه اپارتمان در پلاک ثبتی 671/4648... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
11:18 ق.ظ
واگذاری اجاره تعداد 2 باب مغازه های تجاری و 13 واحد مسکونی
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
14:15 ب.ظ
فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 89
فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/18 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش مقدار300 هزار تن کود اوره
فروش مقدار300 هزار تن کود اوره... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:05 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 88
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 88... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/17 مهلت دار
14:04 ب.ظ
پیش فروش 300/000 تن کود اوره بصورت OFFTAKE
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/14
15:35 ب.ظ
واگذاری مجموعه خدماتی گلهای
واگذاری مجموعه خدماتی گلهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
18:48 ب.ظ
فروش دو دستگاه یخچال خودروئی شهرستان
فروش دو دستگاه یخچال خودروئی شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/13 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
واگذاری امتیاز خط ویژه
واگذاری امتیاز خط ویژه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
فروش تعداد 55تخته تشک طبی فنری دو نفره -تعداد 23 عدد ویترینی چوبی
1397/9/13 مهلت دار
18:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه سواری پراید 132 مدل 90
فروش یک دستگاه سواری پراید 132 مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
14:37 ب.ظ
2 قطعه باغ اراضی مزرعه امامیه
2 قطعه باغ اراضی مزرعه امامیه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 مهلت دار
12:51 ب.ظ
یک دستگاه کانکس..
1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/10
12:28 ب.ظ
واگذاری صد در صد سهام مزرعه پرورش ماهی شرکت
واگذاری صد در صد سهام مزرعه پرورش ماهی شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/10 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
ملک در و پلاک ثبتی 2680 فرعی از 221 - اعیان 396 مترمربع
1397/9/10 مهلت دار
09:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شماره پلاک 7446 فرعی یک
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
18:27 ب.ظ
فروش تعداد 50 پلاک از اراضی صنایع نیمه مزاحم واقع
1397/9/8 مهلت دار
10:58 ق.ظ
پلاک 4997/671 در پلاک 172
پلاک 4997/671 در پلاک 172... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت 22000 متر مربع
فروش یک قطعه باغ به مساحت 22000 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید
فروش خودرو سواری پراید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/8 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش خودرو سواری پژو جی ال ای مدل 84 واقع در شهرستان
فروش خودرو سواری پژو جی ال ای مدل 84 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/8 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان
فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه سواری سپند پی کی ای نقره ای مدل
فروش یک دستگاه سواری سپند پی کی ای نقره ای مدل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی به شماره فرعی 2915 اصلی 671 مفروز و مجزی شده به
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:12 ب.ظ
فروش تعداد چهارده قطعه زمین مسکونی واقع در
فروش تعداد چهارده قطعه زمین مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به مساخت 274/03 مترمربع
فروش ملک مسکونی به مساخت 274/03 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به سماحت 66 متر مربع واقع در
فروش یک باب مغازه به سماحت 66 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش تعداد 14 قطعه زمین مسکونی واقع در
فروش تعداد 14 قطعه زمین مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:53 ق.ظ
فروش 20/250 از سهام سوله و عرصه و اعیان کارخانه ریسندگی نساج با مساحت 3589/58 متر مربع
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:19 ب.ظ
4دانگ از 6دانگ پلاک 1188 فرعی از 441 اصلی در کاربری مسکونی مساحت عرصه 138/94 مترمربع
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:18 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150 متر مربع
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش ساختمان به مساحت 140 مترمربع
فروش ساختمان به مساحت 140 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان به شماره 115 اصلی از 248 فرعی از مساحت 287/21 متر مربع
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:30 ق.ظ
واگذاری واحد های تجاری واقع در
واگذاری واحد های تجاری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/30
15:13 ب.ظ
فروش 3 دستگاه ماشین الات شامل: پیکان وانت مدل 87 و 88 و سمند مدل 86
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش ملک مسکونی شماره 22663 به مساحت عرصه 276 مترمربع
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
ملک در- عرصه 369 متررمبع اعیان 109 مترمربع فاقد پلاک ثبتی
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش 5 دستگاه خودرو مدل 82 مزدا دو کابین نیسان سردخانه دار پیکان
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 300 مترمربع
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/30 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجاره و فروش تعدادی از املاک سازمان بصورت اقساط
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:29 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی پلاک 70/1578 به مساحت 302/29 مترمربع
1397/8/29 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید جی تی ایکس مدل 88 واقع در
فروش خودرو سواری پراید جی تی ایکس مدل 88 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/29 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
فروش 5 دستگاه خودرو مدل 82 (مزدا دوکابین و نیسان سردخانه دار و پیکان)
1397/8/29 تاریخ گذشته