1398/03/05
14:16 ب.ظ
فروی یک واحد کارخانه اسفالت طرح مارونی ایتالیا
فروی یک واحد کارخانه اسفالت طرح مارونی ایتالیا... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
واگذاری36 راس گاو شیرده
واگذاری36 راس گاو شیرده... کشاورزی ، دامپروری
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت600 مترمربع
فروش ملک مسکونی به مساحت600 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش و امحاء اسناد بانکی منتهی به پایان سال 87
فروش و امحاء اسناد بانکی منتهی به پایان سال 87... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/3/5 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت159/93 مترمربع و
1398/3/5 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت197/94 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت117/63 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش یک دستگاه پرکن و سه دستگاه تخلیه شکم طیور
فروش یک دستگاه پرکن و سه دستگاه تخلیه شکم طیور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
14:02 ب.ظ
14:00 ب.ظ
واگذاری تعدادقطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی اموزشی فرهنگی ورزشی درمانی تجاری
1398/3/5 مهلت دار
14:00 ب.ظ
واگذاری تعدادقطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی اموزشی فرهنگی ورزشی درمانی تجاری
1398/3/5 مهلت دار
14:00 ب.ظ
واگذاری تعدادقطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی اموزشی فرهنگی ورزشی درمانی تجاری
1398/3/5 مهلت دار
13:57 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1991/40متر مربع شهر
1398/3/5 مهلت دار
13:57 ب.ظ
واگذاری اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره 1
1398/3/5 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
فروش اشجار قطع شده واقع در انبار سازمان
1398/3/5 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
واگذاری مشارکتی بخشهای داروخانه و ادیومتری- سمعک بیمارستان
1398/3/5 مهلت دار
13:51 ب.ظ
فروش 35 دستگاه خودرو سواری و 31 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی
1398/3/5 مهلت دار
13:51 ب.ظ
فروش 35 دستگاه خودرو سواری و 31 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی
1398/3/5 مهلت دار
13:51 ب.ظ
فروش مقدار لوازم و اقلام اسباب و اثاثیه مسکونی و اداری به صورت یکجا
1398/3/5 مهلت دار
13:51 ب.ظ
اجاره ملک طبقه سوم مدرسه عاصمی
اجاره ملک طبقه سوم مدرسه عاصمی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمی پلاک 55 فرعی از اصلی 101 مفروز و مجزی شده
1398/3/5 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:50 ب.ظ
واگذاری 77/2 درصد سهام شرکت صنعتی مدرن تکنیک
واگذاری 77/2 درصد سهام شرکت صنعتی مدرن تکنیک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/3/5 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بهره برداری از محل غرفه یاس -حمل زباله ها- محل کورت جدید- دکل اینترنتی
1398/3/5 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
فروش یک سری تجهیزات کامل اشپزخانه صنعتی
1398/3/5 مهلت دار
13:49 ب.ظ
فروش ملک واقع در منطقه
فروش ملک واقع در منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
13:48 ب.ظ
فروش ماشین الات و تاسیسات کارخانه تولیدی و
فروش ماشین الات و تاسیسات کارخانه تولیدی و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
08:46 ق.ظ
6دانگ بلاک 2099/83 بخش 10
6دانگ بلاک 2099/83 بخش 10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به شمار 10942 فرعی از 3104 صالی مفروز و مجزی شده پلاک 1097 بخش 11
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
6دانگ مغازه پلاک 5470 فرعی از 111 اصلی در
6دانگ مغازه پلاک 5470 فرعی از 111 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش یک واحد تجاری به مساحت
فروش یک واحد تجاری به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره 8487 فرعی از اصلی بخش 11
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل ضایعات ذوبی- پالت اهنی - انواع کارتن ضایعاتی
1398/3/4 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 115905 فرعی از 88 اصلی مفروز از پلاک 32282 فرعی
1398/3/4 مهلت دار
08:43 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 88/43949 مفروز و مجزی شده بخش 11
1398/3/4 مهلت دار
08:43 ق.ظ
6دانگ بلاک 110 فرعی از 84 اصلی بخش 11
6دانگ بلاک 110 فرعی از 84 اصلی بخش 11... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:43 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 15978 فرعی از یک اصلی واقع در
فروش ملک پلاک ثبتی 15978 فرعی از یک اصلی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:43 ق.ظ
فروش ششدانگ اپارتمان به مساحت104 مترمربع
فروش ششدانگ اپارتمان به مساحت104 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش پلاک 6735و4535 در
فروش پلاک 6735و4535 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1069 فرعی از 94 اصلی شهر
فروش ملک پلاک ثبتی 1069 فرعی از 94 اصلی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت85/31 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 3719 فرعی از 92 اصلی بخش 11
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین 135 مترمربع به پلاک 5000 فرعی از 4730 بخش 6
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 88/17965 بخش 11
فروش یک دستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 88/17965 بخش 11... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت200 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
6دانگ 1 باب مغازه 9 مترمربع پلاک 249 فرعی از 2426 اصلی در
1398/3/4 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 3104/2678 بخش 11
فروش یک دستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 3104/2678 بخش 11... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار