1398/03/04
14:04 ب.ظ
فروش یک باب خانه به مساحت 338 مترمربع
فروش یک باب خانه به مساحت 338 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت165 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت165 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:20 ب.ظ
فروش اموال شامل : باغ مثمر -یک واحد تجاری - خودرو پژو 405 - پژو پارس شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
16:20 ب.ظ
فروش اموال شامل : باغ مثمر -یک واحد تجاری - خودرو پژو 405 - پژو پارس شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
16:20 ب.ظ
فروش اموال شامل : باغ مثمر -یک واحد تجاری - خودرو پژو 405 - پژو پارس شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
14:53 ب.ظ
فروش اموال: پژو پارس مدل 95 خاکستری - پژو 405 مدل 91 - اسلحه شکاری و مبل راحتی و فرش و یخچال و اجاق گاز
1398/3/1 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش اموال: پژو پارس مدل 95 خاکستری - پژو 405 مدل 91 - اسلحه شکاری و مبل راحتی و فرش و یخچال و اجاق گاز
1398/3/1 مهلت دار
14:50 ب.ظ
فروش املاک در 8 ردیف: چند ردیف باغ مثمر و واحد تجاری و زمین فاقد سند رسمی در
1398/3/1 مهلت دار
14:50 ب.ظ
پلاک مسکونی 978 اصلی از 23 فرعی در   - عرصه 310 اعیان 170 متررمبع
1398/3/1 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش خودرو سواری وانت زامیاد مدل94
فروش خودرو سواری وانت زامیاد مدل94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
14:42 ب.ظ
6دانگ پلاک 710 فرعی از 31 اصلی  333 مترمربع در
6دانگ پلاک 710 فرعی از 31 اصلی 333 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت100 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
12:30 ب.ظ
اقلام ضایعاتی راکد و مستعمل و نیز اهن الات مازاد بر نیاز
1398/2/29 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/19 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/19 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
12:22 ب.ظ
6دانگ پلاک 7534 فرعی از 31 اصلی ملک 200 مترربع در
6دانگ پلاک 7534 فرعی از 31 اصلی ملک 200 مترربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:31 ب.ظ
فروش منزل مسکونی تجاری به مساحت 2490/92 مترمربع
فروش منزل مسکونی تجاری به مساحت 2490/92 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
14:59 ب.ظ
تخریب 4 دستگاه ساختمان اجری و جمع اوری سوله فلزی راهدارخانه
1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/24
15:53 ب.ظ
اجاره کشتارگاه شهرداری
اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/23
12:29 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی به مساحت 2582/4 متر مربع پلاک 79 ناحیه 22 بخش 11
1398/2/23 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 167/61 مترمربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 167/61 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 80 فرعی از 1617 اصلی به مساحت 149/83 متر مربع شهر
1398/2/23 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش ملک با کاربری مسکونی 300 متر مربع شهرستان
فروش ملک با کاربری مسکونی 300 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
12:57 ب.ظ
1دستگاه منزل مسکونی پلاک 161 فرعی از 1681 اصلی در
1دستگاه منزل مسکونی پلاک 161 فرعی از 1681 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
12:51 ب.ظ
فروش 1 دستگاه پژو پارس سفید روغنی مدل 94
فروش 1 دستگاه پژو پارس سفید روغنی مدل 94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/19
15:23 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه شهرداری
واگذاری کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/19 اعلام نشده
15:22 ب.ظ
فروش باغ  پلاک 1 فرعی از 1288 اصلی 2388 مترمربع و 1 باب ساختمان مسکوی 292 مترمربع
1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
15:25 ب.ظ
واگذاری مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ
واگذاری مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه شماره پلاک 40/107/193/15 اصلی  به مساحت 174 متر مربع شهرستان
1398/2/18 مهلت دار
1398/02/17
13:28 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مجتمع اپارتمانی پلاک 2 فرعی از 114 اصلی واقع در
1398/2/17 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فرشو یک قفطعه زمین با کاربری زراعی باغی به مساحت 76 متر مربع و ششدانگ
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:00 ب.ظ
فروش 1 واحد ساختمانی در  - عرصه 204 اعیان 140 متررمبع
1398/2/15 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
فروش 1 واحد ساختمانی در
فروش 1 واحد ساختمانی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
6دانگ 1 باب مجتمع اپارتمانی پلاک 2 فرعی از 1114 اصلی در
1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/12
18:12 ب.ظ
فروش اموال بلا استفاده
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
15:27 ب.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان های مختلف
فروش املاک مازاد واقع در استان های مختلف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:23 ق.ظ
فروش 4 دریف ملک مسکونی در استان
فروش 4 دریف ملک مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/09
14:10 ب.ظ
10:14 ق.ظ
فروش املاک در 11 ردیف شهر
فروش املاک در 11 ردیف شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
فروش ساختمان واحد صنعتی  واقع  در ایلام چوار بعداز پلیس راه
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 35 فرعی از 7 فرعی از 925 اصلی شهر
1398/2/9 مهلت دار
1398/02/08
09:20 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین  به مساحت 22411 متر مربع شهر
فروش یک قطعه زمین به مساحت 22411 متر مربع شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/07
09:57 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین به مساحت تقریبی 14205-18485 مترمربع
1398/2/7 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
09:40 ق.ظ
فروش خودرو سواری پژو پارس
فروش خودرو سواری پژو پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
14:29 ب.ظ
فروش 4ردیف ملک مسکونی در استان
فروش 4ردیف ملک مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/5 اعلام نشده
1398/02/04
14:41 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 تاریخ گذشته