1398/11/03
20:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری
فروش یک دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
20:00 ب.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری
فروش تعداد 5 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
19:44 ب.ظ
فروش 1 دستگاه لودر کوماتسو مدل 63
فروش 1 دستگاه لودر کوماتسو مدل 63... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/3 مهلت دار
09:01 ق.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/02
18:44 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
17:04 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی ابی
فروش یک قطعه زمین مزروعی ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
17:02 ب.ظ
فروش 2 دستگاه خودرو اسقاطی
فروش 2 دستگاه خودرو اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/2 مهلت دار
11:49 ق.ظ
فروش خودرو وانت پیکان
فروش خودرو وانت پیکان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:32 ق.ظ
اصلاحیه - فروش خودروهای دانشگاه علوم پزشکی
اصلاحیه - فروش خودروهای دانشگاه علوم پزشکی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/2 مهلت دار
11:32 ق.ظ
فروش منازل سازمانی
فروش منازل سازمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:31 ق.ظ
فروش کامیون کمپرسی رنو
فروش کامیون کمپرسی رنو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش خودرو کامیون کمپرسی بنز
فروش خودرو کامیون کمپرسی بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکاب
فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکاب... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش خودرو اسقاط
فروش خودرو اسقاط... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش خودرو کامیون زباله کش
فروش خودرو کامیون زباله کش... جمع آوری و بازیافت زباله
1398/11/1 مهلت دار
08:37 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 اعلام نشده
1398/11/01
11:14 ق.ظ
وانت پیکاب
وانت پیکاب... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
10:38 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی
فروش ششدانگ ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
15:16 ب.ظ
فروش تعدادی اموال غیر منقول ملک شامل : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی پلاک ثبتی
1398/10/28 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
فروش اراضی مزروعی د
فروش اراضی مزروعی د... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
14:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه وانت نیسان آبی مدل 1387 دوگانه سوز
فروش یک دستگاه وانت نیسان آبی مدل 1387 دوگانه سوز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/26 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ششدانگ یک ساختمان مسکونی پلاک
فروش ششدانگ یک ساختمان مسکونی پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/26 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به پلاک 28 به مساحت 192 مترمربع
1398/10/26 مهلت دار
14:50 ب.ظ
فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی شهرداری
1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
16:52 ب.ظ
فروش 1 باب ساختمان انباری در
فروش 1 باب ساختمان انباری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
فروش خودروهای دانشگاه
فروش خودروهای دانشگاه... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
16:05 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک 262 به مساحت 237/84 مترمربع
1398/10/24 مهلت دار
16:05 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 مهلت دار
11:37 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک گاوداری و مسکونی در
فروش 4 ردیف ملک گاوداری و مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/24 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان تجاری پلاک ثبتی
1398/10/24 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
فروش تامین خودروهای
فروش تامین خودروهای... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/24 مهلت دار
10:03 ق.ظ
فروش ساختمان مسکونی واقع
فروش ساختمان مسکونی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/21
19:28 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان مستحدثات پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان مستحدثات پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/21 اعلام نشده
19:28 ب.ظ
فروش املاک مسکونی در 12 ردیف
فروش املاک مسکونی در 12 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/21 اعلام نشده
1398/10/19
11:58 ق.ظ
فروش یک ساختمان مسکونی  شماره 52515 واقع
فروش یک ساختمان مسکونی شماره 52515 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/19 اعلام نشده
1398/10/18
15:31 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم اسقاطی و از رده خارج
1398/10/18 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به پلاک 489 فرعی 2 الی 5و26 الی 31
فروش ملک مسکونی به پلاک 489 فرعی 2 الی 5و26 الی 31... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/18 مهلت دار
1398/10/17
18:24 ب.ظ
واگذاری اموال ضایعات اهن الات
1398/10/17 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی
فروش ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/17 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب تجاری به پلام 153 فرعی 1537 واقع
1398/10/17 اعلام نشده
1398/10/16
15:56 ب.ظ
واگذاری اموال ضایعات اهن الات
1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
13:39 ب.ظ
فروش یک باب واحد تجاری پلاک
فروش یک باب واحد تجاری پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/15 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروش یک دستگاه تانکر - تانکر 6000 لیتری
1398/10/15 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش لوازم اسقاطی و  از رده خارج
1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
11:37 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه
فروش ششدانگ یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/14 مهلت دار
1398/10/12
09:32 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی  دیم  به مساحت 6662 مترمربع واقع
1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/11
18:03 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی پلاک
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/11 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان پلاک
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/11 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین ابی به میزان 2/9995 هکتار
فروش یک قطعه زمین ابی به میزان 2/9995 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/11 تاریخ گذشته