1398/11/08
20:10 ب.ظ
واگذاری تعدادی از اراضی
واگذاری تعدادی از اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:11 ب.ظ
واگذاری تعدادی از املاک در 6 ردیف
واگذاری تعدادی از املاک در 6 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:11 ب.ظ
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:08 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:08 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:08 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:08 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی - اجاره غرفه شماره
1398/11/8 مهلت دار
19:08 ب.ظ
اجاره پارکینگ  دهکده
اجاره پارکینگ دهکده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:05 ب.ظ
اجاره تعدادی از اماکن
اجاره تعدادی از اماکن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:05 ب.ظ
فروش تعداد 49 قطعه از املاک
فروش تعداد 49 قطعه از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:05 ب.ظ
فروش تعداد 49 قطعه از املاک
فروش تعداد 49 قطعه از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:03 ب.ظ
فروش ششدانگ  واحد مسکونی
فروش ششدانگ واحد مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:02 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان تجاری
فروش ششدانگ ساختمان تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
18:28 ب.ظ
فروش نخ های تولیدی شامل  20گونی محتوی بدبین های نخ 30/1 پنبه
1398/11/8 مهلت دار
18:14 ب.ظ
فروش ششدانگ یک مغازه
فروش ششدانگ یک مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
18:14 ب.ظ
فروش ششدانگ یک مغازه
فروش ششدانگ یک مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
18:13 ب.ظ
فروش ششدانگ یک اپارتمان مسکونی
فروش ششدانگ یک اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
18:13 ب.ظ
فروش 6 دانگ اپارتمان مسکونی
فروش 6 دانگ اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:59 ب.ظ
فروش ششدانگ  یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:58 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:58 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 106 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 106 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:58 ب.ظ
اجاره سالن ورزشی شهرداری و زمین چمن مصنوعی
اجاره سالن ورزشی شهرداری و زمین چمن مصنوعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:58 ب.ظ
فروش ششدانگ اعیان یک دستگاه کاشانه
فروش ششدانگ اعیان یک دستگاه کاشانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:57 ب.ظ
اجاره اصطبل و مانژ سوار کاری و پرورش اسب
اجاره اصطبل و مانژ سوار کاری و پرورش اسب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:57 ب.ظ
اجاره اصطبل و مانژ سوار کاری و پرورش اسب
اجاره اصطبل و مانژ سوار کاری و پرورش اسب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
12:06 ب.ظ
فروش 2 ردیف زمین درمانی
فروش 2 ردیف زمین درمانی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/11/8 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
فروش تعداد ملک کاربری تجاری و عمومی و فرهنگی
فروش تعداد ملک کاربری تجاری و عمومی و فرهنگی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
فروش تعداد ملک کاربری تجاری و عمومی و فرهنگی
فروش تعداد ملک کاربری تجاری و عمومی و فرهنگی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
فروش انواع نسوز ضایعاتی مختلف در انبار ضایعات نسوز
1398/11/8 مهلت دار
12:05 ب.ظ
فروس 3 باب مغازه
فروس 3 باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
فروش ششدانگ مجتمع مسکونی
فروش ششدانگ مجتمع مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 مهلت دار
12:04 ب.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
20:57 ب.ظ
فروش ضایعات لوله مسی
1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج واقع در استان های مختلف
1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج واقع در استان های مختلف
1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج واقع در استان های مختلف
1398/11/7 مهلت دار
20:40 ب.ظ
فروش اموال شامل :  تعداد دو عدد فرش ماشینی 4 متری داریوشی - تعداد 20 گلیم فرش
1398/11/7 مهلت دار
20:40 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین شماره 16 واقع  در بلوار صنعت
واگذاری قطعه زمین شماره 16 واقع در بلوار صنعت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:40 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:40 ب.ظ
فروش تعداد یک ردیف املاک تجاری
فروش تعداد یک ردیف املاک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:40 ب.ظ
فروش تعداد یک ردیف املاک تجاری
فروش تعداد یک ردیف املاک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:39 ب.ظ
فروش خط همراه
فروش خط همراه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/7 مهلت دار
20:38 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:38 ب.ظ
فروش 29/648 حبه مشاع از 72 ساختمان
فروش 29/648 حبه مشاع از 72 ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:38 ب.ظ
فروش 29/648 حبه مشاع از 72 ساختمان
فروش 29/648 حبه مشاع از 72 ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:56 ب.ظ
فروش اره اتشی 3 فاز و ترانس جوش و دینام 3 فاز و کمپرسور هوا و دریل دستی و پمپ باد و ..
1398/11/7 مهلت دار
19:56 ب.ظ
فروش اره اتشی 3 فاز و ترانس جوش و دینام 3 فاز و کمپرسور هوا و دریل دستی و پمپ باد و ..
1398/11/7 مهلت دار