1398/03/05
13:38 ب.ظ
فروش املاک در36 ردیف کاربری- مسکونی- فروشگاه- ساختمان- مرغداری
1398/3/5 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش املاک در36 ردیف کاربری- مسکونی- فروشگاه- ساختمان- مرغداری
1398/3/5 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش املاک در36 ردیف کاربری- مسکونی- فروشگاه- ساختمان- مرغداری
1398/3/5 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش املاک در36 ردیف کاربری- مسکونی- فروشگاه- ساختمان- مرغداری
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
10:55 ق.ظ
بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی انغوزه تلخ و شیرین
1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش دو دستگاه اتوبوس شهری
فروش دو دستگاه اتوبوس شهری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
16:00 ب.ظ
بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی انفوزه تلخ و شیرین
1398/3/2 مهلت دار
15:59 ب.ظ
فروش پلاک مسکونی 49 فرعی از 7309 اصلی بخش 4 در
فروش پلاک مسکونی 49 فرعی از 7309 اصلی بخش 4 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش شدشانگ زمین پلاک ثبتی 48 فرعی از 5157 اصلی  به مساحت 5/850 متر مربع  بخش 6
1398/3/2 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش  ملک به مساحت 1360 متر مربع شهرستان
فروش ملک به مساحت 1360 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 16276 فرعی از 1 فرعی 6556 اصلی بخش
1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 16589 فرعی از 1488 اصلی شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی  پلاک ثبتی 759 فرعی از 6327 اصلی مفروز ومجزی شده از 5 بخش 8
1398/3/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
10:19 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 679 اصلی بخش 1
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 679 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/03/01
10:29 ق.ظ
فروش املاک تعدادی زمین با کاربری تجاری
فروش املاک تعدادی زمین با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
12:33 ب.ظ
اجاره املاک شهرداری
اجاره املاک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
اجاره فضای ورزشی مینی فوتبال
اجاره فضای ورزشی مینی فوتبال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:07 ب.ظ
09:46 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 21678 اصلی بخش 5
فروش ملک پلاک ثبتی 21678 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1088 فرعی از 12774 اصلی بخش 9
فروش ملک پلاک ثبتی 1088 فرعی از 12774 اصلی بخش 9... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
6دانگ پلاک مسکونی 136 فرعی از 3698 اصلی در  - عرصه 290 اعیان 100 مترمربع
1398/2/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
فروش کفی قفسه فلزی با رنگ سفید
1398/2/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 19972 فرعی از 1488 اصلی بخش 4
1398/2/29 مهلت دار
09:38 ق.ظ
پلاک 11 فرعی از 32/5451 باقیمانده اصلی بخش 2
پلاک 11 فرعی از 32/5451 باقیمانده اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
09:38 ق.ظ
فروش 11 کفی قفسه فلزی- 300 عدداسان مشبک
1398/2/29 مهلت دار
09:38 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 175 فرعی از اصلی 15537 بخش 5
فروش ملک پلاک ثبتی 175 فرعی از اصلی 15537 بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
09:35 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت عرصه 527 متر مربع استان
1398/2/29 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش یک واحد ساختمانی به مساحت 114/7 مترمربع
فروش یک واحد ساختمانی به مساحت 114/7 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/29
15:15 ب.ظ
فروش تعداد9 رقبه اموال تملیکی
فروش تعداد9 رقبه اموال تملیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 اعلام نشده
11:39 ق.ظ
واگذاری جمع اوری پسماند خشک با ارزش سطح شهر
1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/26
14:35 ب.ظ
فروش ساختمان به مساحت130 مترمربع
فروش ساختمان به مساحت130 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی شماره 30 فرعی از 11 فرعی از 1242 بخش 5
1398/2/26 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت 200
فروش یک دستگاه موتور سیکلت 200... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/26 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی به شماره 49 فرعی از 15336 اصلی بخش 8
1398/2/26 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش ابگرمکن گازی دواری- فریزر- باسکول دیجیتالی
1398/2/26 مهلت دار
13:13 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 1146/7 مترمربع
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 1146/7 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
09:41 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه - یک
فروش ششدانگ یک باب مغازه - یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
09:41 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه - یک
فروش ششدانگ یک باب مغازه - یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
09:30 ق.ظ
فروش 39 ردیف اقلام ضایعاتی و مازاد برنیاز خود شامل اهن الات سیم وکابل پوسته
1398/2/26 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش 39 ردیف اقلام ضایعاتی و مازاد برنیاز خود شامل اهن الات سیم وکابل پوسته
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:50 ب.ظ
اجاره فضاهای تعدادی از مدارس جهت بهره برداری اموزشگاه های غیرانتفاعی
1398/2/25 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک صنعتی تجاری مسکونی در
فروش 4 ردیف ملک صنعتی تجاری مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/24
15:06 ب.ظ
واگذاری اجاره املاک شهرداری
واگذاری اجاره املاک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
12:11 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی
فروش ملک کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
فروش املاک   در34 ردیف کاربری مسکونی - اداری- تجاری
1398/2/23 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
فروش منزل مسکونی پلاک ثبتی 6488 فرعی از 6556 اصلی بخش 8
1398/2/23 مهلت دار