1398/11/03
19:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 6 ردیف ب کاربری مسکونی - اموزشی
1398/11/3 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 6 ردیف ب کاربری مسکونی - اموزشی
1398/11/3 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 6 ردیف ب کاربری مسکونی - اموزشی
1398/11/3 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 6 ردیف ب کاربری مسکونی - اموزشی
1398/11/3 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
فروش ملک اداری مساحت 86 مترمربع
فروش ملک اداری مساحت 86 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
فروش یک واحد به متراژ 944 مترمربع عرصه به همراه سه طبقه اعیانی
1398/11/3 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
فروش یک واحد به متراژ 944 مترمربع عرصه به همراه سه طبقه اعیانی
1398/11/3 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
6دانگ واحد تجاری
6دانگ واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:15 ق.ظ
10:15 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش پلاک مسکونی 2357 فرعی 6526 اصلی
فروش پلاک مسکونی 2357 فرعی 6526 اصلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:13 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:13 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 360 مترمربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 360 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
19:20 ب.ظ
فروش داخلی 50 هزار تن کنسانتره سنگ اهن
فروش داخلی 50 هزار تن کنسانتره سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/11/2 مهلت دار
19:19 ب.ظ
واگذاری اجاره ششدانگ یک باب منزل مسکونی
واگذاری اجاره ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
16:24 ب.ظ
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل
1398/11/2 اعلام نشده
16:24 ب.ظ
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل
1398/11/2 اعلام نشده
16:24 ب.ظ
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل
1398/11/2 اعلام نشده
16:24 ب.ظ
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل
1398/11/2 اعلام نشده
16:24 ب.ظ
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل
فروش 17 ردیف ملک و زمین تجاری مسکونی صنعتی مرغداری و هتل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/2 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه
فروش ششدانگ یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت24 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت24 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
16:07 ب.ظ
فروش ششدانگ مغازه به مساحت 86/30 مترمربع
فروش ششدانگ مغازه به مساحت 86/30 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
15:18 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 5/75 سهم از 32/5 سهم مشاع از 1560 سهم عرصه و اعیان
1398/11/2 مهلت دار
12:09 ب.ظ
اجاره یک منزل مسکونی
اجاره یک منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
اجاره یک باب منزل مسکونی
اجاره یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
فروش خودرو وانت مزدا تک کابین 2000
فروش خودرو وانت مزدا تک کابین 2000... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/2 مهلت دار
11:55 ق.ظ
فروش خودرو اسقاطی
فروش خودرو اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/2 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 مذل 84
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین 2000 مذل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
1398/11/01
14:49 ب.ظ
فروش خودرو سواری تویوتا مدل 2006 رنک ابی
فروش خودرو سواری تویوتا مدل 2006 رنک ابی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
14:47 ب.ظ
فروش واحد تجاری
فروش واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش ششدانگ یک مغازه
فروش ششدانگ یک مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش شدشانگ مغازه
فروش شدشانگ مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
14:44 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی به
1398/11/1 اعلام نشده
13:42 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و
1398/10/30 اعلام نشده
13:00 ب.ظ
فروش اقلام اسقاطی مستعمل و مازاد بر نیاز
1398/11/1 مهلت دار
13:00 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودرو
فروش دو دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
12:06 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/30 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودرو
فروش دو دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/30 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت عرصه 345/1 مترمربع
فروش منزل مسکونی به مساحت عرصه 345/1 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک عرصه و اعیان
فروش ششدانگ یک باب ملک عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 200 سی سی مدل 94
فروش یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 200 سی سی مدل 94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبت شده 35 فرعی 3674
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش سوله434/40 مترمربع - مخزن فلزی نگهدارنده سیلو خشک کن و نوار نقاله
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق
اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق
اجاره مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید زنبق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:35 ق.ظ
فروش ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 327 مترمربع
فروش ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 327 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
11:35 ق.ظ
فروش دو دستگاه خودرو
فروش دو دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 مهلت دار