1398/03/05
14:26 ب.ظ
6دانگ مسکونی در
6دانگ مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه پرس هیدرولیک - شیار زن -NC
فروش اموال شامل : دستگاه پرس هیدرولیک - شیار زن -NC... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
واگذاری اجاره حق بهره برداری از تعدادی سازه های تبلیغاتی
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 1767 فرعی و مجزی شده 104 بخش 5
1398/3/5 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 4 فرعی از 3791 اصلی واقع در بخش یک
1398/3/5 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 5460 بخش
فروش ملک پلاک ثبتی 5460 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:33 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 1099 فرعی از 7 اصلی بخش 2
1398/3/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اموزشی شماره ثبت 25723 به مساحت980 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی عرصه 229 متر مربع و اعیان 190 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پلاک1032/1163 فرعی از2149 اصلی بخش 1
پلاک1032/1163 فرعی از2149 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش اپارتمان به متراژ 51/27 مترمربع
فروش اپارتمان به متراژ 51/27 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی به مساحت 182/40 متر مربع واقع
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانکس مستقر در سایت مشاغل الاینده
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
زمین کشاورزی پلاک 234 اصلی 26 بخش 4 در
زمین کشاورزی پلاک 234 اصلی 26 بخش 4 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش سه واحد اپارتمان
فروش سه واحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 19366 فرعی از 2043 اصلی مفروز و مجزی شده از 15014 فرعی از اصلی
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
تخریب و برداشت مصالح ساختمانی
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
6دانگ پلاگ 5318 فرعی از 12 اصلی بخش 03 ناحیه 99 در
6دانگ پلاگ 5318 فرعی از 12 اصلی بخش 03 ناحیه 99 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:31 ب.ظ
واگذاری اجاره دو باب مغازه جنب
واگذاری اجاره دو باب مغازه جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
1398/03/04
14:37 ب.ظ
اجاره یک دستگاه کانکس شیشه ای
1398/3/4 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه کانکس مستقر در سایت مشاغل الاینده
1398/3/4 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ گردو به مساحت1000 مترمربع
فروش یک قطعه باغ گردو به مساحت1000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:18 ب.ظ
واگذاری ملک به مساحت 4525 مترمربع واقع در ورودی بازار خودرو
1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه پمپ اب دو اینچ- الکتروموتور
1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه پمپ اب دو اینچ- الکتروموتور
فروش یک دستگاه پمپ اب دو اینچ- الکتروموتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 340/60 مترمربع واقع در نهاوند گلشن خیابان شیخ منصور
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
10:08 ق.ظ
واگذاری بهره برداری پارکینگ مرکز اموزشی درمانی
1398/3/1 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش املاک با کاربری مسکونی - تجاری
فروش املاک با کاربری مسکونی - تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مشاره 616و617 بخش 4
فروش منزل مسکونی به مشاره 616و617 بخش 4... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش پلاک 1356 فرعی از 8 بخش
فروش پلاک 1356 فرعی از 8 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به شماره ملک 305.5 واقع
فروش منزل مسکونی به شماره ملک 305.5 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 11038 فرعی از 1 اصلی بخش 03 شهر
1398/3/1 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت 115/57 متر مربع شهر
1398/3/1 مهلت دار
10:06 ق.ظ
6دانگ پلاک مسکونی 33651 عرصه 1653 اعیان 31 مرترمربع در
1398/3/1 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت563 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت563 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی و تجاری
فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 131 مترمربع
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 131 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/03/01
15:05 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین محصور احداث گاوداری
فروش ششدانگ یک قطعه زمین محصور احداث گاوداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
15:03 ب.ظ
6دانگ بلاک 897 بخش 1
6دانگ بلاک 897 بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
11:05 ق.ظ
1 باب منزل مسکونی 282 مترمربع پلاک 97 فرعی از 147 صلی بخش 4
1398/3/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه باغ گردو زار و میوه زار 1000 مترمربع در
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
16:18 ب.ظ
فروش یک قطعه از زمین در میدا
فروش یک قطعه از زمین در میدا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش یک باب خانه مسکونی به مساحت563 مترمربع پلاک ثبتی 211/742
1398/2/31 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش یک باب بوفه و محوطه سرپوشیده اطراف در واقع
1398/2/31 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش یک باب بوفه و محوطه سرپوشیده اطراف در واقع
1398/2/31 مهلت دار
12:33 ب.ظ
اجاره زمین جهت جانمای دو عدد کانکس
اجاره زمین جهت جانمای دو عدد کانکس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:09 ق.ظ
فروش اقلام لوازم خودرو شامل فنر خودرو-شاه فنر
فروش اقلام لوازم خودرو شامل فنر خودرو-شاه فنر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/31 مهلت دار
09:03 ق.ظ
فروش ملک زراع به مقدار7/0893 هکتار
فروش ملک زراع به مقدار7/0893 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:54 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید
1398/2/30 مهلت دار
14:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه سرند
فروش یک دستگاه سرند... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/30 مهلت دار