1397/11/27
15:30 ب.ظ
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی معدنی معادن متروکه و راکد
1397/11/27 مهلت دار
15:30 ب.ظ
فروش 16 دستگاه خودرو
فروش 16 دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
14:30 ب.ظ
فروش مصالح ساختمانی حاصل از تخریب مدرسه
1397/11/27 مهلت دار
14:30 ب.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب مستحدثات گاوداری
1397/11/27 مهلت دار
12:59 ب.ظ
6دانگ 1 دستگاه اپارتمان پلاک 379 و 381/1 باقیمانده بخش 1
1397/11/27 مهلت دار
12:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 237/41 متر مربع 0 فرعی از 3104 بخش یک
1397/11/27 مهلت دار
12:58 ب.ظ
فروس یک دستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین مدل 91
فروس یک دستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین مدل 91... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 138/20 متر مربع پلاک 1660 فرعی مفروز و مجزی شده
1397/11/25 مهلت دار
17:45 ب.ظ
16:48 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین در شهرک
فروش 2 قطعه زمین در شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 اعلام نشده
16:40 ب.ظ
فروش ششدانگ مزرعه بلا سکنه رایجین پلاک 228 اصلی مشتمل بر اراضی ابی و دیمی و
1397/11/25 مهلت دار
16:40 ب.ظ
فروش ماشین الات سنگبری و ماشین طولی بر و عرضی بر و ...
1397/11/25 مهلت دار
16:39 ب.ظ
6دانگ 1باب خانه مسکونی عرصه 250 اعیان 145 متررمبع به پلاک 9531 فرعی از 10 اصلی در
1397/11/25 مهلت دار
16:39 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 18/111/476 بخش یک عرصه 239/40 متر مربع شهرک
1397/11/25 مهلت دار
07:32 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و ماده گاو حذفی ابستن و ..
1397/11/24 مهلت دار
07:28 ق.ظ
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در روستای
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در روستای... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/24 مهلت دار
07:01 ق.ظ
فروش اموال شامل : یخچال فریزر گلسان 14 فوت - ماشین لباسشویی
فروش اموال شامل : یخچال فریزر گلسان 14 فوت - ماشین لباسشویی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 مهلت دار
07:01 ق.ظ
6دانگ پلاک 9865 فرعی از 1 اصلی مفروز مجزی از 10194 قطعه 53 مساحت 200 مترمربع
1397/11/24 مهلت دار
07:01 ق.ظ
فروش ششدانگ یک سرقفلی مغازه عرصه 113/140 بخش 2 شهر
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/24
22:07 ب.ظ
6دانگ 1باب خانه مساحت 448 مترمربع در
6دانگ 1باب خانه مساحت 448 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
07:38 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان
فروش املاک مازاد واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
18:08 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 259 و 261 فرعی از 3401 شهرستان
1397/11/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید
1397/11/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای عرصه و اعیان به مساحت 90/15 متر مربع پلاک ثبتی
1397/11/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
فروش پلاک 1090 فرعی از 1 اصلی بخش 3 ناحیه 99
فروش پلاک 1090 فرعی از 1 اصلی بخش 3 ناحیه 99... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
14:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری به مساخت 4694/41 مترمربع
1397/11/23 مهلت دار
14:55 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 283 متر مربع پلاک های ثبتی مختلف بخش
1397/11/23 مهلت دار
13:41 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی شماره 1146 فرعی از 20 اصلی بخش 4
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
12:24 ب.ظ
فروش 1 باب منزل مسکونی در
فروش 1 باب منزل مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/19 مهلت دار
12:15 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش دو دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و
فروش دو دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش دو دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/18
16:51 ب.ظ
فروش دو دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و یک دستگاه اتاق کمپرسی 10 تن شهرداری
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری موهاوی مدل 2012
فروش یک دستگاه خودرو سواری موهاوی مدل 2012... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/17 تاریخ گذشته
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین -رستوران مجتمع - سه باب مغازه -شش باب مغازه و انباری
1397/11/17 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین -رستوران مجتمع - سه باب مغازه -شش باب مغازه و انباری
1397/11/17 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین -رستوران مجتمع - سه باب مغازه -شش باب مغازه و انباری
1397/11/17 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش تعدادی املاک مشروحه در 8 ردیف با کاربری مسکونی شهر
1397/11/17 مهلت دار
20:22 ب.ظ
فروش ملک به شماره ثبتی 556 فرعی از 70اصلی شهرستان
1397/11/17 مهلت دار
13:54 ب.ظ
واگذاری تعداد 33 فقره از املاک مازاد در شهر
واگذاری تعداد 33 فقره از املاک مازاد در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 مهلت دار
13:53 ب.ظ
واگذاری فضای پارک حاشیه ای معابر به جهت بهره برداری و اجرای
1397/11/17 مهلت دار
13:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت375 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت375 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 مهلت دار
13:53 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 1099 فرعی از 7 اصلی بخش 2
1397/11/17 مهلت دار
13:53 ب.ظ
فروش ششدانک 10 اصله گردو
فروش ششدانک 10 اصله گردو... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/17 مهلت دار
08:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/84 متر مربع تحت پلاک 1509 فرعی
1397/11/16 مهلت دار