1398/11/08
18:44 ب.ظ
واگذاری اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی
1398/11/8 مهلت دار
18:42 ب.ظ
فروش انبار 250 تنی
فروش انبار 250 تنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
18:42 ب.ظ
فروش خانه سرپرستی
فروش خانه سرپرستی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
16:16 ب.ظ
فروش ششدانگ زمین و ساختمان
فروش ششدانگ زمین و ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:16 ب.ظ
فروش ششدانگ زمین و ساختمان
فروش ششدانگ زمین و ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:15 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 103/20 مترمربع
1398/11/8 مهلت دار
16:14 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:14 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:14 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:14 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش قطعه باغ به مساحت 1740 مترمربع
فروش قطعه باغ به مساحت 1740 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:03 ق.ظ
فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 2*2
فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 2*2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش ملک به مساحت عرصه 1000 مترمربع
فروش ملک به مساحت عرصه 1000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش1 باب ساختمان
فروش1 باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش1 باب ساختمان
فروش1 باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 41/39 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 41/39 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش 2 واحد اپارتمان
فروش 2 واحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:54 ق.ظ
فروش اقلام اسقاط و ضایعات فلزی و الکترونیکی - اقلام مازاد لوازم یدکی خودرو
1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
20:48 ب.ظ
مقدار تقریبی 30/000 تن محصول گندله اهن
مقدار تقریبی 30/000 تن محصول گندله اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/11/7 مهلت دار
19:29 ب.ظ
واگذاری اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی
1398/11/7 مهلت دار
19:29 ب.ظ
واگذاری اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی
واگذاری اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:25 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید
فروش خودرو سواری پراید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
18:57 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی مساحت یک هکتار
فروش زمین کشاورزی مساحت یک هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:22 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت عرصه 200 مترمربع
فروش یک باب ساختمان به مساحت عرصه 200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:40 ق.ظ
اموال و لوازم توقیفی یک ملک
اموال و لوازم توقیفی یک ملک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/11/7 مهلت دار
11:07 ق.ظ
فروش ششدانگ اپارتمان به مساحت 79/21 مترمربع
فروش ششدانگ اپارتمان به مساحت 79/21 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:07 ق.ظ
فروش 46 کیسه درب اب معدنی درون هر کیسه تعداد 7200 درب
فروش 46 کیسه درب اب معدنی درون هر کیسه تعداد 7200 درب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
19:16 ب.ظ
19:16 ب.ظ
14:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه سرخکن
فروش یک دستگاه سرخکن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/6 مهلت دار
14:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:57 ب.ظ
فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود19/70 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
14:57 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان عمارت مسکونی و یک هکتار زمین متنازع فیه 8 ساعت حق ابه
1398/11/6 مهلت دار
14:57 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان عمارت مسکونی و یک هکتار زمین متنازع فیه 8 ساعت حق ابه
1398/11/6 مهلت دار
14:57 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان عمارت مسکونی و یک هکتار زمین متنازع فیه 8 ساعت حق ابه
1398/11/6 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش قطعه زمین کشاورزی اب14 روز در گردش به مدت یک ساعت
1398/11/6 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش قطعه زمین کشاورزی اب14 روز در گردش به مدت یک ساعت
1398/11/6 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش زمین دیمزار و حدود600 مترمربع
فروش زمین دیمزار و حدود600 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:51 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
11:43 ق.ظ
فروش یک باب ملک اپارتمان
فروش یک باب ملک اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش ملک باغ به مساحت2800 مترمربع
فروش ملک باغ به مساحت2800 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:29 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار