1399/03/17
20:47 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مربوط به شرکت
فروش یک قطعه زمین مربوط به شرکت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش یک قطعه از املاک شرکت خدمات
فروش یک قطعه از املاک شرکت خدمات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش واحذخای تجاری صنایع دستی در
فروش واحذخای تجاری صنایع دستی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد
فروش تعدادی از املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد
فروش تعدادی از املاک مازاد... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد
فروش تعدادی از املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد
فروش تعدادی از املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش قطعات زمین  با کاربری مسکونی  واقع در پشت
فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی واقع در پشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
16:16 ب.ظ
واگذاری تعداد 6 قطعه از املاک  شهرداری
واگذاری تعداد 6 قطعه از املاک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
15:40 ب.ظ
واگذاری تعداد یک قطعه زمین واقع در روبروی
واگذاری تعداد یک قطعه زمین واقع در روبروی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
14:20 ب.ظ
واگذاری تعداد 18 باب کانکس
واگذاری تعداد 18 باب کانکس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
14:20 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت کل عرصه 713 مترمربع و اعیانی 140 مترمربع
1399/3/17 مهلت دار
14:20 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید مدل 1381
فروش خودرو سواری پراید مدل 1381... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/3/17 مهلت دار
14:20 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی بمساحت عرصه 713 و اعیانی 140 مترمربع
1399/3/17 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
واگذاری یک باب مغازه واقع در دروازه
واگذاری یک باب مغازه واقع در دروازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه زمین
واگذاری تعداد 4 قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
فروش خودرو سواری  تندر ال 90  رنگ سفید
فروش خودرو سواری تندر ال 90 رنگ سفید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/3/17 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش قطعات زمین زراعی به مساحت 7500-1500 مترمربع
فروش قطعات زمین زراعی به مساحت 7500-1500 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراهی
فروش یک قطعه زمین زراهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
فروش ملک مسکونی
فروش ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
1399/03/13
20:34 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین از املاک شرکت خدمات حمایتی
فروش یک قطعه زمین از املاک شرکت خدمات حمایتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه
فروش ششدانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه در طبقه اول بازارچه مرزی
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه در طبقه اول بازارچه مرزی
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه
فروش ششدانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه در طبقه اول بازارچه مرزی
1399/3/13 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه در طبقه اول بازارچه مرزی
1399/3/13 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش یک قطعه  از املاک شرکت خدمات
فروش یک قطعه از املاک شرکت خدمات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
14:52 ب.ظ
واگذاری استیجاری یک باب مغازه
واگذاری استیجاری یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه از زمین های خود واقع در
واگذاری تعداد 4 قطعه از زمین های خود واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
فروش محصولات باغ میوه
فروش محصولات باغ میوه... کشاورزی ، دامپروری
1399/3/13 مهلت دار
14:22 ب.ظ
واگذاری اجاره  یکساله پارکینگ پارک گالری
واگذاری اجاره یکساله پارکینگ پارک گالری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
اجاره کانکس های شهرداری
1399/3/13 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
فروش سر درختی باغ میوه
فروش سر درختی باغ میوه... کشاورزی ، دامپروری
1399/3/13 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید 131 مدل 1381
فروش خودرو سواری پراید 131 مدل 1381... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/3/13 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید  مدل 81
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/3/13 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
09:59 ق.ظ
فروش خودرو 141 اس ایکس مدل 1390
فروش خودرو 141 اس ایکس مدل 1390... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/3/13 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
20:45 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه
فروش ششدانگ یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:45 ب.ظ
فروش 6 دانگ یکباب مغازه
فروش 6 دانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:44 ب.ظ
فروش 6 دانگ یکباب مغازه
فروش 6 دانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:44 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه
فروش ششدانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش 6دانگ یکباب مغازه
فروش 6دانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب مغازه
فروش ششدانگ یکباب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش کلش گندم و جو
فروش کلش گندم و جو... کشاورزی ، دامپروری
1399/3/12 مهلت دار
19:44 ب.ظ
بهره برداری از اب های معدنی استان ابگرم
بهره برداری از اب های معدنی استان ابگرم... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/3/12 اعلام نشده
19:44 ب.ظ
انجام کلیه خدمات باربری و تخلیه نفت انتقال
انجام کلیه خدمات باربری و تخلیه نفت انتقال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 اعلام نشده