1398/07/25
14:47 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی از باقیمانده 159 اصلی بخش یک
1398/7/25 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات  و الومینیوم و دربهای چوبی
1398/7/25 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش زمین زراعی به مساحت 14400 مترمربع
فروش زمین زراعی به مساحت 14400 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی به شماره 727 فرعی از 442 اصلی بخش 13 اردبیل به مساحت 546/80 مترمربع
1398/7/25 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش 1 باب ساختمان قولنامه ای مساحت عرصه 30 اعیان 120 مترمربع در
1398/7/25 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش منزل و محوطه مسکونی و 1 باب طویله مساحت 9400 مترمربع روستای
1398/7/25 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1051 فرعی از 417 اصلی 3
فروش ملک پلاک ثبتی 1051 فرعی از 417 اصلی 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش خانه در
فروش خانه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
10:10 ق.ظ
فروش اموال مشروحه شامل : زمین زراعی گولاتو به مساحت 14420 مترمربع
1398/7/25 مهلت دار
09:27 ق.ظ
فروش 50 متر از زمین تجاری 75 متری واقع در
فروش 50 متر از زمین تجاری 75 متری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 اعلام نشده
1398/07/24
19:35 ب.ظ
فروش بذر گندم به مقدار 200 تن و N91-9 به مقدار 83 تن
1398/7/24 مهلت دار
18:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به شمارهپ لاک 626 فرعی از 417 اصلی بخش سه اردبیل
1398/7/24 مهلت دار
18:17 ب.ظ
احاره پارکینگ امام
احاره پارکینگ امام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری به مساحت 1770 مترمربع واقع در
1398/7/24 مهلت دار
18:17 ب.ظ
واگذاری فعالیت حمل متوفی شهر
واگذاری فعالیت حمل متوفی شهر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/24 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
واگذاری اجاره یک باب بوفه واقع در کتابخانه شهید مطهری واقع
1398/7/24 مهلت دار
14:02 ب.ظ
فروش 1 واحد دامداری در مشکین شهر
فروش 1 واحد دامداری در مشکین شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
1398/07/23
13:02 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی به پلاک 188فرعی7575
1398/7/23 مهلت دار
12:50 ب.ظ
فروش کامیون 6 چرخ بنز مدل 1377 نارنجی
فروش کامیون 6 چرخ بنز مدل 1377 نارنجی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/23 مهلت دار
12:42 ب.ظ
واگذاری اجاره سالیانه مغازه قدس و مغازه بزرگ حافظ
1398/7/23 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
واگذاری اجاره سالیانه بوفه محوطه سایت دانشگاه و
1398/7/23 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 8 فرعی از 115 اصلی بخش
1398/7/23 مهلت دار
12:29 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به شماره پلاک 626 فرعی از 417 اصلی
1398/7/23 مهلت دار
1398/07/22
18:32 ب.ظ
اصلاحیه ادرس توقیف خودرو
اصلاحیه ادرس توقیف خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/22 اعلام نشده
18:11 ب.ظ
فروش کامیون 6 چرخ مدل 1377
فروش کامیون 6 چرخ مدل 1377... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/22 مهلت دار
18:11 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه زمین مزروعی به شماره پلاک 11 فرعی از 92 اصلی مفروز و مجزی شده واقع در
1398/7/22 مهلت دار
17:48 ب.ظ
فروش قطعات زمین به مساحت 3200 مترمربع سویودی گول- نیارا یولی
1398/7/22 مهلت دار
17:47 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار و
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/7/22 اعلام نشده
17:42 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی مساحت 84/75 مترمربع
فروش ملک کاربری مسکونی مساحت 84/75 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
13:41 ب.ظ
فروش املاک پلاک ثبتی 73/284 عرصه 3999 متر مربع
فروش املاک پلاک ثبتی 73/284 عرصه 3999 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش ششدانگ سه باب مغازه به پلاک ثبتی 5 فرعی112 به مساحت 264 مترمربع
1398/7/22 مهلت دار
08:56 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به شماره ثبتی 5776 فرعی37 به مساحت 156 مترمربع
1398/7/22 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش سه قطعه زمین ولقع در شهرک
فروش سه قطعه زمین ولقع در شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
08:39 ق.ظ
فروش ضایعات اهنی و الومینیومی
1398/7/21 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش ضایعات استیل
1398/7/22 مهلت دار
08:37 ق.ظ
فروش ضایعات چوبی جمعیت
فروش ضایعات چوبی جمعیت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/7/22 مهلت دار
08:37 ق.ظ
فروش ضایعات شیشه
فروش ضایعات شیشه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/7/22 مهلت دار
08:37 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/7/22 مهلت دار
08:37 ق.ظ
فروش ضایعات الومنیومی
1398/7/21 مهلت دار
1398/07/21
13:36 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین مسکونی مساحت 3999 مترمربع پ
فروش 1 قطعه زمین مسکونی مساحت 3999 مترمربع پ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/21 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش یک یکدستگاه اتوبوس
فروش یک یکدستگاه اتوبوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/21 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین مساحت 577 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین مساحت 577 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/21 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1648و1649 اصلی بخش 7 خلخال به مساحت 17288 متر مربع واقع در
1398/7/21 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه با عرصه و اعیان به شماره ملک 62/381 به
1398/7/21 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
فروش 2 باب ساختمان مسکونی متصل بهم مساحت 1500 مترمربع و 1 قطعه زمین
1398/7/21 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 277 از128 فرعی25
1398/7/21 مهلت دار
08:36 ق.ظ
فروش 3 قطعه زمین شهردری
فروش 3 قطعه زمین شهردری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/20 مهلت دار
1398/07/20
15:20 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه واعیان یک باب خانه مسکونی به مساحت 195 متر مربع واقع در
1398/7/20 مهلت دار
14:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 1912 اصلی بخش 7 مرکزی
1398/7/20 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
فروش یک باب خانه عرصه و اعیان پلاک ثبتی 18 فرعی از 7556 اصلی
1398/7/20 اعلام نشده