1397/12/29
00:54 ق.ظ
1397/12/28
13:30 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه و مغازه پلاک ثبتی به مساحت عرصه 187/35 متر مربع استان
1397/12/28 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 389 اصلی از بخش 3
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 389 اصلی از بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/27 مهلت دار
12:35 ب.ظ
6دانگ اپارتمان مسکونی پلاک 20622 فرعی از 7313 مفروز مجزی از 20618 د ر
1397/12/27 مهلت دار
1397/12/26
18:19 ب.ظ
6دانگ 1 دهنه مغازه پلاک 2881 فرعی از 112 اصلی بخش
6دانگ 1 دهنه مغازه پلاک 2881 فرعی از 112 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 مهلت دار
18:19 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک 41 فرعی از 5500اصلی بخش یک
فروش یک باب ملک پلاک 41 فرعی از 5500اصلی بخش یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه 11110 فرعی از 33 اصلی بخش 3
6دانگ 1 باب خانه 11110 فرعی از 33 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 3786 مفروز از 2979 فرعی از 380 اصلی بخش 3
1397/12/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
فروش 8 عدد فرش ماشینی امیر نور مشهد 500 شانه تراکم 1000 شهر
1397/12/26 مهلت دار
12:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 مهلت دار
1397/12/25
12:44 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط -
1397/12/25 مهلت دار
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/12/25 مهلت دار
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاط
1397/12/25 مهلت دار
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/12/25 مهلت دار
12:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یکباب خانه به مساحت اعیانی 114 مترمربع
1397/12/25 مهلت دار
1397/12/23
12:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه ملک 312 فرعی از 417 اصلی عرصه 369 متر مربع و اعیان 16 متر مربع
1397/12/23 مهلت دار
1397/12/22
13:11 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/20
14:11 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه و طویله و کاهدان پلاک 413 اصلی 812 متررمبع در
1397/12/20 مهلت دار
14:11 ب.ظ
فروش سه قطعه با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 116/14/16 از قطعات مسکن
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
واگذاری اجاره مغازه های صحن ورودی
واگذاری اجاره مغازه های صحن ورودی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 20912 فرعی از 33 اصلی مفروز و
1397/12/20 مهلت دار
09:46 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی واحد 3 طبقه اول پلاک 3 فرعی از قطعه 5 تفکیکی
1397/12/20 مهلت دار
1397/12/19
13:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی پلاک 6104 فرعی از 1 اصلی بخش 3
1397/12/19 مهلت دار
10:13 ق.ظ
فروش 1 باب ملک کلنگی مسکونی در
فروش 1 باب ملک کلنگی مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:18 ب.ظ
واگذاری پارکینگ بازار
واگذاری پارکینگ بازار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/18 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به عرصه 80/208 متر مربع با اعیان 112 متر مربع استان
1397/12/18 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 5468 اصلی فرعی از 2 شهر
1397/12/18 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 85
فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 85... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/18 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش 1 باب ساختمان مسکونی در
فروش 1 باب ساختمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/16
15:04 ب.ظ
فروش موتورسیکلت سه چرخ تریلر
فروش موتورسیکلت سه چرخ تریلر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
فروش وانت نیسان مدل 70
فروش وانت نیسان مدل 70... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
فروش سواری پژو پارس مدل 80
فروش سواری پژو پارس مدل 80... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
واگذاری از قطعات تفکیکی شهرک ورودی با کاربری مسکونی
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/15
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
17:41 ب.ظ
واگذاری مغازه تجاری شماره 4 واقع در جنب
واگذاری مغازه تجاری شماره 4 واقع در جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/14 تاریخ گذشته
17:41 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین مسکونی پلاک 116/14/16 از قطعات مسکن مهر
1397/12/14 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید مدل 82
فروش خودرو سواری پراید مدل 82... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/14 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان تجاری به پلاک 3173 فرعی 4و5و6و8 فرعی از 1085 و فرعی از 127 اصلی بخش سه
1397/12/14 مهلت دار
13:37 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 6044 اصلی به مساحت 190 متر مربع استان
1397/12/14 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک
1397/12/14 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 1739 فرعی از 127 اصلی به مساحت 13981 متر مربه بخش
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:43 ب.ظ
6دانگ 1 دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک 4 فرعی از 4546 اصلی بخش 2
1397/12/13 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 65 فرعی از 7410 اصلی بخش 2
فروش ملک پلاک ثبتی 65 فرعی از 7410 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/13 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز مدیریت
فروش املاک مازاد بر نیاز مدیریت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/13 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
فروش ملک مغازه پلاک ثبتی 266 حدود 30 متر مربع شهرستان
1397/12/13 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
واگذای اجاره انتشارات دانشکده های
واگذای اجاره انتشارات دانشکده های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/13 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
واگذاری اجاره سالن های کشتی
واگذاری اجاره سالن های کشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/13 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و باغ - صنعتی تولید چرم و زمین در
1397/12/13 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و باغ - صنعتی تولید چرم و زمین در
1397/12/13 اعلام نشده