1398/03/05
14:24 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
فروش حدود 19 تن ضایعات
1398/3/5 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
09:25 ق.ظ
بخش از اراضی مزروعی قریه ببهمنب پلاک 80 اصلی بخش
1398/3/5 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فرئش ملک کاربری تجاری به مساحت 41/22 مترمربع واقع د
1398/3/5 مهلت دار
09:25 ق.ظ
پلاک 763 فرعی از 4200 اصلی مسکونی در
پلاک 763 فرعی از 4200 اصلی مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک با کاربری مسکونی 7919 فرعی از 4188 اصلی واقع در
1398/3/5 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 30 فرعی از 22 اصلی بخش 5
فروش ملک پلاک ثبتی 30 فرعی از 22 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
پلاک 2452 فرعی از 63 اصلی مفروز مجزی از 756 فرعی بخش 2
1398/3/5 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ به صورت تاکستان پلاک 13 اصلی به مساحت 8742/60 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 2452 فرعی63 به مساحت105 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش مستنثیات مزرعه روحی به پلاک 4200 اصلی مشاع به مساحت 46500 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش ملک زمین زراعی به مساحت 40101 مترمربع پلاک ثبتی 30فرعی22
1398/3/5 مهلت دار
09:23 ق.ظ
واگذاری تعدادی املاک در 4 ردیف شهرداری
واگذاری تعدادی املاک در 4 ردیف شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
14:18 ب.ظ
بهره برداری دو جایگاه سی ان جی
بهره برداری دو جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:39 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
15:34 ب.ظ
فروش پلاک 98/360/852 مساحت 966 مترمربع و 98/360/851 مساحت 1386 مترمربع در
1398/3/2 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش ملک پلک ثبتی 2058 بخش دو
فروش ملک پلک ثبتی 2058 بخش دو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:05 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب اتاق جهت ارایشگاه
واگذاری اجاره یک باب اتاق جهت ارایشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
ورقهای روی باسکول کارخانه اسفالت متروکه
1398/3/1 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش ضایعات کارگاه جوشکاری مرکز اموزش
1398/3/1 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش ملک یک واحد تجاری پلاک ثبتی 4356/179 به متراژ 53/8 متر مربع شهرستان
1398/3/1 مهلت دار
10:04 ق.ظ
واگذاری واحد های مسکونی شهرستان
واگذاری واحد های مسکونی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/03/01
15:04 ب.ظ
فروش 24 قطعه از زمینهای مسکونی مسکن مهر
فروش 24 قطعه از زمینهای مسکونی مسکن مهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:30 ق.ظ
6دانگ مسکونی 95 مترمربع شماره 5 فرعی از 2268 اصلی بخش 2
1398/3/1 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 364اصلی بخش
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 364اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش یک باب اپارتمان به مساحت112/15 مترمربع
فروش یک باب اپارتمان به مساحت112/15 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش 37 راس دام ماده حذفی
فروش 37 راس دام ماده حذفی... کشاورزی ، دامپروری
1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
09:10 ق.ظ
اجاره یک واحد اپارتمان 75 متری
اجاره یک واحد اپارتمان 75 متری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:59 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک شرکت در
فروش تعدادی از املاک شرکت در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
واگذاری املاک در 8ردیف کاربری مسکونی
واگذاری املاک در 8ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
فروش یک باب عمارت به مساحت328 مترمربع
فروش یک باب عمارت به مساحت328 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 256 فرعی از 2 اصلی به مساحت 290/19 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش یک ساختمان پلاک ثبتی 4374 فرعی
فروش یک ساختمان پلاک ثبتی 4374 فرعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش پلاک 698 فرعی از 4191 اصلی مفروز مجزی از 25 فرعی در
1398/2/30 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ملک پلاک 4143/61 و155/60 مترمربع
فروش ششدانگ یک ملک پلاک 4143/61 و155/60 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش یک باب واحد تجاری به میزان تقریبی 80 متر مربع واقع در
1398/2/30 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از انبر بار و توشه
واگذاری حق بهره برداری از انبر بار و توشه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/29
16:06 ب.ظ
اجاره مزارعه کاری کشت بهاره
اجاره مزارعه کاری کشت بهاره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
12:32 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:56 ب.ظ
فروش باغ 50 هکتار واقع
فروش باغ 50 هکتار واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فرش دو تا ساختمان
فرش دو تا ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
واگذاری دو جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری دو جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
13:15 ب.ظ
یک دستگاه متور سیکلت مشکی شماره انتظامی 533-88 سیستم برمودا مدل 94
1398/2/28 مهلت دار
12:52 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان پلاک ثبتی 1604 فرعی 4620 به مساحت حدودا 200 مترمربع
1398/2/28 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش ملک تملیکی
فروش ملک تملیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
فروش ملک تملیکی واقع در شهرک صنعتی
فروش ملک تملیکی واقع در شهرک صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
اجاره یک باب مغازه
اجاره یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 تاریخ گذشته