1397/09/21
12:44 ب.ظ
فروش سه باب مغازه کاربری تجاری به مساحت 69/41 متر مربع به شماره 376 فرعی از 124 اصلی
1397/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
پلاک ثبتی 1104 فرعی از 86 اصلی بخش 03 بطرف مسکونی عرصه 471 مترمربع و اعیان 143 مترمربع
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
09:27 ق.ظ
فروش املاک وتجهیزات مجتمع کشاورزی و دامپروری
فروش املاک وتجهیزات مجتمع کشاورزی و دامپروری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش اموال شامل: یک دستگاه چیلر- یک عدد کانوایر سبد کش
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/19
13:27 ب.ظ
فروش مرمریت معدن حدود 2000 تن
فروش مرمریت معدن حدود 2000 تن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/19 مهلت دار
13:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 1326 فرعی از 65
1397/9/19 مهلت دار
13:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 139 فرعی از 65 شهرستان
1397/9/19 مهلت دار
10:47 ق.ظ
فروش دو ملک
فروش دو ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
10:47 ق.ظ
اریا گرانیت
اریا گرانیت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش 3 ردیف ساختمان تجاری مسکونی در
فروش 3 ردیف ساختمان تجاری مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش حدود2000 متر مربع از اراضی شهری واقع در شهر
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
14:01 ب.ظ
فروش ماشین الات فرسوده شهرداری
فروش ماشین الات فرسوده شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/18 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
اجاره ترمینال مسافربری و کارواش
اجاره ترمینال مسافربری و کارواش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
12:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 464 فرعی از 45 اصلی بخش 2
1397/9/18 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سمند شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو سمند شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/17
13:46 ب.ظ
فروش 2 ردیف زمین مسکونی و.. در
فروش 2 ردیف زمین مسکونی و.. در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
فروش 2 ردیف ملک تجاری و تجاری مسکونی در
فروش 2 ردیف ملک تجاری و تجاری مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در کوی
1397/9/15 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
فروش 6دانگ پلاک 76 فرعی از 3768 اصلی بخش 2 پ 54 عرصه 118 اعیان 121 مترمربع
1397/9/15 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش یک باب سوله و محوطه به متراژ411/32 دارای سند رسمی
1397/9/15 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
واگذاری 6 قطعه زمین در پارک جهت نصب دکه اغذیه فروشی
1397/9/15 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی با یدک دو چرخ ادوات جانبی مدل 60 شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان تحت پلاک ثبتی 566 فرعی از 1949 اصلی بخش
1397/9/15 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان پلاک 565 فرعی از 1949 اصلی بخش یک
1397/9/15 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 بصورت واحد دامداری و باغ احداثی
1397/9/15 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 7 فرعی از 3446 اصلی بخش
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 7 فرعی از 3446 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 مهلت دار
13:26 ب.ظ
6دانگ زمین ملک کلنگی مسکونی پلاک 759 فرعی از 155 اصلی بخش 12 مساحت 131 مترمربع در
1397/9/15 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی به مساحت 26 فرعی از 494 عرصه 102 متر مربع شهرستان بروجرد
1397/9/15 مهلت دار
13:25 ب.ظ
فروش 2باب مغازه تجاری در خیابان رودکی هرکدام 50 مترمربع
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/15
09:38 ق.ظ
فروش خودرو سواری وانت نیسان
فروش خودرو سواری وانت نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/15 مهلت دار
09:38 ق.ظ
فروش پلاک 29/5521 مفروز و مجزی از 469 قطعه 52 بخس 2
فروش پلاک 29/5521 مفروز و مجزی از 469 قطعه 52 بخس 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
15:40 ب.ظ
فروش چهار قطعه زمین کشاورزی پلاک 107 بخش 5 شهرستان
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
فروش دو باب مغازه تجاری به شماره های 9و10
فروش دو باب مغازه تجاری به شماره های 9و10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 اعلام نشده
15:25 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مشروحه با کاربری مسکونی
فروش تعدادی از املاک مشروحه با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
13:28 ب.ظ
فروش زمین مزروعی پلاک ثبتی 848 فرعی 27 به مساحت20723/25 مترمربع
1397/9/13 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین مزروعی به مساحت 72990 متر مربع تحت پلاک ثبتی
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
15:49 ب.ظ
فروش 2 ردیف اپارتمان مسکونی و 1 قطعه زمین در
فروش 2 ردیف اپارتمان مسکونی و 1 قطعه زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات در شهر
فروش املاک و مستغلات در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی تجاری به سماحت 159/75 متر مربع تحت
1397/9/12 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه سردخانه سیار مخصوص کامیون 10تن با موتور سردکننده
1397/9/12 مهلت دار
14:35 ب.ظ
پلاک ثبتی 2 فرعی از 4115 بخش 2 عرصه 94 و اعیان 94 و 100 مترمربع
1397/9/12 مهلت دار
12:43 ب.ظ
قالب بتن لوله و اتصالات داربست
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:27 ق.ظ
6دانگ عمارت تجاری مسکونی پلاک 2848 فرعی از 2091 اصلی بخش 1
1397/9/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان عمارت مسکونی پلاک 3176 فرعی از 155 اصلی بخش
1397/9/10 مهلت دار
1397/09/08
18:36 ب.ظ
فروش دو باب مغازه تجاری
فروش دو باب مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
فروش زمین ها و اماکن واقع در شهرستان دورود
فروش زمین ها و اماکن واقع در شهرستان دورود... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
12:47 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:51 ب.ظ
13:48 ب.ظ
فروش 4 قطعه زمین مسکونی در و 6 قطعه زمین تجاری در
1397/9/6 اعلام نشده