1398/06/03
16:40 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در شهرستان های
فروش تعدادی از املاک در شهرستان های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان ها - نوبت دوم
فروش املاک مازاد واقع در استان ها - نوبت دوم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
16:24 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 6480 فرعی از 56/2 اصلی به مساحت 471/65 متر مربع
1398/6/3 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش اقلام اورفلو الومینیوم - دلمه الومینیوم
1398/6/3 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
فروش واحد تجاری پلاک 31795 فرعی76
فروش واحد تجاری پلاک 31795 فرعی76... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
12:43 ب.ظ
اجاره دکه میوه فروشی در پشت دیوار جهاد
اجاره دکه میوه فروشی در پشت دیوار جهاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
واگذاری دکه مستقر در زیر پله برقی
واگذاری دکه مستقر در زیر پله برقی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
اجاره بخشی از فضاهای مجتمع فرهنگی هنری فجر اداره فرهنگ
1398/6/2 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی با عرصه و اعیان 325 متر مربع شهرستان خرم اباد
1398/6/2 مهلت دار
12:39 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین کشااورزی دیم پلاک 10 فرعی 48 اصلی بخش
1398/6/2 مهلت دار
12:39 ب.ظ
12:36 ب.ظ
واگذاری کابینت و تابلو سردرب فلزی
1398/6/2 مهلت دار
12:05 ب.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان ها
فروش املاک مازاد واقع در استان ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
11:00 ق.ظ
فروش زمینی
فروش زمینی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
08:33 ق.ظ
اجاره سالن های ورزشی
اجاره سالن های ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
1398/06/02
08:45 ق.ظ
فروش 3 باب مغازه در
فروش 3 باب مغازه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
10:35 ق.ظ
6دانگ 1 باب عمارت در
6دانگ 1 باب عمارت در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
09:39 ق.ظ
فروش یک ساختمان کاربری مسکونی به مشاره پلاک 231 فرعی 29 واقع
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
10:59 ق.ظ
فروش 15 دستگاه خودرو های فرسوده
فروش 15 دستگاه خودرو های فرسوده... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
17:43 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 653/5 و اعیان 180متر مربع
1398/5/28 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب عمران مسکونی به سماخت 110/5 مترمربع
1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
14:29 ب.ظ
ساختمان اموزشی
ساختمان اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
فروش ششدانگ واحد تجاری پلاک 182 فرعی98
فروش ششدانگ واحد تجاری پلاک 182 فرعی98... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
فروش ششددانگ زمین تحت پلاک ثبتی شماره 1171 فرعی از 43 فرعی از 50 اصلی بخش
1398/5/27 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین دیم بر جاده اسفالته
فروش 1 قطعه زمین دیم بر جاده اسفالته... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 10106/76 واقع
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 10106/76 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
14:00 ب.ظ
فروش ششدانگ به پلاک ثبتی 1171 فرعی43 واقع
فروش ششدانگ به پلاک ثبتی 1171 فرعی43 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
14:00 ب.ظ
فروش نانوایی به مساحت 39/60 مترمربع
فروش نانوایی به مساحت 39/60 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
13:58 ب.ظ
ساختمان اموزشی شهرستان الیگودرز
ساختمان اموزشی شهرستان الیگودرز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین دیم بر جاده اسفالت
فروش یک قطعه زمین دیم بر جاده اسفالت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
13:55 ب.ظ
فروش ساختمان اموزشی
فروش ساختمان اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی
فروش ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش واحد تجاری 182 فرعی 98 اصلی در
فروش واحد تجاری 182 فرعی 98 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
فروش پلاک 16110/76 در
فروش پلاک 16110/76 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
09:59 ق.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی واقع در شهرک دانشگاهی
واگذاری بوفه دانشجویی واقع در شهرک دانشگاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
09:59 ق.ظ
واگذاری انتشارات دانشجوی
واگذاری انتشارات دانشجوی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
09:59 ق.ظ
واگذاری پارکینگ دانشجویی واقع در محوطه شهرک =
1398/5/27 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
واگذاری پارکینگ های
واگذاری پارکینگ های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
1398/05/24
08:08 ق.ظ
فروش 5 راس گاو تلیسه غیر ابستن
1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
12:48 ب.ظ
واگذاری اجاره سالن ورزشی ک
واگذاری اجاره سالن ورزشی ک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/23 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/23 مهلت دار
12:47 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض از داربستهای سطح شهر اعم از اداری و ساختمانی مسکونی
واگذاری اخذ عوارض از داربستهای سطح شهر اعم از اداری و ساختمانی مسکونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/5/23 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی 1 فرعی از 3148 اصلی بخش دو
1398/5/23 مهلت دار
09:51 ق.ظ
فروش 7 قطعه زمین کشاورزی به مساحت کل74655 مترمربع
1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
18:16 ب.ظ
فروش پژو پارس 1381 مشکی رنگ
فروش پژو پارس 1381 مشکی رنگ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/22 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش تعداد 3 باب مغازه به مساحت 19/8-17/28-14-62 مترمربع
1398/5/22 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
واگذاری اجاره تعداد 8 اتاق و یک سالن زیر زمینی - اجاره سالن امفی تئاتر
1398/5/22 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
فروش یک با ساختمان مسکونی به مساحت 898 مترمربع
فروش یک با ساختمان مسکونی به مساحت 898 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 مهلت دار