1398/06/03
13:01 ب.ظ
فرئش یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 772 فرغی54
فرئش یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 772 فرغی54... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
13:01 ب.ظ
13:01 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی به مساحت 16700 مترمربع
فروش زمین کشاورزی به مساحت 16700 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
13:00 ب.ظ
واگذاری طرح مرتعداری صوفیکم حوزه اداره
واگذاری طرح مرتعداری صوفیکم حوزه اداره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
12:54 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
12:49 ب.ظ
فروش زمین زراعی به مساحت 8840 متر مربع واقع در شهرستان
1398/6/2 مهلت دار
12:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو مستعمل1384 رنگ نقره ای
فروش یک دستگاه خودرو مستعمل1384 رنگ نقره ای... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/6/2 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 633/54 متر مربع شهرستان
فروش ملک به مساحت 633/54 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
12:48 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین کشاو.رزی مساحت 1056 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین کشاو.رزی مساحت 1056 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
12:42 ب.ظ
فروش موتورسیکلت مدل 90
فروش موتورسیکلت مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/6/2 مهلت دار
11:05 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 4 هکتار به پلاک 134 فرعی 33
1398/6/2 مهلت دار
11:02 ق.ظ
فروش یک تخته فرش- دو تخته قالی قاب شور- یک تخته فروس 9 متری
1398/6/2 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین زراعی به مساحت 16/1 هکتار واقع در شهرستات اق قلا
1398/6/2 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش یک دستگاه تخلیه شکم مرغ - چاک زن - سوراخ زن چینه دان اتوماتیک
1398/6/2 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی 1/36985
فروش یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی 1/36985... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
11:01 ق.ظ
واگذاری مغازه های شهرداری واقع در بلوار
واگذاری مغازه های شهرداری واقع در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش ششدانگ یم باب ملک پلاک ثبتی 5921 فرعی از 512 اصلی بخش 10 حوزه ثبتی
1398/6/2 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش38 قلم انواع لوازم یدکی کامیون شامل گاردون - جعبه فرمان - میل تعادل
1398/6/2 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش 14 سهم مشاع از 160 سهم عرصه به مساحت 4187 متر مربع به مساحت 366/36 متر مربع
1398/6/2 مهلت دار
1398/06/02
11:58 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 308 متر مربع پلاک 52 فرعی از 128 اصلی بخش 2
1398/6/2 مهلت دار
11:51 ق.ظ
اجاره واحدهای تجاری مرکز خرید
اجاره واحدهای تجاری مرکز خرید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
08:28 ق.ظ
اجاره سالن ورزشی شهروند
اجاره سالن ورزشی شهروند... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
08:28 ق.ظ
فروش ماشین الات بنز ال رنگ نارنجی مدل 1381
فروش ماشین الات بنز ال رنگ نارنجی مدل 1381... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/6/2 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 16108 فرعی یک واقع
1398/6/2 مهلت دار
08:28 ق.ظ
1398/06/01
12:39 ب.ظ
فروش 52 ردیف ملک مسکونی در
فروش 52 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
12:37 ب.ظ
فروش 38 ردیف ملک مسکونی در
فروش 38 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/31
10:45 ق.ظ
فروش خودرو پژو سواری پارس
فروش خودرو پژو سواری پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/31 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش 7 ردیف ملک مسکونی در
فروش 7 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش سمند ال ایکس نقره ای 1384 و 8 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگسن اسقاطی
1398/5/31 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش 17 ردیف ملک مسکونی در
فروش 17 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
10:11 ق.ظ
فروش 11 ردیف ملک مسکونی در
فروش 11 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش 15 ردیف ملک مسکونی در
فروش 15 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک مسکونی
فروش 20 ردیف ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش 2 ردیف ملک مسکونی در
فروش 2 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
15:28 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین پلاک ثبتی 213 فرعی از 3996 اصلی بخش 1
1398/5/30 مهلت دار
15:27 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت 375 نمترمربع
فروش ششدانگ ملک به مساحت 375 نمترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/30 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش سوری سمند ال ایکس 1384 نقره ای مستعمل و 8 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین اسقاط
1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
16:46 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
فروش 5 واحد مسکونی در
فروش 5 واحد مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 مهلت دار
13:25 ب.ظ
فروش دو عدد فرش 9 متری 500 شانه - یک دستگاه مبل 7 رنگ قهوه ای - یک عد گاز 5 شعله
1398/5/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 58/89 به مساحت 2500 مترمربع شهرستان
1398/5/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش یک دستگاه رنده برقی - یک دستگاه سشوار برقی صنعتی- لت درب پیش ساخته
1398/5/28 مهلت دار
13:21 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 261/84 مترمربع
1398/5/28 مهلت دار
13:21 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی از رده خارج
1398/5/28 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 94
فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/27 مهلت دار
13:15 ب.ظ
فروش خودرو
فروش خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/27 مهلت دار
1398/05/27
14:02 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار