1398/03/05
14:26 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی123 اصلی5950 به مساحت عرصه689 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 123 اصلی از 5950 فرعی بخش 2 ثبتی
1398/3/5 مهلت دار
13:56 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان سی متری
فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان سی متری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:41 ب.ظ
فروش تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - صنعتی کارگاهی شهرداری
1398/3/5 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 120 مترمربع 3
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 120 مترمربع 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش زمین به مساحت 1/6 هکتار پلاک ثبتی 1209 فرعی2
فروش زمین به مساحت 1/6 هکتار پلاک ثبتی 1209 فرعی2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 239200 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتاق کامیون نوزده بیست
1398/3/4 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین به مساحت 2500 مترمربع
فروش دو قطعه زمین به مساحت 2500 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و لوازم اداری
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و لوازم اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/3/4 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین پلاک 6869 و فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده بخش 3 حوزه
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/04
10:56 ق.ظ
فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 32262 فرعی10 واقع
1398/3/4 مهلت دار
10:56 ق.ظ
فروش مقدار 80/22 سهم مشاع از 240سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان مسکونی به
1398/3/4 مهلت دار
10:55 ق.ظ
فروش پیکچ یونیت های برودتی مربوط به ساختمان مسجد
1398/3/4 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
فروش یک دستگاه اسپیلت 24000 به شرکت
1398/3/4 مهلت دار
10:46 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 7000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 7000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:46 ق.ظ
فروش زمین زراعی به مساحت 6 هزار مترمربع پلاک 181 فرعی175
1398/3/4 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5/3 هکتار
فروش دو قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5/3 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کته زنه زوغنی
فروش یک دستگاه کته زنه زوغنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:33 ب.ظ
فروش املاک در6ردیف کابری مسکونی - تجاری- صنعتی
1398/3/2 مهلت دار
16:07 ب.ظ
فروش پلاک 9174 فرعی از 1 اصلی مجزی از 976 فرعی 232 مترمربع در
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش یخچال و اسپیلت و تلویزیون
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش 1 دستگاه ماشین بسته بندی سس
فروش 1 دستگاه ماشین بسته بندی سس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
1 قطعه زمین زراعی 1000 مترمربع روستای
1 قطعه زمین زراعی 1000 مترمربع روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش ملک اپارتمان 8 واحدی مجتمه اهورا شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش سه باب مغازه به مساحت 119/85 متر مربع شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش پلاک 2646/6 اصلی و 2646/1 اصلی بخش 1
فروش پلاک 2646/6 اصلی و 2646/1 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
14:26 ب.ظ
فروش خودرو سواری پرای جی ال ایکس
فروش خودرو سواری پرای جی ال ایکس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/1 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6000 متر مربع شهرستان
1398/3/1 مهلت دار
10:22 ق.ظ
6دانگ پلاک 98 اصلی بخش 10
6دانگ پلاک 98 اصلی بخش 10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت132/28 مترمربعل شمالی
1398/3/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی پلاک ثبتی 32/172 اصلی بخش 14 ثبتی
1398/3/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
اجاره پارکینگ طبقاتی
اجاره پارکینگ طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
اجاره پارکینگ طبقاتی
1398/3/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
اجاره پارکینگ طبقاتی
اجاره پارکینگ طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم ابرفتی
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم ابرفتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 159/394 به مساحت عرصه 180/65 متر مربع
1398/3/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین واقع در شهرستان
فروش دو قطعه زمین واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
16:06 ب.ظ
فروش ششدانگ زمین به مساحت1000 مترمربع واقع10
فروش ششدانگ زمین به مساحت1000 مترمربع واقع10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6779
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6779... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 24/22 متر مربع بخش 4 ثبت
1398/2/31 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ملک پلاک ثبتی 58887 فرعی یک
فروش ششدانگ یک ملک پلاک ثبتی 58887 فرعی یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ملک به مساحت 167/50 مترمربع ند رود
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 7000 متر مربع پلاک ثبتی 566 فرعی از اصلی
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت700 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت700 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش مغازه کیف سازی اهورا درب کرکره ای برقی به ابعاد 3/5*2/6 متر مربع شهرستان
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:12 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری 500راسی گاو شیری به مساحت52400 متررمبع
1398/2/30 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
فروش یک دستگاه یخچال -یخچال فریزر
1398/2/30 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به پلاک ثبتی 511/58852 به مساحت12/40 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری 1 باب دفتر و محل استقرار امبولانسها در غسالخانه فعلی در ارامستان
1398/2/30 اعلام نشده