1397/11/27
14:30 ب.ظ
فروش اهن الات
1397/11/27 مهلت دار
14:27 ب.ظ
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
فروش چوب
فروش چوب... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/27 مهلت دار
14:27 ب.ظ
فروش تعدادی از ملزومات اداری
فروش تعدادی از ملزومات اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/27 مهلت دار
14:26 ب.ظ
فروش الومینیوم
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
12:37 ب.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان
فروش املاک مازاد واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
07:35 ق.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان
فروش املاک مازاد واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
07:25 ق.ظ
فروش املاک تملیکی در 4 ردیف کاربری مسکونی شهر
فروش املاک تملیکی در 4 ردیف کاربری مسکونی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
15:29 ب.ظ
فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی شهر
فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فروش یک واحد ساختمان اپارتمان به مساحت 105/54متر مربع بخش 26
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
12:07 ب.ظ
فروش املاک تملیکی و مازاد در 16 ردیف با کاربری مسکونی شهرستان
1397/11/18 مهلت دار
11:59 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فروش اتوبوس
فروش اتوبوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
فروش کامیونت ون
فروش کامیونت ون... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی
فروش کامپیوتر و لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/18 مهلت دار
11:58 ق.ظ
فروش روی
فروش روی... فلزات
1397/11/18 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش تعدادی از ملزومات اداری از رده خارج
فروش تعدادی از ملزومات اداری از رده خارج... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/18 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش اهن الات
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/18
17:17 ب.ظ
فروشظ 7 دستگاه سواری استیشن کاروان
فروشظ 7 دستگاه سواری استیشن کاروان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
17:06 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 9127 متر مربع شهرستان
1397/11/18 مهلت دار
16:59 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین 6339 مترمربع در روستای
فروش 1 قطعه زمین 6339 مترمربع در روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:36 ب.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 729/2609بخش 26
1397/11/17 مهلت دار
20:18 ب.ظ
واگذاری جایگاه جمعه بازار واقع در کمربندی دوم جنب
1397/11/17 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
فروش ماشین الات اسقاط مازاد و از رده خارج شهرستان
فروش ماشین الات اسقاط مازاد و از رده خارج شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
اجاره جایگاهها و اماکن مورد استفاده صنوف موقت
1397/11/17 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش دستگاه پرس پلیت خنک کننده و سیکلون دیگ
فروش دستگاه پرس پلیت خنک کننده و سیکلون دیگ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 مهلت دار
08:50 ق.ظ
فروش قطعه زمین به مساحت 676/39 متر مربع شهرستان
فروش قطعه زمین به مساحت 676/39 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:20 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 485 فرعی از 328 اصلی به مساحت عرصه 150 متر مربع و اعیان 130 متر مربع
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/16
08:17 ق.ظ
فروش ماشین الات اسقاط مازاد و از رده خارج شهرستان
فروش ماشین الات اسقاط مازاد و از رده خارج شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/15 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب مغازه به متراژ 121 متر مربع شهرستان
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:21 ق.ظ
فروش ماشین الات اسقاط و مازاد شامل سواری پژو و وانت 2کابین پیکاپ
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
17:31 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک 700/809واقع در یاسوج
فروش ملک مسکونی پلاک 700/809واقع در یاسوج... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/14 مهلت دار
11:58 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین خام 200 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین خام 200 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
فروش املاک مازاد در 17 ردیف با کاربری مسکونی شهرستان
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:30 ق.ظ
فروش ملک به شماره پلاک ثبتی 347/19 با عرصه 704 متر مربع با کاربری زراعی -باغ بخش
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
فروش یک دستگاه وانت پیکاپ نیسان
فروش یک دستگاه وانت پیکاپ نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
فروش ملک با کاربریتجاری فونداسیون و اسکلت بتنی و زیر زمین
1397/11/11 مهلت دار
1397/11/10
10:20 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به متراژ 200 متر مربع به شماره 4369 شهرستان
1397/11/10 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش ملک زمین معروف به باغ به مساحت 100 متر مربع شهرستان
1397/11/10 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به شماره 56/2949 به مساحت عرصه 283/7 متر مربع
1397/11/10 مهلت دار
1397/11/09
15:31 ب.ظ
فروش واحد های تجاری و مسکونی سهم
فروش واحد های تجاری و مسکونی سهم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 مهلت دار
15:31 ب.ظ
13:42 ب.ظ
واگذاری زمین کشاورزی به متراژ 50 هکتار مربوط به
1397/11/9 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 355/8 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 355/8 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 مهلت دار
11:05 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک 3444 به مساحت 20/21 مترمربع
1397/11/9 مهلت دار
11:04 ق.ظ