1398/11/08
20:15 ب.ظ
اجاره مجتمع کشاورزی  شامل 2 باب گلخانه و 1 باب کارگاه پرورش قارچ
1398/11/8 مهلت دار
20:15 ب.ظ
اجاره مجتمع کشاورزی  شامل 2 باب گلخانه و 1 باب کارگاه پرورش قارچ
اجاره مجتمع کشاورزی شامل 2 باب گلخانه و 1 باب کارگاه پرورش قارچ... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 مهلت دار
19:37 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دکان
فروش ششدانگ یک باب دکان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:37 ب.ظ
فروش تعداد  یک قطعه زمین
فروش تعداد یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:37 ب.ظ
واگذاری اجاره  تعداد 7 باب واحد تجاری
واگذاری اجاره تعداد 7 باب واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
19:25 ب.ظ
فروش خودرو سواری پیکان 21600 مدل 1382 رنگ سفید
فروش خودرو سواری پیکان 21600 مدل 1382 رنگ سفید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
16:25 ب.ظ
واگذاری غرفه های بازار روز
واگذاری غرفه های بازار روز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
واگذاری و فروش پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی
1398/11/8 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش 6 هکتار زمین دیم و دو هکتار زمین ابی
فروش 6 هکتار زمین دیم و دو هکتار زمین ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک منزل مسکونی به مساحت 400 مترمربع
1398/11/8 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
واگذاری غرفه های بازار روز
واگذاری غرفه های بازار روز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
واگذاری بوفه و کافی شاپ
واگذاری بوفه و کافی شاپ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:11 ق.ظ
واگذاری بوفه و کافی شاپ
واگذاری بوفه و کافی شاپ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
08:48 ق.ظ
فروش 5 قطعه زمین مسکونی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
08:47 ق.ظ
فروش 5 قطعه زمین مسکونی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
08:47 ق.ظ
واگذاری و فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی
1398/11/7 مهلت دار
08:47 ق.ظ
فروش 5 قطعه زمین مسکونی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
08:47 ق.ظ
واگذاری و فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری
واگذاری و فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
20:18 ب.ظ
فروش ششدانگ قطعات زراعی
فروش ششدانگ قطعات زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:17 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 67
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 67... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/7 مهلت دار
20:14 ب.ظ
اجاره 23 غرفه های ترمینال
اجاره 23 غرفه های ترمینال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:14 ب.ظ
واگذاری و فروش پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری  تجاری - مسکونی
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری تجاری - مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:31 ب.ظ
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری  تجاری - مسکونی
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری تجاری - مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:31 ب.ظ
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری  تجاری - مسکونی
اجاره ملک در 6 ردیف کاربری تجاری - مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:31 ب.ظ
واگذاری غرفه های بازار روز میوه فروشی
واگذاری غرفه های بازار روز میوه فروشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
اجاره یکساله سالن زیرپله تیر و کمان
اجاره یکساله سالن زیرپله تیر و کمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
فروش 1 باب ساختمان مسکونی
فروش 1 باب ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:33 ب.ظ
اجاره تعداد 23 واحد غرفه
اجاره تعداد 23 واحد غرفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:33 ب.ظ
اجاره تعداد 23 واحد غرفه
اجاره تعداد 23 واحد غرفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
20:20 ب.ظ
واگذاری 7 قطعه زمین واقع
واگذاری 7 قطعه زمین واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
20:18 ب.ظ
فروش تعداد 23 واحد غرفه
فروش تعداد 23 واحد غرفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات  شامل 31 واحدسازمانی
فروش املاک و مستغلات شامل 31 واحدسازمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
فروش اپارتمان
فروش اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
فروش یکباب ساختمان مسکونی
فروش یکباب ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش یک باب ملک مسکونی
فروش یک باب ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:01 ق.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری رستوران
واگذاری اجاره بهره برداری رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاط و قطعات یدکی
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاط و قطعات یدکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/6 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاط و قطعات یدکی
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاط و قطعات یدکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/6 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:54 ق.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/5 مهلت دار
1398/11/05
19:38 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه CNG  تک منظوره
بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 مهلت دار
19:38 ب.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی د
اجاره جایگاه سی ان جی د... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 اعلام نشده
19:37 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/5 مهلت دار
19:35 ب.ظ
واگذاری اجاره فضای مجموعه ورزشی
واگذاری اجاره فضای مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش خودرو سواری پیکان مدل 1377
فروش خودرو سواری پیکان مدل 1377... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/5 مهلت دار