1398/03/05
14:07 ب.ظ
فروش دو دستگاه تراکتور فرگوسن بیل دار
فروش دو دستگاه تراکتور فرگوسن بیل دار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
14:07 ب.ظ
13:42 ب.ظ
فروش 17 قطعه از اراضی 12 قطعه دیم و 5 قطعه ابی روستای
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
10:56 ق.ظ
اجاره یک ساله بوفه دانشگاه
اجاره یک ساله بوفه دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
10:50 ق.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
10:18 ق.ظ
فروش ملک زمین تعدادی واحد تجاری شهرداری
فروش ملک زمین تعدادی واحد تجاری شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش تعدادی قطعه زمین در 12 ردیف شهرستان
فروش تعدادی قطعه زمین در 12 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
منزل مسکونی پلاک 44 فرعی از 39 اصلی و 3دانگ سرقفلی 1 واحد تجاری پلاک 9 فرعی از 39 اصلی
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 76 متر مربع استان
فروش ملک مسکونی به مساحت 76 متر مربع استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
6دانگ مغازه تجاری قولنامه ای عرصه 28 متررمبع در
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش یک واحد اسطبل به مساحت 150 متر مربع شهرستان
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش لوله های مازاد مانسمان
1398/3/1 مهلت دار
10:17 ق.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ شماره یک سازمان
واگذاری اجاره پارکینگ شماره یک سازمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پاک ثبتی 79 فرعی از 8 اصلی شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
10:17 ق.ظ
پلاک 908 فرعی از 123 اصلی مجزی از 626 اصلی در
پلاک 908 فرعی از 123 اصلی مجزی از 626 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 165 فرعی از 123 اصلی استان
1398/3/1 مهلت دار
1398/03/01
14:43 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تندر ال90 مدل 1389
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تندر ال90 مدل 1389... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/1 مهلت دار
14:27 ب.ظ
فروش محصول انگور در محدوده باغات در سطح118 هکتار
1398/3/1 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
واگذاری پارکینگ شماره یک واقع در محوطه سازمان
1398/3/1 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
فروش ششدانگ کارخانه فنر سازی به مساحت5620 مترمربع
فروش ششدانگ کارخانه فنر سازی به مساحت5620 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/3/1 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش محصول انگور در محدوده باغات در سطح 118 هکتار واقع در
1398/3/1 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
فروش خودرو سواری سمند
فروش خودرو سواری سمند... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/1 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش بلاک 954 فرعی از 27 اصلی در - عرصه 152 اعیان 104 مترمربع
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
16:06 ب.ظ
فروش زمین مسکونی پلااک ثبتی 6656 فرعی94
فروش زمین مسکونی پلااک ثبتی 6656 فرعی94... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
16:06 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 908 فرعی از 123 اصلی مجزی شده 626 اصلی واقع در
1398/2/31 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش 550عدد البسه شامل: شلوارلی و کتان پیراهن اسپرت کشی
1398/2/31 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش یک واحد اسطبل به مساحت150 مترمربع
فروش یک واحد اسطبل به مساحت150 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت22 هزار مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت22 هزار مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:53 ب.ظ
واگذاری تعدادی از لوله های مازاد
1398/2/30 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش لوله مازاد مانیسمان
1398/2/30 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت439/79 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت439/79 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 189/70 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 189/70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:12 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین کاربری خدماتی بهداشتی درمانی
1398/2/30 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی واقع در
1398/2/30 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش اموال شامل : یک باب ساختمان قدیمی - زمین و باغ - باغ محی الدین شهرستان
1398/2/29 مهلت دار
09:00 ق.ظ
1 قطعه زمین مسکونی 200 مترمربع در جاده
1 قطعه زمین مسکونی 200 مترمربع در جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 1208/6 مترمربع
1398/2/29 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی به مساحت عرصه 68 متر مربع پلاک ثبتی 466 فرعی از 294 اصلی
1398/2/29 مهلت دار
09:00 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین در 2357 مترمربع
6دانگ 1 قطعه زمین در 2357 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/29
15:52 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل84
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/29 مهلت دار
15:16 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین مسکونی و
فروش 5 قطعه زمین مسکونی و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش تعدادی از لوله مازاد مانیسمان
1398/2/29 مهلت دار
12:33 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت112/90 مترمربع
1398/2/29 مهلت دار
12:33 ب.ظ
فروش 81 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرهای
فروش 81 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
12:33 ب.ظ
اجاره پارکینگ شماره یک
اجاره پارکینگ شماره یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کانکس ده متری سفید رنگ
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:54 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/28 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین مسکونی شرکت تعاونی نیرو انتظامی در
1398/2/28 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
فروش پاچه کاوی هزارلا وروده کاوی
1398/2/28 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
فروش اراضی زراعی دیم و ابی در پلاک 22 اصلی قریه
1398/2/28 مهلت دار