1398/04/24
20:53 ب.ظ
فروش یاطاقان محرک خاور برزیل 25 دست و سوپاپ دود و هوا911 پنج دست و میل سوپاپ 302 برزیل
1398/4/24 مهلت دار
15:33 ب.ظ
واگذاری یک فقره پروانه بهره برداری معدن
واگذاری یک فقره پروانه بهره برداری معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/4/24 مهلت دار
15:21 ب.ظ
فروش 8 ردیف ملک اداری تجاری در استان
فروش 8 ردیف ملک اداری تجاری در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
15:02 ب.ظ
اجاره ظرفیت خالی تعدادی از مدارس
اجاره ظرفیت خالی تعدادی از مدارس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شماره 4778 فرعی 71  واقع
فروش یک قطعه زمین شماره 4778 فرعی 71 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:08 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین مشجرپسته ای واب شهرستان
فروش دو قطعه زمین مشجرپسته ای واب شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:08 ب.ظ
اجاره سالیانه 1 باب کلاس روستای
اجاره سالیانه 1 باب کلاس روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
اجاره گلخانه
اجاره گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 30 فرعی از 4219 اصلی بخش 2
فروش ملک پلاک ثبتی 30 فرعی از 4219 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
3دانگ مسکونی در
3دانگ مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
فروش ششدانگ  کارخانه  پلاک ثبتی 40/71 واقع
فروش ششدانگ کارخانه پلاک ثبتی 40/71 واقع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 236/90 متر مربع واقع در
فروش ملک به مساحت 236/90 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:07 ب.ظ
6دانگ پلاک 1562 فرعی از 73 اصلی 337 متررمبع بخش 3
6دانگ پلاک 1562 فرعی از 73 اصلی 337 متررمبع بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
فروش ساختمان قدیمی به مساحت تقریبی 327 مترمربع
1398/4/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
6دانگ 1 واحد تجاری پلاک 2/733 بخش 4
6دانگ 1 واحد تجاری پلاک 2/733 بخش 4... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفاری دی ام 25 امیریکایی شهرستان
فروش یک دستگاه حفاری دی ام 25 امیریکایی شهرستان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/4/24 مهلت دار
12:05 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار -
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار -... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:05 ب.ظ
فروش  یک باب خانه و مغازه پلاک 990/16  مترمربع
فروش یک باب خانه و مغازه پلاک 990/16 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:05 ب.ظ
فروش پلاک ثبتی 10 فرعی از 327 اصلی مفروز و مجزی شده از 18 بخش ثبتی 1
1398/4/24 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش  ملک کشاورزی به مساحت 60 هکتار
فروش ملک کشاورزی به مساحت 60 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
1398/04/23
13:41 ب.ظ
فروش 4 ردیف ملک تجاری در استان
فروش 4 ردیف ملک تجاری در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/23 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
فروش 19 ردیف ملک مسکونی و تجاری در استان
فروش 19 ردیف ملک مسکونی و تجاری در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/23 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
فروش 19 ردیف ملک مسکونی و تجاری در استان
فروش 19 ردیف ملک مسکونی و تجاری در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/22
15:32 ب.ظ
فروش ششدانگ خانه پلاک ثبتی 942فرعسی 1820 واقع
فروش ششدانگ خانه پلاک ثبتی 942فرعسی 1820 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
15:32 ب.ظ
12:23 ب.ظ
فروش24 قطعه زمین مسکونی از پلاک ثبتی 5087 واقع
فروش24 قطعه زمین مسکونی از پلاک ثبتی 5087 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
1398/04/20
09:45 ق.ظ
فروش 8 ردیف ملک اداری در استان
فروش 8 ردیف ملک اداری در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/20 مهلت دار
1398/04/19
18:11 ب.ظ
فروش یک عدد دستگاه تحقیقاتی مدل XRF
فروش یک عدد دستگاه تحقیقاتی مدل XRF... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/4/19 مهلت دار
1398/04/18
14:17 ب.ظ
فروش 2 ردیف ملک صنعتی و تجاری در
فروش 2 ردیف ملک صنعتی و تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/18 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 130 فرعی از 17 اصلی بخش 4
1398/4/18 مهلت دار
13:58 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 252 مترمربع پلاک 1096 فرعی از 706 اصلی بخش 45
1398/4/18 مهلت دار
13:58 ب.ظ
اجاره قسمتی از پلاک  کشاورزی22 فرعی از 551 اصلی بخش 45
1398/4/18 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
فروش املاک 7 ردیف کاربری مسکونی
فروش املاک 7 ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/18 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
واگذاری دو ساعت اب از چاه خداد زارعین شهرستان
1398/4/17 مهلت دار
09:20 ق.ظ
اجاره ماشین الات لودر و کمپرسی روستای
اجاره ماشین الات لودر و کمپرسی روستای... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/4/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
اجاره ماشین الات لودر و کمپرسی روستای
اجاره ماشین الات لودر و کمپرسی روستای... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/4/17 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
یک قطعه زمین ب مساحت 500 متر به ارزش 100/000/000ریال
یک قطعه زمین ب مساحت 500 متر به ارزش 100/000/000ریال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین معروف به باغ  به مساحت 1005 متر مربع شهر
1398/4/17 مهلت دار
08:52 ق.ظ
اعیان مسکونی با قدمت بیش از 40 سال به پلاک ثبتی 4374
1398/4/17 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مشجر پسته از اراضی مشهور به
فروش یک قطعه زمین مشجر پسته از اراضی مشهور به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی  به مساحت عرصه 525 مترمربع
1398/4/17 مهلت دار
08:51 ق.ظ
6دانگ پلاک 3968/13840 بخش 2
6دانگ پلاک 3968/13840 بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
08:51 ق.ظ
یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 7435 از 5087 مفروز از 1821 بخش 36 به مبلغ 8/500/000/000ریال
1398/4/17 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش یک خانه مسکونی پلاک ثبتی 130 فرعی از 17 اصلی عرصه 412/92 متر مربع بخش
1398/4/17 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش اسقاط اهن الات و کیس رایانه و باطری و کابینت اشپزخانه و ...
1398/4/17 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
08:51 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 468/7 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 468/7 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
08:50 ق.ظ
یک دستگاه اپارتمان به مساحت 117 متر به شماره پلاک 2926/10 به ارزش 5/800/000/000ریال
1398/4/17 مهلت دار