1398/07/25
14:50 ب.ظ
فروش  تعدادی خودرو سبک و سنگین
فروش تعدادی خودرو سبک و سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/25 مهلت دار
14:49 ب.ظ
اجاره دریاچه سد
اجاره دریاچه سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش درختان و مصالح
فروش درختان و مصالح... کشاورزی ، دامپروری
1398/7/25 مهلت دار
14:41 ب.ظ
فروش یخساز 207 قالبی - 414 قالب در24 ساعت سیستم فریونی
فروش یخساز 207 قالبی - 414 قالب در24 ساعت سیستم فریونی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/7/25 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
فروش محصول "به" واحد
فروش محصول "به" واحد... کشاورزی ، دامپروری
1398/7/25 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
فروش تعداد 14 قطعه از اراضی ملکی
فروش تعداد 14 قطعه از اراضی ملکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
14:27 ب.ظ
فروش پلاک 353 فرعی 6 اصلی بخش
فروش پلاک 353 فرعی 6 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
14:26 ب.ظ
فروش زمین متراژ 7582 مترمربع پلاک 20 فرعی 467 اصلی
1398/7/25 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش پلاک 6962 فرعی 2312 اصلی مفروز مجزی از 5026 فرعی از
1398/7/25 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش  اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع
1398/7/25 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
واگذاری چند قطعه زمین با کاربری های تجاری اداری
1398/7/25 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش پلاک 1705 اصلی بخش 3
فروش پلاک 1705 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/25 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1 فرعی از 2975 اصلی بخش 3 کرمان واقع در
1398/7/25 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 65 فرعی از 415 صالی بخش 36 کرمان واقع در
1398/7/25 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
اجاره 1 قطعه زمین مجتمع خدمات رفاهی جهت احداث متمع خذمات رفاهی در حریم شهر
1398/7/24 مهلت دار
1398/07/24
19:26 ب.ظ
واگذاری اجاره دریاچه
واگذاری اجاره دریاچه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
19:05 ب.ظ
فروش درختان و مصالح بازیافتی
فروش درختان و مصالح بازیافتی... کشاورزی ، دامپروری
1398/7/24 مهلت دار
18:51 ب.ظ
فروش یخساز 207 قالبی 414 قالب در 24 ساعت  سیستم فریونی
فروش یخساز 207 قالبی 414 قالب در 24 ساعت سیستم فریونی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/7/24 مهلت دار
18:48 ب.ظ
فروش خودرو سواری
فروش خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/24 مهلت دار
09:40 ق.ظ
فروش اتومبیل مزایده ای
فروش اتومبیل مزایده ای... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/24 مهلت دار
09:40 ق.ظ
فروش خودرو سواری
فروش خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/24 مهلت دار
09:29 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 4580 فرعی از 4776 اصلی بخش یک
1398/7/24 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
فروش4 قطعه باغ پسته در اراضی
فروش4 قطعه باغ پسته در اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
09:28 ق.ظ
واگذاری امور بوفه مرکز اموزشی درمانی
واگذاری امور بوفه مرکز اموزشی درمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش پلاک 2 فرعی 2500 اصلی بخش 2
فروش پلاک 2 فرعی 2500 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش پلاک 1376 فرعی 5 اصلی بخش
فروش پلاک 1376 فرعی 5 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
09:27 ق.ظ
فروش پلاک 4303 فرعی 1783 اصلی بخش
فروش پلاک 4303 فرعی 1783 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش خودرو کامیون کشنده  مدل 2007
فروش خودرو کامیون کشنده مدل 2007... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
13:01 ب.ظ
فروش املاک مازاد بانک صادرات
فروش املاک مازاد بانک صادرات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 مهلت دار
12:53 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام
واگذاری اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
فروش 800 تن شمش فولادی نرمال و 5000 تن شمش فولادی درجه 2
1398/7/23 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
تعداد 4 قطعه زمین با کاربری اموزشی و مسکونی با ابعاد مختلف واقع در
1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
18:10 ب.ظ
فروش املاک در 13 ردیف با کاربری صنعتی
فروش املاک در 13 ردیف با کاربری صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
18:09 ب.ظ
فروش تجهیزات خط سنگ شکن و ماسه شویی مجتمع
فروش تجهیزات خط سنگ شکن و ماسه شویی مجتمع... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/7/22 مهلت دار
09:29 ق.ظ
پلاک به شماره ثبتی 1461 فرعی از 20 اصلی بخش شش کرمان به مساحت 23/29 متر و ارزش 1/002/500/000ریال
1398/7/22 مهلت دار
09:29 ق.ظ
فروش چهارعدد غرفه تجاری واقع پلاک 1113-2188-2187-2193
فروش چهارعدد غرفه تجاری واقع پلاک 1113-2188-2187-2193... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
09:29 ق.ظ
واگذاری 11 واحد مسکونی در شهر
واگذاری 11 واحد مسکونی در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش پلاک 1462 فرعی 20 اصلی بخش
فروش پلاک 1462 فرعی 20 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ کشاورزی  پلاک ثبتی 18 فرعی از 4856 اصلی بخش 36 کرمان به
1398/7/22 مهلت دار
09:28 ق.ظ
ششدانگ پلاک ثبتی 1379 فرعی از 20 اصلی به مساحت 71/85 متر به ارزش502/950/000ریال
1398/7/22 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجاره تعدادی از املک میراث فرهنگی
اجاره تعدادی از املک میراث فرهنگی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش ششدانگ  ملک مسکونی پلاک 1215فرعی 9به مساحت 152/46 مترمربع
1398/7/22 مهلت دار
08:57 ق.ظ
فروش املاک و مستغلات  با کاربری مسکونی واقع
فروش املاک و مستغلات با کاربری مسکونی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/22 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
6دانگ زمین پلاک 1215 باقیمانده فرعی از 1910 اصل در
1398/7/22 مهلت دار
1398/07/21
15:18 ب.ظ
فروش یک باب ملک مسکونی
فروش یک باب ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/21 مهلت دار
15:12 ب.ظ
اجاره فضا و تجهیزات ویژه واگنهای عبوری محوری ادارات کل راه اهن
1398/7/21 مهلت دار