1397/11/27
15:29 ب.ظ
فروش 118 عدد تیوپ موتور سیکلت
فروش 118 عدد تیوپ موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
15:25 ب.ظ
6دانگ پلاک مسکونی 466 فرعی از 60 فرعی از 75 اصلی بخش
1397/11/27 مهلت دار
14:34 ب.ظ
6دانگ پلاک 1 فرعی از 333 و 334 و 335 و 1 فرعی از 336 اصلی بخش 1
1397/11/27 مهلت دار
14:30 ب.ظ
واگذاری تعدادی از املاک مغازه در 8 ردیف شهرستان
1397/11/27 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش وانت نیسان دو کابین
فروش وانت نیسان دو کابین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
13:07 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی تهیه و تامین چراغ دستی حمل بار همراه مسافر در
1397/11/27 مهلت دار
13:06 ب.ظ
فروش یک وانت دو کابین مزدا مدل 84
فروش یک وانت دو کابین مزدا مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
13:06 ب.ظ
واگذاری تعدادی از بوفه ها و انتشارات
واگذاری تعدادی از بوفه ها و انتشارات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
فروش املاک تجاری در15ردیف
فروش املاک تجاری در15ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
فروش مغازه ها جمعا به تعداد 238 باب مغازه پلاک ثبتی 299 اصلی3 فرعی309
1397/11/27 مهلت دار
12:09 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 679 فرعی از 46 الی 48 و 50 الی 52 و 59و 60 فرعی از یک اصلی بخش
1397/11/27 مهلت دار
12:09 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 406 فرعی از 1186 اصلی بخش یک
فروش ششدانگ ملک پلاک 406 فرعی از 1186 اصلی بخش یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 مهلت دار
12:08 ب.ظ
6دانگ پلاک 119 فرعی از 50 اصلی بخش 10
6دانگ پلاک 119 فرعی از 50 اصلی بخش 10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 مهلت دار
11:48 ق.ظ
1397/11/25
16:46 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
16:46 ب.ظ
فروش پلاک 1334 فرعی از 36 اصلی مفروز مجزی از 777 فرعی از اصلی بخش 2
1397/11/25 مهلت دار
16:46 ب.ظ
3دانگ پلاک 5 فرعی از 206 اصلی بخش 1
3دانگ پلاک 5 فرعی از 206 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
16:36 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 161 فرعی از 1335و1338و1339 اصلی بخش یک
1397/11/25 مهلت دار
16:34 ب.ظ
فروش یک باب ملک به شماره پلاک 303 فرعی از 2718 اصلی بخش سه
1397/11/25 مهلت دار
09:36 ق.ظ
فروش 5 ردیف ملک مسکونی در استان
فروش 5 ردیف ملک مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
07:26 ق.ظ
فروش اثاث البیت متوفی ماجد سجادی شماره های 102 و 3شهرستان
فروش اثاث البیت متوفی ماجد سجادی شماره های 102 و 3شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/24
22:13 ب.ظ
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 اعلام نشده
22:12 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و ماده گاو حذفی ابستن و ..
1397/11/24 مهلت دار
22:04 ب.ظ
فروش تعداد 5 پلاک زمین شهرستان
فروش تعداد 5 پلاک زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع درشهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع درشهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:17 ق.ظ
واگذاری امور خدماتی تهیه و تامین چرخ دستی حمل بار همراه مسافر
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
15:31 ب.ظ
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
15:31 ب.ظ
15:30 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 197 فرعی از 20 اصلی بخش
1397/11/23 مهلت دار
15:17 ب.ظ
6دانگ 1باب ساختمان مسکونی پلاک 68 فرعی از 1681 اصلی بخش 1
1397/11/23 مهلت دار
15:17 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
15:01 ب.ظ
6دانگ 1 باب ساختمان پلاک 554 فرعی از 76 از 53 اصلی در
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
11:55 ق.ظ
فروش 10 دستگاه سواری پراید مدل 86
فروش 10 دستگاه سواری پراید مدل 86... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
فروش سواری پژو مدل 86
فروش سواری پژو مدل 86... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
1 دستگاه وانت پیکاپ نیسان سفید رنگ
1 دستگاه وانت پیکاپ نیسان سفید رنگ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405مدل 82
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405مدل 82... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 مهلت دار
11:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو مینی بوس هیوندا مدل 85
فروش یک دستگاه خودرو مینی بوس هیوندا مدل 85... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
5 دستگاه اتوبوس بنز بیابانی
5 دستگاه اتوبوس بنز بیابانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:18 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی به شماره پلاک 6272 فرعی از 7اصلی بخش
1397/11/17 مهلت دار
13:30 ب.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/17 مهلت دار
13:30 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک25 فرعی 2791
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک25 فرعی 2791... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش اموال مازاد تملیکی شهرستان
فروش اموال مازاد تملیکی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
فروش قطعه زمین واقع در تعاونی مسکن کارگران
فروش قطعه زمین واقع در تعاونی مسکن کارگران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:23 ق.ظ
فروش زمین 15 ردیف کاربری دیم - ابی
فروش زمین 15 ردیف کاربری دیم - ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:23 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 1-298 فرعی از 1173 الی 1181 اصلی بخش 3
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/16
09:56 ق.ظ
فروش ملک کاربری فرهنگی اقامتی پذیرایی
فروش ملک کاربری فرهنگی اقامتی پذیرایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:17 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 209 فرعی از 1013 اصلی بخش یک
فروش ششدانگ ملک پلاک 209 فرعی از 1013 اصلی بخش یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 مهلت دار
08:17 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 مهلت دار
1397/11/15
15:04 ب.ظ
فروش ششدانگ واحد مسکونی
فروش ششدانگ واحد مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 مهلت دار