1397/09/21
16:41 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
فروش املاک در 18 ردیف کاربری مغازه
فروش املاک در 18 ردیف کاربری مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 مهلت دار
12:38 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ماده گاو
1397/9/21 مهلت دار
09:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه ساب نواری 12 کله یک ردیفه گیربکس بازویی
1397/9/20 مهلت دار
09:22 ق.ظ
درب و پنجره و میلگرد حاصل از تخریب مدارس
1397/9/20 مهلت دار
09:22 ق.ظ
فروش تیر اهن موجود حاصل از تخریب ساختمان
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
09:26 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 201 فرعی از 7 اصلی بخش 14
1397/9/19 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی 4295 فرعی از 965 فرعی از 213 به
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/19
13:08 ب.ظ
فروش کوپ کریستال معدن حدود 500 تن
فروش کوپ کریستال معدن حدود 500 تن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/19 مهلت دار
13:03 ب.ظ
فروش 10 قطعه زمین واقع در سطح شهر
فروش 10 قطعه زمین واقع در سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
13:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پلاک 2595 فرعی از 54 اصلی
1397/9/19 مهلت دار
13:01 ب.ظ
فروش 1 طبقه از 1باب ساختمان مسکونی در
فروش 1 طبقه از 1باب ساختمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 3319 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده
1397/9/19 مهلت دار
10:32 ق.ظ
درب و پنجره ومیلگرد حاصل از تخریب مدارس
1397/9/19 مهلت دار
10:32 ق.ظ
تیر اهن موجود حاصل از تخریب ساختمان
1397/9/19 مهلت دار
10:29 ق.ظ
واگذاری اجاره های دکه شامل : پارک کانی
واگذاری اجاره های دکه شامل : پارک کانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
15:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پراید
فروش یک دستگاه خودرو پراید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/18 مهلت دار
15:00 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش زمین و باغ در روستای مساحت 4471 مترمربع و زمین 15000 متررمبع
1397/9/18 مهلت دار
13:29 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش 10 قطعه زمین واقع در سطح
فروش 10 قطعه زمین واقع در سطح... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
09:13 ق.ظ
واگذاری اجاره ایستگاه اخذ عوارض ورودی ترمینال
1397/9/17 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
واگذاری 6 دهنه مغازه در طبقه اول پاساژ
واگذاری 6 دهنه مغازه در طبقه اول پاساژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
09:08 ق.ظ
تعدادی دستگاه بوجاری و بسته بندی حبوبان فاقد الکتروموتور
1397/9/17 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکنی به شماره پلاک 259 فرعی از 565 اصلی بخش 24
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/17
14:16 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 200 مترمربع وا
1397/9/17 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش زمین مزروعی به مساحت 25020 مترمربع
فروش زمین مزروعی به مساحت 25020 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/15
09:33 ق.ظ
فروش کالاهای اموزش پرورش ناحیه
فروش کالاهای اموزش پرورش ناحیه... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
13:48 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک 172/20 عرصه 498/75 متر مربع و اعیان 135/2 متر مربع
1397/9/14 مهلت دار
13:37 ب.ظ
فروش 33 ردیف ملک مسکونی و کارخانه صنعتی و... در استان
1397/9/14 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
فروش یک دست مبل تتخواب شو ترکیه ای 8 نفره شهرستان
فروش یک دست مبل تتخواب شو ترکیه ای 8 نفره شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
18:43 ب.ظ
فروش واحد تجاری به مساحت 40/21 مترمربع واقع
فروش واحد تجاری به مساحت 40/21 مترمربع واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 مهلت دار
13:18 ب.ظ
واگذاری زمین قطعه 50 واقع
واگذاری زمین قطعه 50 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
15:46 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات در شهر
فروش املاک و مستغلات در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
فروش ملک تحت پلاک ثبتی 5445 به مساحت 112 متر مربع شهرستان
1397/9/12 مهلت دار
11:47 ق.ظ
فروش سنگ ساختمای از نوع مرمریت سفید جوشقان حدود 140 متر مربع سنگ پله و
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:54 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک 103 فرعی از 628 اصلی بخش 24 مریوان واقع در
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
فروش 10 ردیف ساختمان مسکونی و 2 دریف کارگاه صنعتی در استان
1397/9/11 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی در
فروش 4 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/11 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
واگذاری مغازه های مجتمع تجاری بهشت
واگذاری مغازه های مجتمع تجاری بهشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:11 ب.ظ
واگذاری اجاره ای ایستگاه اخذ عواض ورودی ترمینال مرکزی
1397/9/10 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
فروش هزار و دویست تن شن شامل نخودیو بادامی
1397/9/10 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
واگذاری دکه مطبوعاتی پارک مولوی
واگذاری دکه مطبوعاتی پارک مولوی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/08
18:30 ب.ظ
فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 90 واقع در
فروش خودرو سواری پژو پارس مدل 90 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/8 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
فروش ملک 384 فرعی از 49 صالی به شماره ثبت 15562 واقع در شهرستان
1397/9/8 مهلت دار
10:50 ق.ظ
فروش تعداد دوربین فیلمبرداری - کیف دوربین - دستگاه بازی کامپیوتری
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:42 ب.ظ
فروش ملک مسکونی عرصه 630 متر مربع و اعیان 112 متر مربع
1397/9/7 مهلت دار
12:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان
فروش ششدانگ یک باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 مهلت دار
12:42 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 2025 فری از 2499 اصلی بخش 2
1397/9/7 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش 33 ردیف املاک مازاد بانک با کاربری کارخانه و مسکونی و صنعتی و...
1397/9/7 اعلام نشده