1398/11/08
20:08 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 181/2 مترمربع
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 181/2 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
18:18 ب.ظ
وصول عوارض خروجی تخمه افتابگردان
وصول عوارض خروجی تخمه افتابگردان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 مهلت دار
18:18 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
1398/11/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل
فروش 51 ردیف ملک مسکونی تجاری مرغداری زراعی دامداری انباری گل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
فروش زمین متصرفی
فروش زمین متصرفی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
1398/11/07
20:55 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:55 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری کلیه املاک با کاربری مسکونی تجاری و یا تجاری مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
20:41 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین
واگذاری قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:53 ب.ظ
فوش یک باب مغازه از رقبات موقوفه
فوش یک باب مغازه از رقبات موقوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:53 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین
واگذاری قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:53 ب.ظ
واگذاری عرصه مسکونی
واگذاری عرصه مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین
واگذاری قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:44 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین تصرفی
واگذاری قطعه زمین تصرفی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:24 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدمات رفاهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدمات رفاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:00 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری CNG در شهرستان مهاباد
1398/11/7 مهلت دار
12:17 ب.ظ
فروش تعدادی املاک شامل : یک قطعه زمین زراعی ابی - یک قطعه زمین مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
فروش تعدادی املاک شامل : یک قطعه زمین زراعی ابی - یک قطعه زمین مسکونی
1398/11/7 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
اجاره املاک: 1 باب منزل مسکونی مساحت 120 مترمربع و 2 قطعه زمین
1398/11/7 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجاره املاک: 1 باب منزل مسکونی مساحت 120 مترمربع و 2 قطعه زمین
1398/11/7 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجاره املاک: 1 باب منزل مسکونی مساحت 120 مترمربع و 2 قطعه زمین
1398/11/7 مهلت دار
11:53 ق.ظ
ششدانگ یک باب خانه
ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:53 ق.ظ
فروش واحد اپارتمان  به مساحت 56/52 مترمربع
فروش واحد اپارتمان به مساحت 56/52 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:53 ق.ظ
اجاره ابگرم
اجاره ابگرم... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/11/7 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین زراعی مساحت 17340 مترمربع
فروش 1 قطعه زمین زراعی مساحت 17340 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش 3 واحد ساختمان
فروش 3 واحد ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
20:31 ب.ظ
واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح
1398/11/6 مهلت دار
19:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
13:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/6 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
فروش تعداد 48 رول کاغذ دیواری مارک ruby و تعداد 112رول کاغذدیواری مارک artblue
1398/11/6 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
فروش تعداد 48 رول کاغذ دیواری مارک ruby و تعداد 112رول کاغذدیواری مارک artblue
1398/11/6 اعلام نشده