1398/03/05
14:24 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت227 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ یک مرغداری به مساحت 5400 مترمربع
فروش ششدانگ یک مرغداری به مساحت 5400 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت105 مترمربع
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت105 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودروی سمند مدل84
فروش یک دستگاه خودروی سمند مدل84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
واگذاری زمین و ساختمان و ماشین الات مرتبط
واگذاری زمین و ساختمان و ماشین الات مرتبط... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
واگذاری زمین و ساختمان و ماشین الات مرتبط
واگذاری زمین و ساختمان و ماشین الات مرتبط... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
13:54 ب.ظ
فروش خودروی سمند سواری
فروش خودروی سمند سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
14:57 ب.ظ
فروش ساختمان پلاک ثبتی 3162فرعی27 واقع
فروش ساختمان پلاک ثبتی 3162فرعی27 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/3/4 اعلام نشده
14:33 ب.ظ
6دانگ 1 واحد اپارتمان در
6دانگ 1 واحد اپارتمان در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
فروش املاک در14 ردیف کاربری مسکونی - تجاری - صنعتی
1398/3/4 مهلت دار
14:02 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب خانه به مساحت 95 مترمبع
فروش شدانگ یک باب خانه به مساحت 95 مترمبع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
11:00 ق.ظ
6دانگ 1 باب خانه پلاک 40/244 اصلی بخش 5
6دانگ 1 باب خانه پلاک 40/244 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک ثبتی 13/24 اصلی بخش دو
1398/3/4 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل84
فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:34 ب.ظ
بهر برداری از جایگاه سی ان جی
بهر برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
16:31 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک  ساختمان به مساحت عرصه185 مترمربع
1398/3/2 مهلت دار
15:50 ب.ظ
اجاره مغازه تجاری
اجاره مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
اجاره بوفه پارک ملت در سال98
اجاره بوفه پارک ملت در سال98... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:49 ب.ظ
اجاره پارکینگ
اجاره پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:48 ب.ظ
اجاره قسمتی از عرصه پارک ملت جهت تعبیه وسایل بازی درسال98
1398/3/2 مهلت دار
15:48 ب.ظ
واگذاری جابجایی بار مسافر با چرخ دستی
واگذاری جابجایی بار مسافر با چرخ دستی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/2 مهلت دار
15:48 ب.ظ
واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی بازرگان
1398/3/2 مهلت دار
15:47 ب.ظ
اجاره یک باب غرفه با کاربری بوفه
اجاره یک باب غرفه با کاربری بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:47 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت180 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت180 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون مارک رنگ نارنجی
فروش یک دستگاه کامیون مارک رنگ نارنجی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/2 اعلام نشده
15:47 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 36/4063 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:44 ب.ظ
فروش ساختمان به مساحت 84/50 مترمربع
فروش ساختمان به مساحت 84/50 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:44 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت 9000 مترمربع
فروش یک قطعه باغ به مساحت 9000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
10:21 ق.ظ
اجاره مغازه تجاری
اجاره مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
1398/03/01
11:20 ق.ظ
فروش چند پلاک مسکونی شامل: 1- بلاک 1984 فرعی از 106 فرعی از 1 اصلی در
1398/3/1 مهلت دار
11:19 ق.ظ
مرکز جامع توانبخشی ارومیه شامل بخش های کار درمانی گفتار درمانی
1398/3/1 مهلت دار
10:57 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی  پلاک ثبتی 45/1025 اصلی شهرستان
1398/3/1 مهلت دار
10:57 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک676فرعی44 به مساحت304/92 مترمربع
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
19:48 ب.ظ
فروش ملک  مغازه پلاک ثبتی1038 فرعی91 به مساحت 70/14 مترمربع
1398/2/31 مهلت دار
19:46 ب.ظ
فروش قطعه زمین پلاک 160 فرعی28 واقع
فروش قطعه زمین پلاک 160 فرعی28 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
19:46 ب.ظ
واگذاری اجاره رستوران چوبی پارک اراز واقع در جنب میدان
1398/2/31 مهلت دار
19:46 ب.ظ
واگذاری اجاره زمین چمن طبیعی دانشگاه
واگذاری اجاره زمین چمن طبیعی دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین زراعی روستای  2800 مترمربع
6دانگ 1 قطعه زمین زراعی روستای 2800 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
19:45 ب.ظ
اجرای طرح پارکبان شهر
اجرای طرح پارکبان شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
اجاره مغازه 2
اجاره مغازه 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
اجاره میدان دواب و هفته بازار
اجاره میدان دواب و هفته بازار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
واگذاری اجاره سالن ورزشی دانشکده ادبیات
واگذاری اجاره سالن ورزشی دانشکده ادبیات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه 121 مترمربع در پلاک 1/402 اصلی بخش 4
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:51 ب.ظ
فروش واحد تجاری و زمین مسکونی شهرداری
فروش واحد تجاری و زمین مسکونی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:00 ق.ظ
فروش سواری پیکان اوراقی و پژو 405 مدل 92
فروش سواری پیکان اوراقی و پژو 405 مدل 92... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/30 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات  7 تن
1398/2/30 اعلام نشده
10:25 ق.ظ