1398/11/03
19:41 ب.ظ
فروش تعدادی زمین در 16 ردیف واقع در شهرداری
فروش تعدادی زمین در 16 ردیف واقع در شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 اعلام نشده
19:41 ب.ظ
اجاره یک باب مغازه
اجاره یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
19:39 ب.ظ
فروش سرقفلی 5 واحد تجاری پروژه حمل انصاری واقع در شهرستان
1398/11/3 مهلت دار
19:38 ب.ظ
اجاره واحدهای
اجاره واحدهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
19:38 ب.ظ
واگذاری اجاره راه اندازی سالن چند منظوره طبخ غذا جنب
1398/11/3 اعلام نشده
19:38 ب.ظ
فروش زمین های مسکونی شهرداری متراژ 214 و 26 مترمربع
1398/11/3 اعلام نشده
19:38 ب.ظ
فروش تعداد 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش تعداد 21 قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
19:37 ب.ظ
فروش تعداد دو قطعه از املاک
فروش تعداد دو قطعه از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
19:37 ب.ظ
فروش تعداد دو قطعه از املاک
فروش تعداد دو قطعه از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
19:36 ب.ظ
فرو ش وانت نیسان ابی مدل 1381
فرو ش وانت نیسان ابی مدل 1381... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
19:36 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرفه میوه تره بار
1398/11/3 مهلت دار
19:36 ب.ظ
فروش مقداری اهن الات اسقاطی و لوازم اداری مستعمل
1398/11/3 اعلام نشده
19:36 ب.ظ
فروش مقداری اهن الات اسقاطی و لوازم اداری مستعمل
فروش مقداری اهن الات اسقاطی و لوازم اداری مستعمل... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/11/3 اعلام نشده
18:35 ب.ظ
فروش چهار دستگاه اپارتمان
فروش چهار دستگاه اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
11:16 ق.ظ
واگذاری مدیریت از مایشگاه متالورژی پژوهشکده مکانیک
1398/11/3 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری
فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
واکذاری بازیافت زباله های سطح شهر
واکذاری بازیافت زباله های سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1398/11/3 مهلت دار
10:20 ق.ظ
سرقفلی 5 واحد تجاری پروژه حمام انصاری
سرقفلی 5 واحد تجاری پروژه حمام انصاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش 21 قطعه زمین مسکونی
فروش 21 قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
فروش تعداد 21 پلاک زمین با کاربری 14 پلاک مسکونی و 7 پلاک تجاری
1398/11/3 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش زمین های متراژ 216 متر
فروش زمین های متراژ 216 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
فروش 1 باب خانه
فروش 1 باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:49 ق.ظ
ملک  به متراژ360 متر
ملک به متراژ360 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروشس ششدانگ ملک مسکونی به میزان  368/88 مترمربع
فروشس ششدانگ ملک مسکونی به میزان 368/88 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 160 مترمربع واعیان 110 مترمربع
1398/11/3 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 160 مترمربع واعیان 110 مترمربع
1398/11/3 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 450 متر و اعیان 115 مترمربع
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی  به مساحت 115 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 115 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین وقفی به مساحت تقریبی 300 مترمربع
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 290 مرمربع عرصه
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
واگذاری اجاره دو واحد تجاری وقفی و 5 واحد مسکونی
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
واگذاری اجاره دو واحد تجاری وقفی و 5 واحد مسکونی
1398/11/3 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش تعدادی واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف  بازارچه
1398/11/3 مهلت دار
09:46 ق.ظ
فروش مقداری اهن الات اسقاطی ولوازم اداری مستعمل
1398/11/3 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
فروش مقداری اهن الات اسقاطی ولوازم اداری مستعمل
1398/11/3 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
واگذاری تکمیل اجاره سالن چند منظوره
واگذاری تکمیل اجاره سالن چند منظوره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:45 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:45 ق.ظ
اجاره یک باب مغازه عرصه و اعیان
اجاره یک باب مغازه عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:14 ق.ظ
فروش 73/49 سهم از صد سهم یک قطعه زمین
فروش 73/49 سهم از صد سهم یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:13 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:12 ق.ظ
واگذاری طبقه همکف ساختمان جهت خود استغالی زایی
1398/11/3 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه پژو ار دی مدل 84
فروش یک دستگاه پژو ار دی مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/02
19:54 ب.ظ
فروش املاک در 29 ردیف با کاربری تجاری
فروش املاک در 29 ردیف با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
19:54 ب.ظ
فروش املاک در 29 ردیف با کاربری تجاری
فروش املاک در 29 ردیف با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
19:27 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه مساحت 537 مترمربع
6دانگ 1 باب خانه مساحت 537 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
19:25 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات به شهروندان : زمین چمن فوتبال
1398/11/2 مهلت دار
19:25 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات به شهروندان : زمین چمن فوتبال
1398/11/2 مهلت دار
17:46 ب.ظ
فروش پوست شلتوک و اردک برنج
فروش پوست شلتوک و اردک برنج... کشاورزی ، دامپروری
1398/11/2 مهلت دار