1398/03/05
14:26 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای رودخانه خشک و باسکول
1398/3/5 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:12 ب.ظ
فروش محصولات قطعات بتونی
فروش محصولات قطعات بتونی... ساختمان و تاسیسات
1398/3/5 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
فروش املاک مازاد بانک
فروش املاک مازاد بانک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
واگذاری اجاره سایت دفن زباله
واگذاری اجاره سایت دفن زباله... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:08 ب.ظ
فروش تعداد26 دستگاه خودرو شامل پژ.405- امبولانس - پژو - وانت تویوتا
1398/3/5 مهلت دار
14:08 ب.ظ
6دانگ مسکونی 92 مترمربع پلاک 501/1462 مفروز مجزی از 468 فرعی بخش 3
1398/3/5 مهلت دار
14:08 ب.ظ
اجاره پارکینگ عمومی زائر با ظرفیت تقریبی 335
اجاره پارکینگ عمومی زائر با ظرفیت تقریبی 335... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:08 ب.ظ
واگذاری کیوسک در فضای مجتمع
واگذاری کیوسک در فضای مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
اجاره پارکینگ طبقاتی طالقانی
اجاره پارکینگ طبقاتی طالقانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:07 ب.ظ
واگذاری زمین چمن مصنوعی - زمین اسکیت چمران
واگذاری زمین چمن مصنوعی - زمین اسکیت چمران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:09 ق.ظ
بهره برداری از تعدادی غرفه واقع در سطح شهر
بهره برداری از تعدادی غرفه واقع در سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
مغازه شماره یک شهرستان
مغازه شماره یک شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
اجراه یک باب مغازه تجاری
اجراه یک باب مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
واگذاری اجاره انبار امدادی
واگذاری اجاره انبار امدادی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
اجاره ساختمان اداری امور جوانان
اجاره ساختمان اداری امور جوانان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
پلاک 6133/40 شامل 1 باب ساختمان 300 متررمبع در
پلاک 6133/40 شامل 1 باب ساختمان 300 متررمبع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
واگذاری اجاره یک واحد تجاری و دو واحد مسکونی واقع در شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:08 ق.ظ
واگذاری اجاره یک واحد تجاری و دو واحد مسکونی واقع در شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ پسته به مساحت5000 مترمربع
فروش یک قطعه باغ پسته به مساحت5000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
6دانگ پلاک 1660/39 بخش 4  باب ساختمان 171 مترمربع
6دانگ پلاک 1660/39 بخش 4 باب ساختمان 171 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت201/17 مترمربع پلاک ثبتی 2144/1435
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت 57/5 متر مربع پلاک ثبتی 4832/1706 واقع در
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش پلاک 37/22 در ر
فروش پلاک 37/22 در ر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 21/37 به مساحت 325/26 متر مربع واقع در روستای
1398/3/4 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی124 فرعی156 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 1557 فرعی از 2086 اصلی بخش 4
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
1 قطعه زمین 29500 مترمربع پلاک 1252 فرعی از 55 اصلی قطعه 1 بخش 6
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 100 متر مربع پلاک 229 فرعی از 62 اصلی شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش یک دستگاه الکتروپمپ کفش کش- لوله پلی اتیلن
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
الکتروپمپ کف کش 3 فاز 3 اینچ و لوله پلی اتیلن
1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
الکتروپمپ کف کش 3 فاز 3 اینچ و لوله پلی اتیلن
1398/3/4 مهلت دار
09:01 ق.ظ
فروش بالابر برقی 500 کیلوئی مجهز به دینام ریل بکسل - شهرکن کششی توسط تراکتور
1398/3/4 مهلت دار
09:01 ق.ظ
1پلاک 10/1650 بخس 3 مجتمع تجاری مسکونی در حال ساخت 149 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
09:01 ق.ظ
فروش سهم در شرکت تعاونی 3351 خدمات بهداشتی پرتو طب دنا
1398/3/4 مهلت دار
09:01 ق.ظ
1 قطعه زمین تجاری پلاک 3869/362 روستا
1 قطعه زمین تجاری پلاک 3869/362 روستا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجاره یک باب مغازه واحد57
اجاره یک باب مغازه واحد57... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجاره پارکینگ ط چهارم طبقاتی هدایت واحد قراردادهای معاوتت
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجاره مغازه شماره دو شهرستان
اجاره مغازه شماره دو شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش باغ شهری به مساحت 920/28 متر مربع محصور و دارای حدود 100 اصله درخت ثمری پلاک 18
1398/3/4 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش ششدانگ دو سدتگاه اپارتمان به مساخت158 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
08:59 ق.ظ
واگذاری 5 باب غرفه واقع در لابی هتل هما شیراز
واگذاری 5 باب غرفه واقع در لابی هتل هما شیراز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش سرقفلی یک باب مغازه واقع در
فروش سرقفلی یک باب مغازه واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:59 ق.ظ
1باب منزل مسکونی پلاک 3867/1031 رستای
1باب منزل مسکونی پلاک 3867/1031 رستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:58 ق.ظ
اجاره 1 قطعه زمین مجتمع تفریحی توریستی
اجاره 1 قطعه زمین مجتمع تفریحی توریستی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/04
14:22 ب.ظ
فروش یک قطعه مزروعی به مساحت عرصه1141 مترمربع
فروش یک قطعه مزروعی به مساحت عرصه1141 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:22 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت111/43 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت111/43 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:22 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 86/25 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
14:22 ب.ظ
فروش پلاستیک ضایعاتی- مخزن ذخیره- کیسه جامبویگ
1398/3/4 اعلام نشده