1398/03/04
14:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:32 ب.ظ
فروشششدانگ یک باب اپارتمان پلاک174فرعی898
فروشششدانگ یک باب اپارتمان پلاک174فرعی898... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
1398/02/31
16:09 ب.ظ
فروش خودرو سواری پژو پارس
فروش خودرو سواری پژو پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
15:49 ب.ظ
فروش تعداد26 دستگاه خودرو تعداد23 دستگاه موتور سیکلت
فروش تعداد26 دستگاه خودرو تعداد23 دستگاه موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/29 مهلت دار
15:49 ب.ظ
فروش تعداد26 دستگاه خودرو تعداد23 دستگاه موتور سیکلت
فروش تعداد26 دستگاه خودرو تعداد23 دستگاه موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/29 مهلت دار
11:47 ق.ظ
فروش یک باب خانه  به مساحت135/40 مترمربع
فروش یک باب خانه به مساحت135/40 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
11:47 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 1329 فرعی یک به مساحت 201 مترمربع
1398/2/29 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 809 فرعی15
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 809 فرعی15... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
10:59 ق.ظ
فروش اهن الات اسقاطی موجود
1398/2/28 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش حدود100 تن انواع چراخ خیابانی اسقاط و مستعمل بهمراه کلیه متعلقات
1398/2/28 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
فروش ششدانگ یکباب منزل به مساحت109/06 مترمربع
فروش ششدانگ یکباب منزل به مساحت109/06 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 225 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 225 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/26
13:52 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل پلاک 11فرعی469 به مساحت 2010-79 واقع
1398/2/26 مهلت دار
13:19 ب.ظ
فروش 70 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط با مغزی فولادی
فروش 70 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط با مغزی فولادی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/26 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت154/05 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت154/05 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
13:19 ب.ظ
اصلاحیه -- فروش 200 قطعه اراضی مسکونی غرب
اصلاحیه -- فروش 200 قطعه اراضی مسکونی غرب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 1084 فرعی از 399 اصلی بخش 5
1398/2/25 مهلت دار
1398/02/25
17:02 ب.ظ
فروش حدود70 تن انواع سیم الومینیوم
فروش حدود70 تن انواع سیم الومینیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/25 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/25 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
فروش یک دستگاه سواری پراید مدل 1384
فروش یک دستگاه سواری پراید مدل 1384... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/25 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
6دانگ پلاک مسکونی 22710/14121 بخش 1
6دانگ پلاک مسکونی 22710/14121 بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/24
16:01 ب.ظ
فروش  زمین تجاری مسکونی در
فروش زمین تجاری مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
15:28 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت113 مترمربع
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت113 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
15:14 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 3 فرعی از 1180 اصلی بخش یک
1398/2/23 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه به مساحت 149/46 مترمربع پلاک 4فرعی
1398/2/23 مهلت دار
14:40 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به مساح 60 متر مربع واقع در پارک
1398/2/23 مهلت دار
11:04 ق.ظ
فروش 200 قطعه از اراضی غرب زاهدان شهرک الغدیر با کاربری مسکونی
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
18:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 286/46 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت 286/46 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
15:38 ب.ظ
فروش ملک پلاک 138 متر مربع اعیان و 216 حدود  با قدمت 15 سال ساخت شهرستان
1398/2/22 مهلت دار
15:38 ب.ظ
فروش  ششدانگ یک باب قطعه پلاک 4 فرعی 923 به مساحت 139/82 مترمربع
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/18
17:34 ب.ظ
اپارتمان مسکونی عرصه 55/87
اپارتمان مسکونی عرصه 55/87... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 اعلام نشده
15:21 ب.ظ
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 274 متر مربع از زمین
1398/2/18 اعلام نشده
15:21 ب.ظ
واگذاری اجاره دکه واقع در پارک خانواده شهرداری
1398/2/18 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش ملک تجاری 280 مترمربع
فروش ملک تجاری 280 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 مهلت دار
1398/02/17
17:02 ب.ظ
واگذاری اماکن ورزشی در 41 ردیف شهرستان
واگذاری اماکن ورزشی در 41 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 اعلام نشده
17:02 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی عرصه89.24
فروش اپارتمان مسکونی عرصه89.24... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 تاریخ گذشته
17:02 ب.ظ
زمین و سوله ورزشی
زمین و سوله ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 اعلام نشده
17:01 ب.ظ
اپارتمان مسکونی عرصه 89/56
اپارتمان مسکونی عرصه 89/56... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 96/64 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 96/64 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش 6دانگ 1 باب منزل پلاک 1534 فرعی از 1 اصلی مساحت 204/5 مترمربع در بخش 4
1398/2/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش تعداد 50 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه مغازه واقع در زاهدان خیابان
فروش یک دستگاه مغازه واقع در زاهدان خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش یک باب نانوایی به مساحت126/1 مترمربع
فروش یک باب نانوایی به مساحت126/1 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:51 ب.ظ
واگذاری 1 قطعه زمین 25 مترمربعی در پارک
واگذاری 1 قطعه زمین 25 مترمربعی در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش 200 قطعه از اراضی غرب زاهدان شهرک الغدیر با کاربری
1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:28 ب.ظ
فروش اموال و املاک تکملیکی و مازاد برنیاز
فروش اموال و املاک تکملیکی و مازاد برنیاز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/11 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فروش اقلام: انواع گوشی تلفن همراه و پارچه و کفش و البسه و ظروف اشپزخانه و فریم و شیشه عینک
1398/2/11 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فروش اقلام: انواع گوشی تلفن همراه و پارچه و کفش و البسه و ظروف اشپزخانه و فریم و شیشه عینک
1398/2/11 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فروش اقلام: انواع گوشی تلفن همراه و پارچه و کفش و البسه و ظروف اشپزخانه و فریم و شیشه عینک
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:28 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 60 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 60 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/10 تاریخ گذشته