1397/09/21
09:12 ق.ظ
فروش حدود 260 تن سیم الومینیوم اسقاط
فروش حدود 260 تن سیم الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:00 ب.ظ
فروش ملک به متراز 300 متر مربع پلاک ثبتی 27 فرعی 2 از 2837
1397/9/19 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش 3 ردیف اپارتمان مسکونی در
فروش 3 ردیف اپارتمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/18
13:27 ب.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
14:18 ب.ظ
فروش 260 تن انواع سیم الومینیوم هوایی اسقاط
فروش 260 تن انواع سیم الومینیوم هوایی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/17 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
فروش حدود 260 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط
فروش حدود 260 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/17 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 3087 به مساحت عرصه 234 متر مربع شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/15
09:29 ق.ظ
فروش 260 تن انواع سیم الومینویم اسقاط
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:24 ب.ظ
فروش 6 دستگاه موتور سیکلت و لوازم گرمایی و سرمایی و...
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
فروش 6 دستگاه موتور سیکلت و لوازم گرمایی و سرمایی و...
فروش 6 دستگاه موتور سیکلت و لوازم گرمایی و سرمایی و...... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
فروش 3 ردیف اپارتمان مسکونی در
فروش 3 ردیف اپارتمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
13:00 ب.ظ
پلاک 2739/2738/4 اصلی بصورت زیرزمین ساختمان 2 طبقه 175 مترمربع زیربنا
1397/9/10 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
فروش تعداد 6 دستگاه موتور سیکلت واقع در
فروش تعداد 6 دستگاه موتور سیکلت واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:22 ق.ظ
فروش ملک مسکونی تحت پلاک ثبتی 6717 اصلی به مساحت 165 متر مربع واقع در
1397/9/7 مهلت دار
1397/09/07
13:46 ب.ظ
فروش اهن الات و لوازم اسقاطی اداری
1397/9/7 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
فروش اهن الات و لوازم اسقاطی اداری
فروش اهن الات و لوازم اسقاطی اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:37 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تحتپ لاک ثبتی 7328 فرعی از یک اصلی واقع در شهرستان
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:51 ب.ظ
1باب مغازه پلاک ثبتی 26 فرعی از 409 اصلی
1باب مغازه پلاک ثبتی 26 فرعی از 409 اصلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/5 مهلت دار
13:07 ب.ظ
فروش 1 رقبه املاک بانک شماره
فروش 1 رقبه املاک بانک شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو میکاپ
فروش یک دستگاه خودرو میکاپ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:31 ق.ظ
فروش 1 دستگاه پیکاپ
فروش 1 دستگاه پیکاپ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
فروش ملک به مساحت عرصه 177/14 مترمربع پلاک ثبتی 11659
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
1 اپارتمان مسکونی در به پلاک ثبتی 22710/6210
1 اپارتمان مسکونی در به پلاک ثبتی 22710/6210... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
فروش 31 ردیف ملک با کاربری های: مسکونی و زمین مزروعی در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
فروش 31 ردیف ملک با کاربری های: مسکونی و زمین مزروعی در استان
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/30
15:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو لیفان واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو لیفان واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:41 ق.ظ
فروش 13 دستگاه خودرو اسقاطی بصورت یکجا
فروش 13 دستگاه خودرو اسقاطی بصورت یکجا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/29 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
فروش 3 ردیف ساختمان مسکونی و تجاری مسکونی و تجاری در
1397/8/28 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی پلاک 1667/22 اعیان 122/12 متررمبع در
1397/8/28 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
فروش 13 دستگاه خودرو اسقاطی بصورت یکجا
فروش 13 دستگاه خودرو اسقاطی بصورت یکجا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/28
16:20 ب.ظ
فروش 13 دستگاه خودروی اسقاطی
فروش 13 دستگاه خودروی اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/28 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
فروش اهن الات قراضه 18 هزار کیلوگکرم
1397/8/28 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
فروش تعداد 84 قلم اجناس خانگی
فروش تعداد 84 قلم اجناس خانگی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/8/27 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
فروش 13 خودروی اسقاطی به صورت یکجا
فروش 13 خودروی اسقاطی به صورت یکجا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/27
09:57 ق.ظ
اصلاحیه -- فروش 30 تن انواع سیم مسی اسقاط
اصلاحیه -- فروش 30 تن انواع سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
09:22 ق.ظ
فروش ششدانگ اعیان یک دکان به مساحت 22/125 مترمربع
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:10 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح پارکبان
واگذاری اجرای طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:20 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 1/1329 اصلی واقع در بخش
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:23 ب.ظ
فروش 20 تن انواع سیم مسی اسقاط
فروش 20 تن انواع سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:47 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودروی تویتا دو کابین شهرستان
اجاره یک دستگاه خودروی تویتا دو کابین شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودروی تویتا دو کابین شهرستان
اجاره یک دستگاه خودروی تویتا دو کابین شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
19:35 ب.ظ
فروش ملک پلاک  ثبتی 185/90 متر مربع اعیان در یک طبقه واقع در
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان ابی مدل 80 واقع در شهرستان
1397/8/15 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:19 ب.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی اسقاط
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
راه اندازی و اجرای طرح پارکبان شهرداری در 5 خیابان شهر
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/12
17:06 ب.ظ
پلاک ثبتی 2739/2738/2 اصلی - کاربری انباری تجاری متراژ 175/40 مترمربع
1397/8/12 تاریخ گذشته