1398/11/08
20:08 ب.ظ
اصلاحیه -- اجاره کارخانه اسفالت 120
اصلاحیه -- اجاره کارخانه اسفالت 120... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 مهلت دار
18:32 ب.ظ
واگذاری مجموعه خدمات رفاهی هتل
واگذاری مجموعه خدمات رفاهی هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:15 ق.ظ
اجاره 2 باب غرفه جهت خدمات چایخانه سنتی در پایانه مرزی
1398/11/8 مهلت دار
10:15 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 410/85 مترمربع
فروش ملک به مساحت 410/85 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل نیمه تمام به مساحت 280/01 مترمربع
1398/11/8 مهلت دار
10:11 ق.ظ
واگذاری اجاره زمین جهت استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته
1398/11/8 مهلت دار
10:11 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب غرفه
واگذاری اجاره یک باب غرفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:10 ق.ظ
واگذاری اجاره زمین جهت استقرار دو باب ساختمان پیش ساخته
1398/11/8 مهلت دار
10:09 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 204 مترمربع
فروش ملک به مساحت 204 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک
1398/11/8 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک
فروش تعداد 105 دستگاه انواع خودرو سبک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
08:46 ق.ظ
فروش لاستیکهای فرسوده
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
19:28 ب.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
19:28 ب.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
19:28 ب.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:28 ب.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین
1398/11/7 مهلت دار
19:28 ب.ظ
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین
فروش تعداد 105 دستگاه خودرو سبک 6 دستگاه سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
11:32 ق.ظ
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:32 ق.ظ
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
20:43 ب.ظ
اجاره کارخانه اسفالت 120 تنی شهرداری
اجاره کارخانه اسفالت 120 تنی شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/6 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
اجاره مجموعه خدمات رفاهی
اجاره مجموعه خدمات رفاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
15:11 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
19:43 ب.ظ
اجاره کارخانه اسفالت 120 تنی سهردار
اجاره کارخانه اسفالت 120 تنی سهردار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/5 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
واگذاری 35 دهنه غرفه به مساحت هر دهنه 15 مترمربع
1398/11/5 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش اقلام اداری  /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/11/5 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش اقلام اداری  /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/5 اعلام نشده
1398/11/03
20:09 ب.ظ
فروش 3 دستگاه امبولانس اسقاط از رده خارج غیر قابل شماره گذاری
1398/11/3 مهلت دار
20:09 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری
فروش دو دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
واگذاری امتیاز  شنبه بازار واقع
واگذاری امتیاز شنبه بازار واقع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/3 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
واگذاری امتیاز چهارشنبه بازار
واگذاری امتیاز چهارشنبه بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/3 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش مهمانسراهای
فروش مهمانسراهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
09:03 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
09:03 ق.ظ
فروش زمین ساختمان امور اب
فروش زمین ساختمان امور اب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/02
19:42 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد  با کاربری مسکونی - تجاری - اداری
1398/11/2 مهلت دار
19:42 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد  با کاربری مسکونی - تجاری - اداری
1398/11/2 مهلت دار
19:42 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد  با کاربری مسکونی - تجاری - اداری
1398/11/2 مهلت دار
15:38 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 614/60 مترمربع
1398/11/2 مهلت دار
15:38 ب.ظ
فروش 4 ردیف مغازه ساختمان
فروش 4 ردیف مغازه ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
15:37 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی - اداری
1398/11/2 مهلت دار
15:37 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی - اداری
1398/11/2 مهلت دار
15:37 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی - اداری
1398/11/2 مهلت دار
15:37 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی - اداری
1398/11/2 مهلت دار
15:36 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک
فروش یک باب ملک پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 اعلام نشده