1398/11/08
16:30 ب.ظ
بهره برداری اب متعلق به ضریب 10لیتر بر ثانیه
1398/11/8 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
ششدانگ یک دستگاه خودروی وانت نیسان
ششدانگ یک دستگاه خودروی وانت نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
16:30 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی ویلایی
فروش یک باب منزل مسکونی ویلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان  و ماشین الات تجهیزات
فروش عرصه و اعیان و ماشین الات تجهیزات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/8 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان  و ماشین الات تجهیزات
فروش عرصه و اعیان و ماشین الات تجهیزات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/8 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان  و ماشین الات تجهیزات
فروش عرصه و اعیان و ماشین الات تجهیزات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک مسکونی تجاری اداری صنعتی و زمین کشاورزی و ..
1398/11/8 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک مسکونی تجاری اداری صنعتی و زمین کشاورزی و ..
1398/11/8 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک مسکونی تجاری اداری صنعتی و زمین کشاورزی و ..
1398/11/8 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
09:01 ق.ظ
اجاره 2 واحد تجاری
اجاره 2 واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
08:46 ق.ظ
فروش چوب و زغال
فروش چوب و زغال... کشاورزی ، دامپروری
1398/11/7 مهلت دار
08:46 ق.ظ
فروش چوب و زغال
فروش چوب و زغال... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
19:46 ب.ظ
19:33 ب.ظ
مقدار تقریبی 10 هکتار از اراضی
مقدار تقریبی 10 هکتار از اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:29 ب.ظ
18:29 ب.ظ
18:26 ب.ظ
واگذاری واحدهای تجاری- اداری
واگذاری واحدهای تجاری- اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
واگذاری واحدهای تجاری- اداری
واگذاری واحدهای تجاری- اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
واگذاری واحدهای تجاری- اداری
واگذاری واحدهای تجاری- اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی ویلایی
فروش یک باب ساختمان مسکونی ویلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:35 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی
فروش ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
11:31 ق.ظ
مازاد تخصصی پروانه بهره برداری اب متعلق
مازاد تخصصی پروانه بهره برداری اب متعلق... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/7 تاریخ گذشته
1398/11/06
20:48 ب.ظ
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
20:48 ب.ظ
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/6 مهلت دار
20:48 ب.ظ
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/6 مهلت دار
20:48 ب.ظ
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع
فروش زمین به مساحت 5648/8 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش یک دستگاه الکتروموتور- یک الکتروگیربکس 175
فروش یک دستگاه الکتروموتور- یک الکتروگیربکس 175... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/6 مهلت دار
20:43 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/6 مهلت دار
20:08 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
20:08 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
15:13 ب.ظ
11:26 ق.ظ
واگذاری سوله ورزشی سپاه واقع در بلوار
واگذاری سوله ورزشی سپاه واقع در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:33 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:33 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش  یک عدد مخزن به ظرفیت 13000 لیتر از جنس گالوانیزه - دو عدد دوربین چشمی
1398/11/6 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش ساختمان مسکونی ویلایی به مساحت عرصه 252/05 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش 3 دستگاه خودرو سواری
فروش 3 دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/5 مهلت دار
1398/11/05
20:20 ب.ظ
فروش ششدانگ یک کارخانه صنعتی
فروش ششدانگ یک کارخانه صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/5 مهلت دار
19:55 ب.ظ
بهره برداری از محوطه پارکینگ خیابان باغ جنت
بهره برداری از محوطه پارکینگ خیابان باغ جنت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 مهلت دار
11:12 ق.ظ
فروش اقلام اداری  /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/11/5 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
فروش اقلام اداری  /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/5 اعلام نشده