1398/06/03
16:34 ب.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان ها - نوبت دوم
فروش املاک مازاد واقع در استان ها - نوبت دوم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
13:11 ب.ظ
13:06 ب.ظ
اجاره باشگاه سوارکاری میدان احشام سابق در ا
اجاره باشگاه سوارکاری میدان احشام سابق در ا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش املاک مازاد واقع در استان ها
فروش املاک مازاد واقع در استان ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
1398/05/31
10:37 ق.ظ
فروش 8 ردیف زمین مسکونی اموزشی تجاری در
فروش 8 ردیف زمین مسکونی اموزشی تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
15:09 ب.ظ
واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای موجود در ازاد
1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
16:41 ب.ظ
فروش 1 واحد مسکونی در
فروش 1 واحد مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
08:16 ق.ظ
اجاره باشگاه سوارکاری میدان احشام
اجاره باشگاه سوارکاری میدان احشام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 مهلت دار
08:04 ق.ظ
فروش خودرو های مشمول
فروش خودرو های مشمول... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/26 مهلت دار
1398/05/26
18:36 ب.ظ
فروش اقلام اداری و رایانه ای
فروش اقلام اداری و رایانه ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/5/26 اعلام نشده
14:49 ب.ظ
فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری کارکرده
فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری کارکرده... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/26 مهلت دار
14:45 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین موسوم به
فروش 1 قطعه زمین موسوم به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 مهلت دار
14:45 ب.ظ
فروش ششدانگ مشاع یک باب اپارتمان پلاک ثبتی 43/7154 اصلی بخش 7
1398/5/26 مهلت دار
14:44 ب.ظ
فروش یک واحد مسکونی پلاک ثبتی 978 فرعی 5251 واقع
فروش یک واحد مسکونی پلاک ثبتی 978 فرعی 5251 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 مهلت دار
14:44 ب.ظ
فروش پالت اهنی43 عدد
1398/5/26 مهلت دار
13:52 ب.ظ
فروش ملک مزروعی پلاک 120 واقع در بخش سوم زنجان
فروش ملک مزروعی پلاک 120 واقع در بخش سوم زنجان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
3دانگ 1 قطعه زمین 311 مترمربع پلاک 3 فرعی 838 اصلی در
1398/5/26 مهلت دار
13:52 ب.ظ
اجاره یک واحد تجاری به متراژ26 مترمربع
اجاره یک واحد تجاری به متراژ26 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
6دانگ عمارت 5215-5214/289 اصلی بخش 1
6دانگ عمارت 5215-5214/289 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 مهلت دار
13:50 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت مدل72
فروش یک دستگاه موتور سیکلت مدل72... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:52 ب.ظ
فروش اتاقک دستگاه شات پلاست ساخته شده از ورق اهنی به همراه شاسی - توربین سیلکون الواتور
1398/5/22 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
فروش قطعه زمین 9944 مترمربع پلاک 19045 فرعی 672 فرعی 38 اصلی بخش 7
1398/5/22 مهلت دار
19:51 ب.ظ
فروش دو باب مغازه واقع در روستای سهرورد شهرستان
1398/5/22 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی 2030 صالی بخش 1 زنجان خ 7
1398/5/22 مهلت دار
19:51 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/5/22 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
واگذاری یک باب ساختمان سابق و واحدتجاری امور ابفای
1398/5/22 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
فروش داغی قطعات فلزی و پلاستیکی و .. خودرو تصادفی
فروش داغی قطعات فلزی و پلاستیکی و .. خودرو تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/22 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
فروش مقدار 71/640 کیلو ضایعات اهن و چدن سنگین شهر زنجان
1398/5/22 مهلت دار
19:50 ب.ظ
اجاره 5 باب مغازه در زنجان
اجاره 5 باب مغازه در زنجان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
فروش یک دستگاه مینی بوس فیات اسقاط
فروش یک دستگاه مینی بوس فیات اسقاط... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/22 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
فروش زمین مجاور ایستگاه
فروش زمین مجاور ایستگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:26 ب.ظ
اجاره فضاهای ساختمان سابق مدرسه استثنایی
اجاره فضاهای ساختمان سابق مدرسه استثنایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/20 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
اموال اسقاطی و مستعمل و از رده خارج جمع اوری شده در چهار مکان
1398/5/20 مهلت دار
12:26 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی خ شهید
بهره برداری از جایگاه سی ان جی خ شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
20:02 ب.ظ
فروش داغی قطعات خودروهای تصادفی
فروش داغی قطعات خودروهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:24 ب.ظ
فروش پلاک 2665 فرعی از 5299 اصلی بخش 1 در
فروش پلاک 2665 فرعی از 5299 اصلی بخش 1 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 5357/657 واقع در
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 5357/657 واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو کامیونت باری مدل2007
فروش یک دستگاه خودرو کامیونت باری مدل2007... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی شهرستان خرم دره
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک  زمین مسکونی به سماحت 97/4 مترمربع
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
فروش 3 قطعه زمین زراعی و درخت زیتون در
فروش 3 قطعه زمین زراعی و درخت زیتون در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
فروش4620 تن ضایعات ورقی اهنی
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
فروش خودرو مینی بوس ایسوز بهزیستی
فروش خودرو مینی بوس ایسوز بهزیستی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به مساخت3/57 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساخت3/57 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/15 مهلت دار
19:22 ب.ظ
فروش مقدار4620 تن ضایعات ورقی اهنی
1398/5/15 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری مددل 90
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری مددل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/15 اعلام نشده