1398/11/08
09:01 ق.ظ
فروش یک باب عمارت مسکونی
فروش یک باب عمارت مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
18:25 ب.ظ
فروش تعداد 9 قطعه زمین تجاری
فروش تعداد 9 قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:25 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 209/37 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 209/37 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:25 ب.ظ
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:25 ب.ظ
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی
فروش املاک در8 دریف کاربری تجاری و صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/7 مهلت دار
13:34 ب.ظ
فروش سیم های مسی ضایعاتی وزن 14 تن
فروش سیم های مسی ضایعاتی وزن 14 تن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/7 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
فروش به میزان 6 شعیر از 96 شعیر ساختمان تجاری مسکونی
1398/11/7 مهلت دار
13:33 ب.ظ
فروش به میزان 6 شعیر از 96 شعیر ساختمان تجاری مسکونی
1398/11/7 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی به مساحت 600 مترمربع
فروش ساختمان مسکونی به مساحت 600 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
20:57 ب.ظ
واگذاری محل بوفه بیمارستان
واگذاری محل بوفه بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
15:15 ب.ظ
فروش سیم های مسی ضایعاتی
فروش سیم های مسی ضایعاتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/6 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
تامین کالا اقلام و موارد موردنیاز فروشگاه های داخل زندان
1398/11/6 مهلت دار
11:26 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
11:26 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ملک میزان 820 مترمربع
فروش ملک میزان 820 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ملک میزان 820 مترمربع
فروش ملک میزان 820 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو
فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
20:53 ب.ظ
فروش بخشی از اموال تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج واقع در استان های مختلف
1398/11/5 مهلت دار
11:12 ق.ظ
فروش اقلام اداری /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/11/5 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
فروش اقلام اداری /رایانه ای
فروش اقلام اداری /رایانه ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/5 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
فروش 64000 از 96000 سهم 1 باب حجره میوه تره بار
فروش 64000 از 96000 سهم 1 باب حجره میوه تره بار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ساختمانی
فروش ساختمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش سه دانگ یک باب ساختمان
فروش سه دانگ یک باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/5 اعلام نشده
1398/11/03
09:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
08:58 ق.ظ
فروش ماشین الات خط تولید یک واحد صنعتی با کاربری سلولزی
1398/11/2 مهلت دار
08:58 ق.ظ
فروش قطعات مستعمل و مستهلک
فروش قطعات مستعمل و مستهلک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/02
15:19 ب.ظ
6دانگ پلاک مسکونی
6دانگ پلاک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
15:19 ب.ظ
فروش 2 قطعه ملک شهرداری
فروش 2 قطعه ملک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:58 ق.ظ
واگذاری یک باب اشپزخانه و غذا خوری -یک باب مغازه تجاری
1398/11/2 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
واگذاری یک باب اشپزخانه و غذا خوری -یک باب مغازه تجاری
1398/11/2 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
11:58 ق.ظ
11:57 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه ویلایی
فروش ششدانگ یک باب خانه ویلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:57 ق.ظ
فروش 2330 سهم از 64000 سهم از 96000 سهم از یک باب حجره
1398/11/2 مهلت دار
11:57 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان
فروش یک دستگاه اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تفریحی کارگران
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تفریحی کارگران
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تفریحی کارگران
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:56 ق.ظ
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک
فروش1-3.7 شعیر از48 شعیر مشاع از ششدانگ پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
1398/11/01
13:54 ب.ظ
ششدانگ ملک
ششدانگ ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
13:54 ب.ظ
ششدانگ ملک
ششدانگ ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
13:53 ب.ظ
فروش یک باب مغازه با مساحت 13/35 مترمربع
فروش یک باب مغازه با مساحت 13/35 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 تاریخ گذشته