1397/09/21
13:37 ب.ظ
تعداد 4 دستگاه لاشه خودرو پیکان شهرستان
تعداد 4 دستگاه لاشه خودرو پیکان شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/21 مهلت دار
12:37 ب.ظ
12:23 ب.ظ
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز شهرستان
1397/9/20 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش اقلام مازاد در کارگاه و شبکه
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:03 ب.ظ
فروش دام و اقلام ضایعاتی و خودرو
1397/9/20 مهلت دار
22:03 ب.ظ
فروش دام و اقلام ضایعاتی و خودرو
فروش دام و اقلام ضایعاتی و خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
10:25 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی در
فروش اپارتمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/18
13:27 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 299 فرعی از 30 صالی بخش 3
1397/9/18 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو نیسان ماکسیما مدل 82
فروش یک دستگاه خودرو نیسان ماکسیما مدل 82... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/17
13:39 ب.ظ
فروش 3 ردیف ملک مسکونی و یک مغازه تجاری در
فروش 3 ردیف ملک مسکونی و یک مغازه تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 اعلام نشده
1397/09/14
15:28 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مشروحه با کاربری مسکونی شهر
1397/9/14 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش ملک مسکونی در 3 ردیف شهرستان
فروش ملک مسکونی در 3 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
19:01 ب.ظ
فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار
1397/9/13 اعلام نشده
18:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین جاندیر مدل 955 شهرستان
فروش یک دستگاه کمباین جاندیر مدل 955 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/13 مهلت دار
18:41 ب.ظ
1397/09/11
13:22 ب.ظ
پلاک 43/10868 اپارتمان مسکونی در ط 3 واحد 7 اعیان 134 مترمربع
1397/9/11 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی اعیان 134/59 متر مربع واقع در
1397/9/11 مهلت دار
10:13 ق.ظ
واگذاری اجاره شش پانل تبلیغاتی به مساحت 194 متر و تعداد 33 استند تبلیغاتی
1397/9/11 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
فروش یک دستگاه ساختمان به شماره ثبت 37992 به پلاک ثبتی شماره 9040 فرعی از 38 اصلی
1397/9/10 مهلت دار
1397/09/07
13:39 ب.ظ
فروش یک باب ملک تجاری پلاک ثبتی 5227/78 به مساحت عرصه 377/3
1397/9/7 مهلت دار
11:18 ق.ظ
فروش 8 دستگاه خودرو
فروش 8 دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
13:53 ب.ظ
13:46 ب.ظ
فروش دام و ضایعات و خودرو سمند
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
10:55 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 332/24 متر مربع پلاک ثبتی 1350/7 متر مربع
1397/8/29 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فروش 23 ردیف انواع مته و قلاویز و تیغچه ابزار تراشکاری قالبسازی
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
09:57 ق.ظ
فروش تعداد املاک  سه ردیف کاربری کارگاه - زمین
فروش تعداد املاک سه ردیف کاربری کارگاه - زمین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:57 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین و ماشین الات و موتورسیکلت
1397/8/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
فروش 2 ردیف ملک مسکونی و 1واحد تجاری در
فروش 2 ردیف ملک مسکونی و 1واحد تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/25 اعلام نشده
1397/08/23
14:20 ب.ظ
فروش املاک کارگاه و زمین
فروش املاک کارگاه و زمین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
فروش انواع ضایعات ورق هسته فویل مسی و فویل الومینیومی
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:43 ب.ظ
1397/08/20
19:51 ب.ظ
1397/08/18
23:22 ب.ظ
فروش انواع کالای اسقاط : اهن الات - انواع کابل های مسی - تکفاز دیجیتال اسقاط
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:18 ب.ظ
فروش انواع اهن الات- انواع کنتور- انواع الومینیوم- انواع مقره و ترانس
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:54 ق.ظ
6دانگ پلاک 13966 فرعی از 38 اصلی به مساحت 106/04 مترمربع در
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:05 ب.ظ
فروش هشت دستگاه خودروی
فروش هشت دستگاه خودروی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش اتوبوس بیابانی بنز
فروش اتوبوس بیابانی بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش وانت مزدا دو کابین
فروش وانت مزدا دو کابین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 تاریخ گذشته