1398/03/05
14:16 ب.ظ
واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق الیاژی
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش املاک مازاددر 7 ردیف با کاربری مسکونی
فروش املاک مازاددر 7 ردیف با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش 1 دستگاه خمیرکن بزرگ 180 کیلویی
فروش 1 دستگاه خمیرکن بزرگ 180 کیلویی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
13:56 ب.ظ
فروش اهن الات دست دوم و مازاد
1398/3/5 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
6دانگ پلاک 3818 فرعی از 1575 اصلی
6دانگ پلاک 3818 فرعی از 1575 اصلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
08:54 ق.ظ
واگذاری غرفه
واگذاری غرفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:54 ق.ظ
فروش ملک کاربری تجاری به مساحت 275 مترمربع
فروش ملک کاربری تجاری به مساحت 275 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:54 ق.ظ
کولر اسپیلت 24000 و تلویزیون و پایه فلزی کفش انواع کفش
کولر اسپیلت 24000 و تلویزیون و پایه فلزی کفش انواع کفش... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/3/4 مهلت دار
08:54 ق.ظ
واگذاری محل نصب 3 غرفه واقع در جاده
واگذاری محل نصب 3 غرفه واقع در جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش تعدادیک پلاک زمین با کاربری فرهنگی جهت احداث
1398/3/4 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واحدهای اپارتمانی در
واحدهای اپارتمانی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین واقع در خ امیری
واگذاری یک قطعه زمین واقع در خ امیری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
1 قبضه اسلحه شکار دولول
1 قبضه اسلحه شکار دولول... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/3/4 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش کانکس میکسر دستی بتن مستعمل تانکر اب واقع در
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/04
14:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 250 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
14:15 ب.ظ
واگذاری تعداد100 عدد بیلبورد تبلیغاتی
1398/3/4 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
واگذاری تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری فرهنگی و احداث مرکز
1398/3/4 مهلت دار
10:53 ق.ظ
فروش پلاک 49/1969/6198 در
فروش پلاک 49/1969/6198 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:53 ق.ظ
واگذاری تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری ورزشی واقع در
1398/3/4 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش پلاک 12/9022 در
فروش پلاک 12/9022 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:46 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 4985 به مساحت 245/75 مترمربع
فروش ششدانگ ملک پلاک 4985 به مساحت 245/75 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:36 ق.ظ
واگذاری املاک تجاری در 12 ردیف شهرستان
واگذاری املاک تجاری در 12 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش یک پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری
فروش یک پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش دستگاه تراش 2 متری شهرستان
فروش دستگاه تراش 2 متری شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 916 فرعی از 1129 بخش 3
فروش ملک پلاک ثبتی 916 فرعی از 1129 بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز در سه ردیف
فروش املاک مازاد بر نیاز در سه ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز در سه ردیف
فروش املاک مازاد بر نیاز در سه ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 135/09 متر مربع پلاک ثبتی 6069/563 شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 83/521 بخش
فروش ملک پلاک ثبتی 83/521 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش تعدادپلاک زمین دولتی با کاربری تجاری خدماتی پلاک ثبتی 5952/852 مساحت 1735/23 متر مربع
1398/3/4 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش تعداد یک باب منزل سازمانی واقع در
فروش تعداد یک باب منزل سازمانی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش 17 قطعه زمین تجاری مسکونی واقع در انتهای بلوار کشاورز
1398/3/4 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 272/11794 مفروز و مجزی شده از 2975 فرعی از اصلی
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:35 ب.ظ
واگذاری املاک پلاک ثبتی 106/2684 به مساحت اعیان 98/97 متر مربع واقع
1398/3/2 مهلت دار
16:32 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت152/80 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت152/80 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
16:07 ب.ظ
فروش سهام سهرداری در خیابان جدیدالاحداث حد فاصل
فروش سهام سهرداری در خیابان جدیدالاحداث حد فاصل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/3/2 اعلام نشده
1398/03/01
14:49 ب.ظ
فروش 1 زمین دولتی تجاری در
فروش 1 زمین دولتی تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش تعداد املاک زمین های تجاری مسکونی واقع در شهرداری
1398/3/1 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع در استان
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
فروش 30 قلم قطعات یدکی خودورهای پاژن و پاترول و نیسان وانت و مینی بوس
1398/3/1 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش دو سهم مشاع از ده سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 176 فرعی از 14543 اصلی
1398/3/1 مهلت دار
10:59 ق.ظ
فروش 1000 تن محصول ضایعات تار
1398/3/1 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین واقع در
واگذاری یک قطعه زمین واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراش
فروش یک دستگاه تراش... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/1 مهلت دار
10:58 ق.ظ
فروش پاساژ تجاری به پلاک 1038 اصلی بخش 1
فروش پاساژ تجاری به پلاک 1038 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک 5645/1096 مفروز و مجزی شده از 368 بخش
1398/3/1 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش املاک با کاربری زمین مسکونی خدماتی اداری
1398/2/31 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش املاک با کاربری زمین مسکونی خدماتی اداری
1398/2/31 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش املاک کاربری مسکنی زمین مزروعی صنعتی
فروش املاک کاربری مسکنی زمین مزروعی صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش املاک کاربری مسکنی زمین مزروعی صنعتی
فروش املاک کاربری مسکنی زمین مزروعی صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار