1398/03/05
13:56 ب.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات
فروش ماشین الات و تجهیزات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
13:44 ب.ظ
فروش یک ملک زمین به مساحت 196 مترمربع
فروش یک ملک زمین به مساحت 196 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:44 ب.ظ
فروش یک تخته فرش 1200 شانه قیصرانه تراکم 3600 زمینه کرم به متراژ 12 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
13:44 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 67/29 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
13:43 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1282 فرعی از 157 اصلی بخش 2 بجنورد شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
13:43 ب.ظ
فروش ملک در پلاک 1751 اصلی بخس 1
فروش ملک در پلاک 1751 اصلی بخس 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:43 ب.ظ
فروش 20 تن میل گردهایی از سایز 16 و بالاتر
1398/3/5 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
زمین زراعی دیم 9000 مترمربع و 1 باب منزل مسکونی در اشخانه پ78 و 80 از 1958 فرعی از 4 اصلی بخش 3
1398/3/4 مهلت دار
08:52 ق.ظ
زمین زراعی دیم 9000 مترمربع و 1 باب منزل مسکونی در اشخانه پ78 و 80 از 1958 فرعی از 4 اصلی بخش 3
1398/3/4 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 102 متر مربع واقع در
1398/3/4 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش اقلام از قبیل انواع لاستیک های کارکرده و ضایعات ماشین الات
1398/3/4 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش ماترک شامل یک قطعه زمین به مساحت 1592 متر مربع واقع در
1398/3/4 مهلت دار
08:50 ق.ظ
پلاک 1183 فرعی از 118 اصلی 1 هکتار در -و اموال تیر سیمانی و ترانسفورماتور و کابل مسی
1398/3/4 مهلت دار
08:50 ق.ظ
اجاره یک مغازه به مساحت120 مترمربع پ
اجاره یک مغازه به مساحت120 مترمربع پ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
فروش ملک مازاد در
فروش ملک مازاد در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت پیشرو
فروش یک دستگاه موتور سیکلت پیشرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/04
14:23 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات در 4 ردیف
فروش املاک و مستغلات در 4 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش مزرعه کشاورزی پلاک ثبتی3 فرعی از21 اصلی5 واقع
1398/3/4 مهلت دار
10:34 ق.ظ
واگذاری بخش تایپ و تکثیر بیمارستان
واگذاری بخش تایپ و تکثیر بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/02
16:23 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی به مساخت1/070/000
فروش زمین کشاورزی به مساخت1/070/000... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
16:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو نیسان
فروش یک دستگاه خودرو نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
10:39 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت زرد رنگ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت زرد رنگ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/1 مهلت دار
10:38 ق.ظ
فروش املاک 3 فرعی از 21 اصلی 5
فروش املاک 3 فرعی از 21 اصلی 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:38 ق.ظ
6دانگ پلاک 120 فرعی از 158 اصلی در
6دانگ پلاک 120 فرعی از 158 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش ضایعات لاستیکهای کارکرده و ماشین الات سنگین و اهن الات و..
1398/3/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به متراژ 290 متر مربع شهرستان
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/31
09:27 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 2 هکتار
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 2 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش املاک در5 ردیف کاربری مسکونی
فروش املاک در5 ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1183 فرعی از 118 اصلی بخش 3 ثبتی
1398/2/31 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک منزل به مساحت 204 مترمربع
فروش ششدانگ یک منزل به مساحت 204 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت120 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت120 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
فروش خودرو سواری نیسان مدل1394
فروش خودرو سواری نیسان مدل1394... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:37 ب.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 120 مرترمبع
فروش منزل مسکونی به مساحت 120 مرترمبع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 2658-10629و 1195 فرعی از 173 اصلی بخش 2
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین دیمزار واقع در جنوب غربی
فروش سه قطعه زمین دیمزار واقع در جنوب غربی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت798 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 1444 متر و 54 سانتیمتر پلاک 862 فرعی از 123 اصلی
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10900فرعی 472 به
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10900فرعی 472 به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شهرستان
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک باب دکان پلاک ثبتی 3فرعی1345
فروش یک باب دکان پلاک ثبتی 3فرعی1345... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک دستگاه دم کن دیگ برنج تک مخزن نو
فروش یک دستگاه دم کن دیگ برنج تک مخزن نو... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/30 مهلت دار
10:26 ق.ظ
فروش یک باب اپارتمان به مساحت 92 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت مدل 83
فروش یک دستگاه کامیونت مدل 83... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/30 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فرئش یک باب منزل مسکونی به مساحت 354/70 مترمربع
فرئش یک باب منزل مسکونی به مساحت 354/70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 354/70 متر مربع
1398/2/30 مهلت دار