1397/09/21
16:54 ب.ظ
فروش 6دانگ قطعه زمین پلاک 107 فرعی از 62 اصلی بخش 5
1397/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن و مخزن دست ساز ماکزیمم
فروش یک دستگاه خشک کن و مخزن دست ساز ماکزیمم... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/21 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو نیسان وانت مدل 82
فروش یک دستگاه خودرو نیسان وانت مدل 82... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/20 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش لوله های فولادی بدون درز
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:26 ب.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز بانک
فروش املاک مازاد بر نیاز بانک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 اعلام نشده
22:09 ب.ظ
فروش یک دستگاه یخچال ایستاده الپ استیل دو درب شهرستان
فروش یک دستگاه یخچال ایستاده الپ استیل دو درب شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/20 مهلت دار
22:09 ب.ظ
فروش تعداد 300 عدد قاب موبایل شهرستان
فروش تعداد 300 عدد قاب موبایل شهرستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
22:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک 2987 فرعی باقی مانده مجزی شده از 13 اصلی
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:22 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین دارای کاربری مسکونی واقع در
1397/9/19 مهلت دار
13:21 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری از جایگاه سی ان جی
1397/9/19 مهلت دار
13:00 ب.ظ
فروش سواری پژو روآ زرد مدل 86
فروش سواری پژو روآ زرد مدل 86... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/19 مهلت دار
13:00 ب.ظ
فروش مقدار ثمن سهم از مدار 24 سهم مزرعه و چشمه سار
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 44711 مترمربع
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 44711 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 82 شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 82 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش تعداد 800 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه
فروش تعداد 800 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
1باب منزل مسکونی در پلاک 1916 فرعی از 129 اصلی بخش 2 و عرصه 139 مترمربع
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 0 فرعی از 1464 به مساحت 13/60 متر مربع بخش
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 4520 مترمربع
فروش ملک به مساحت 4520 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه تریلی هوو مدل 2008 شهرستان
فروش یک دستگاه تریلی هوو مدل 2008 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/19 مهلت دار
12:58 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد یک باب مغازه تجاری
واگذاری اجاره تعداد یک باب مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
14:13 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات مشروحه در 6 ردیف با کاربری مسکونی
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
14:07 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
14:07 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به میزان 323 مترمربع
فروش ششدانگ ملک به میزان 323 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
14:07 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت 380 مترمربع
فروش یک قطعه باغ به مساحت 380 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فروش اپارتمان 2379 فرعی از 63 اصلی مفروز و مجزی از 2055 فرعی از اصلی 63 بخش مساحت 115 مترمربع
1397/9/17 مهلت دار
13:39 ب.ظ
فروش یک ساختمان تجاری مسکونی عرصه 89 اعیان 179 مترمربع در
1397/9/16 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
فروش یک ساختمان و زمین تجاری 69/822 مترمربع در
فروش یک ساختمان و زمین تجاری 69/822 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
فروش یک ساختمان تجاری 60/50 مترمربع در
فروش یک ساختمان تجاری 60/50 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
واگذاری تعدادی از املاک مشروحه با کاربری مسکونی شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
13:21 ب.ظ
اقلام باقیمانده طرح متمرکز شبکه های فرعی ابیاری
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 175/23 متر مربع پلاک ثبتی 4284 فرعی
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:22 ب.ظ
اقلام باقیمانده طرح متمرکز شبکه های
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
فروش 1 دستگاه خودرو نیسان مازاد
فروش 1 دستگاه خودرو نیسان مازاد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/14 مهلت دار
15:10 ب.ظ
1 قطعه زمین در شهر 12/500 مترمربع بخش
1 قطعه زمین در شهر 12/500 مترمربع بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مشروحه شهرستان
فروش تعدادی از املاک مشروحه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 620 متر مربع شهرستان
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 1162/32 مترمربع
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 1162/32 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 620 مترمربع شهرستان
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین ابی در روستای و 6000 مترمربع مجزی از پلاک 50 اصلی
1397/9/14 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش سهام شرکت تولیدی به میزان 70/56 درصد
فروش سهام شرکت تولیدی به میزان 70/56 درصد... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:00 ب.ظ
فروش شیشه رفلکس طلایی و نقره ای 80 عدد
فروش شیشه رفلکس طلایی و نقره ای 80 عدد... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/13 مهلت دار
18:54 ب.ظ
فروش 6دانگ 1 قطعه محوطه محصور دارای انباری 3506 مترمربع پلاک 964 فرعی مجزی از 171 اصلی بخش 2
1397/9/13 مهلت دار
18:44 ب.ظ
اقلام باقیمانده طرح متمرکز شبکه های
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:50 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه سی ان جی
1397/9/12 مهلت دار
12:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه مخزن نگهداری سیمان - برش میلگرد - خاموت زن
1397/9/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 350 متر مربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 350 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 مهلت دار
11:42 ق.ظ
یک دستگاه خودرو کامیون ....
یک دستگاه خودرو کامیون ....... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/12 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 25 فرعی از 1314 اصلی عرصه 10130 متر مربع
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:52 ب.ظ
فروش دو واحد مسکونی در پروژه اوج واقع در
فروش دو واحد مسکونی در پروژه اوج واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/11 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 400 متر پلاک ثبتی 232 فرعی 121 اصلی
1397/9/11 مهلت دار