1398/11/08
16:31 ب.ظ
بهره برداری از 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری مدل 1389
بهره برداری از 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری مدل 1389... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 اعلام نشده
16:31 ب.ظ
فروش یک فقره از املاک ساختمان
فروش یک فقره از املاک ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:31 ب.ظ
واگذاری فروشگاه های زندان
واگذاری فروشگاه های زندان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:30 ب.ظ
واگذاری بهره برداری ونگهداری از جایگاه سی ان جی
1398/11/8 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش خودرو پژو 405 مدل 84
فروش خودرو پژو 405 مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی پوسته های اکسیدی
1398/11/7 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی پوسته های اکسیدی
1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
20:22 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ل ایکس ای مدل 84
فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ل ایکس ای مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 اعلام نشده
20:21 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان محوطه به مساحت 284/45 مترمربع
1398/11/7 مهلت دار
20:20 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی پوسته های اکسیدی
1398/11/7 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 84
فروش پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
فروش خودرو سواری دووسی یلو مدل1381
فروش خودرو سواری دووسی یلو مدل1381... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/7 مهلت دار
10:57 ق.ظ
فروش اهن الات میز و نیمکت بایگانی و اسقاطی
1398/11/6 مهلت دار
10:57 ق.ظ
فروش اهن الات میز و نیمکت بایگانی و اسقاطی
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
19:19 ب.ظ
فروش یک باب مغازه- یک قطعه زمین
فروش یک باب مغازه- یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
19:19 ب.ظ
فروش یک باب مغازه- یک قطعه زمین
فروش یک باب مغازه- یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
19:19 ب.ظ
فروش یک خودروی پراید شماره 923 پ55 ایران 36
فروش یک خودروی پراید شماره 923 پ55 ایران 36... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
09:21 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین ابیزار به مساحت 20/000 مترمربع
1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
11:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 95
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 95... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین ابیزار
فروش 1 قطعه زمین ابیزار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ
فروش یک دستگاه کامیون دانگ فنگ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/3 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
19:28 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
17:49 ب.ظ
واگذاری اجاره کافه رستوران واقع
واگذاری اجاره کافه رستوران واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
فروش ساختمان فرهنگی
فروش ساختمان فرهنگی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی
فروش اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 مهلت دار
09:37 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه سی ان جی
1398/11/1 مهلت دار
09:37 ق.ظ
اجاره سالن بدن سازی و سالن ورزشی چند منظوره
اجاره سالن بدن سازی و سالن ورزشی چند منظوره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
09:36 ق.ظ
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
09:36 ق.ظ
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/1 مهلت دار
09:36 ق.ظ
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...
فروش املاک واحد تولیدی خوراک و زمین و باغ و...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/1 مهلت دار
09:35 ق.ظ
فروش خودرو سواری سمند مدل 1390 شکلاتی
فروش خودرو سواری سمند مدل 1390 شکلاتی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/1 اعلام نشده
1398/11/01
13:39 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای
1398/10/30 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای
1398/10/30 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
فروش 10 قطعه زمین
فروش 10 قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/30 مهلت دار
1398/10/30
17:46 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3086 متر
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3086 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/30 مهلت دار
17:45 ب.ظ
فروش دو عدد دیگ ابگرم موتورخانه بدون مشعل و شیر الات
1398/10/30 مهلت دار
17:45 ب.ظ
فروش دو عدد دیگ ابگرم موتورخانه بدون مشعل و شیر الات
1398/10/30 مهلت دار
17:44 ب.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 194 مترمربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 194 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
11:23 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/29 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/29 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری سوزوکی مدل 1392
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری سوزوکی مدل 1392... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
09:38 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
14:36 ب.ظ
اجاره دو باب مغازه
اجاره دو باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/26 مهلت دار
1398/10/25