1397/09/21
16:54 ب.ظ
فروش 6دانگ پلاک 12 فرعی از 59 اصلی بخش 1
فروش 6دانگ پلاک 12 فرعی از 59 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 مهلت دار
16:52 ب.ظ
فروش 6دانگ پلاک 589 فرعی از 76 فرعی مساحت 32/35 مترمربع در اراضی پلاک 123 اصلی بخش 4
1397/9/21 مهلت دار
16:41 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 30897 فرعی از 183 اصلی بخش 10
1397/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه ملک پلاک ثبتی 5232 فرعی از 19 فرعی از 1 اصلی بخش 6
1397/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 674 فرعی از 95 صالی فرعی از 3026 اصلی بخش
1397/9/21 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی فرعی از 3 از اصلی 21 بخش 7
1397/9/21 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش قالب به وزن تقریبی 20 تن از قرار هر کیلو 22000 ریال شهرستان
1397/9/21 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو اتومبیل مزدا دو کابین مدل 88
فروش یک دستگاه خودرو اتومبیل مزدا دو کابین مدل 88... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/21 مهلت دار
12:26 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو وانت پراید مدل 93 شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو وانت پراید مدل 93 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/20 مهلت دار
09:30 ق.ظ
کابل الومینیوم کراسلینگ 63 کیلو ولت 500*1
کابل الومینیوم کراسلینگ 63 کیلو ولت 500*1... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:30 ق.ظ
انواع ابزار الات
انواع ابزار الات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:11 ق.ظ
کابل مسی و الومینیوم برگشتی
کابل مسی و الومینیوم برگشتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
کابل مسی کراسلینگ 63 کیلو ولت 30*1
کابل مسی کراسلینگ 63 کیلو ولت 30*1... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش انواع لوازم متفرقه چوبی اداری الکتریکی
فروش انواع لوازم متفرقه چوبی اداری الکتریکی... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش انواع کانکس 6 متری و کانتینر 12 متری
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
انواع تانکر و مخزن
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
انواع مقره های مستعمل
انواع مقره های مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:40 ب.ظ
انواع لوله الومینیوم نمره 12 و 16باسبار 80
1397/9/20 مهلت دار
22:34 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 3589 باقیمانده 4 اصلی به مساحت عرصه 42/5 متر مربع
1397/9/20 مهلت دار
22:33 ب.ظ
فروش 35 سهم مسیر مشاع از 560 سهم مشاع عرصه و اعیان پلاک 140 اصلی بخش 2
1397/9/20 مهلت دار
22:27 ب.ظ
22:26 ب.ظ
فروش محصول پسته خشک تولید سال
1397/9/20 اعلام نشده
22:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 1747 فرعی از 4 اصلی بخش یک
1397/9/20 مهلت دار
22:26 ب.ظ
فروش ضایعات سر رول و ته رول پوشال باطله و
1397/9/20 مهلت دار
22:26 ب.ظ
فروش چند قطعه ملک در 11 ردیف با کاربری مسکونی
فروش چند قطعه ملک در 11 ردیف با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 اعلام نشده
22:26 ب.ظ
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
22:26 ب.ظ
واگذاری یک باب مجتمع تجاری مازاد بر نیاز شهرداری
1397/9/20 مهلت دار
22:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک82 فرعی از 96 صالی بخش 7 خراسان
1397/9/20 مهلت دار
22:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2959/54 متر مربع پلاک ثبتی 753 فرعی از 87
1397/9/20 مهلت دار
22:08 ب.ظ
فروش تعداد 54 دبه عسل وزن خالص هر دبه 19/5 کیلو گرم و جمعا 1053 کیلو گرم
1397/9/20 مهلت دار
22:08 ب.ظ
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/20 مهلت دار
22:07 ب.ظ
فروش اموال منقول غیر منقول شهرستان
فروش اموال منقول غیر منقول شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
22:06 ب.ظ
فروش اموال شامل :تعداد 5000 عدد قطعه چدن شکن کاسپر
1397/9/20 مهلت دار
22:06 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به متراژ200 متر مربع شهرستان
فروش یک قطعه زمین به متراژ200 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
22:06 ب.ظ
فروش یک باب اپارتمان با زیربنای 55 متر مربع شهرستان
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:28 ب.ظ
اجاره بهره برداری از تاسیسات رفاهی و پذیرایی
اجاره بهره برداری از تاسیسات رفاهی و پذیرایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش 40 راس جوانه پروار هلشتاین و 5 راس جوانه پروار مونت بیلیارد
1397/9/19 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
اجاره المان کدو و بخش بانوان پارک
اجاره المان کدو و بخش بانوان پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
اجاره یک باب انباری
اجاره یک باب انباری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هنداوانه
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش سواری وانت پیکان مدل 91
فروش سواری وانت پیکان مدل 91... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 300 متر مربع پلاک 1219 فرعی از 4 اصلی
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش 30 تن دانه هنداونه اجیلی
فروش 30 تن دانه هنداونه اجیلی... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
فروش تعدادی دستگاه هاشامل: یک دستگاه نورد ورق - یک دستگاه دریل ستونی
1397/9/19 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجاره ملک تجاری در 24 و 26 عرصه 80 اعیان 120 متررمبع
1397/9/19 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
فروش املاک در4 ردیف کاربری اداری - اقامتی - مسکونی
1397/9/19 مهلت دار
13:22 ب.ظ
فروش املاک در4 ردیف کاربری اداری - اقامتی - مسکونی
1397/9/19 مهلت دار
13:22 ب.ظ
فروش 21 قطعه زمین ششدانگی ملکی به مساحت 7015 متر مربع شهرستان
1397/9/19 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
واگذاری بوفه های دانشجویی انتشارات کافی نت و مغازه
1397/9/19 اعلام نشده