1397/11/27
11:51 ق.ظ
فروش 10 راس جوانه بالای 450 کیلو و 10 راس گاو حذفی
1397/11/27 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودروی سواری پرژو 405
فروش یک دستگاه خودروی سواری پرژو 405... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:50 ب.ظ
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/25 مهلت دار
17:50 ب.ظ
واگذاری اجرای امورات تفکیک زباله  از مبدا به مقصد
1397/11/25 مهلت دار
17:50 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به متراژ 37/90 متر واقع در
فروش یک قطعه زمین به متراژ 37/90 متر واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
15:46 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 6991 فرعی از 3507 و 3508 فعی از یک اصلی  در
1397/11/24 مهلت دار
15:45 ب.ظ
فروش تعداد 90 دستگاه خودرو
فروش تعداد 90 دستگاه خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/24 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/24 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/24 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت
فروش اموال شامل: 90 دستگاه خودرو سبک سنگین موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/24 مهلت دار
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:22 ق.ظ
واگذاری پهنه ها محدوده های اکتشافی گواهینامه های کشف و پروانه های
واگذاری پهنه ها محدوده های اکتشافی گواهینامه های کشف و پروانه های... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
13:55 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین تجاری 37 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین تجاری 37 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
13:55 ب.ظ
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح شهر
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/23 مهلت دار
09:01 ق.ظ
بهره برداری و دپو سرب روی سازمان
بهره برداری و دپو سرب روی سازمان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/23 مهلت دار
09:01 ق.ظ
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت شهرداری
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/23 مهلت دار
09:01 ق.ظ
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت شهرداری
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/21
09:40 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 52 فرعی از 297 اصلی بخش 8
فروش ملک پلاک ثبتی 52 فرعی از 297 اصلی بخش 8... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
17:10 ب.ظ
فروش یک دستگاه پروژ پارس
فروش یک دستگاه پروژ پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/18 مهلت دار
11:10 ق.ظ
فروش ششدانگ تجاری در دو ردیف
فروش ششدانگ تجاری در دو ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت388 مترمربع
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/17
13:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره 1539 فرعی از 1130 فرعی از 2250 اصلی
1397/11/17 مهلت دار
13:52 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 5 ردیف با کاربری مسکونی شهرستان
1397/11/17 مهلت دار
11:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش اموال منقول تعاونی شامل 3877 ردیف و تعداد 9870 مورد کالا در سازمان فروش تعاونی
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
فروش املاک با کاربری مسکونی در 5ردیف شهرستان
فروش املاک با کاربری مسکونی در 5ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:43 ق.ظ
فروش تعداد 19 قطعه زمین  با کاربری تجاری مسکونی
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/16
15:38 ب.ظ
واگذاری اجرای امورات تفکیک زباله  از مبدا به مقصد در سطح
1397/11/16 مهلت دار
15:37 ب.ظ
واگذاری جمع اوری نخاله های ساختمانی
واگذاری جمع اوری نخاله های ساختمانی... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/16 مهلت دار
09:59 ق.ظ
فروش ملک کاربری فرهنگی اقامتی پذیرایی
فروش ملک کاربری فرهنگی اقامتی پذیرایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/15
11:15 ق.ظ
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت
فروش خودرو سواری و موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/15 مهلت دار
1397/11/14
17:47 ب.ظ
واگذاری 19 بنای تاریخی سرمایه گذاری در مرمت و احیاء نگهداری حق بهره برداری شهر
1397/11/14 مهلت دار
17:43 ب.ظ
فروش پلاک مسکونی 7153 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 -- 220 مترمربع
1397/11/14 مهلت دار
17:43 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از سالن  بدنسازی سالن رزمی و ایروبیک سالن چند
1397/11/14 تاریخ گذشته
17:39 ب.ظ
واگذاری املاک مشروحه با کاربری مسکونی شهرستان
1397/11/14 اعلام نشده
17:32 ب.ظ
فروش قطعه زمین تجاری
فروش قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/14 مهلت دار
1397/11/13
11:54 ق.ظ
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان
1397/11/13 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
فروش 10 راس جوانه و 5 راس ماده گاو حذفی و 1 راس تلیسه
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
فروش  یک باب منزل مسکونی  به مساحت تقریبی 306 متر مربع  با زیربنای 45 متر مربع
1397/11/13 مهلت دار
10:53 ق.ظ
1 قطعه زمین مزروعی د 4057 متررمبع فاقد سند ثبتی و بایر
1397/11/13 مهلت دار
09:40 ق.ظ
گونه بیابانی تاغ
گونه بیابانی تاغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
فروش گونه بیابانی تاغ
فروش گونه بیابانی تاغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
فروش سوخت گازوئیل
فروش سوخت گازوئیل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:29 ق.ظ
11:29 ق.ظ
بشکه پر پوکه اسیاب 1/5 تن و چسب هبلکس و فنس دور تا دور شرکت و ..
بشکه پر پوکه اسیاب 1/5 تن و چسب هبلکس و فنس دور تا دور شرکت و ..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
11:06 ق.ظ
فروش 2باب مغازه تجاری در بلوار
فروش 2باب مغازه تجاری در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/11 مهلت دار
11:05 ق.ظ
6دانگ 1 باب منزل مسکونی پلاک 1294 فرعی از 12 اصلی مفروز مجزی از بخش 12
1397/11/11 مهلت دار
1397/11/10
14:30 ب.ظ
اجرای طرح پارکبان
اجرای طرح پارکبان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/10 اعلام نشده