1398/03/05
13:49 ب.ظ
اجاره مغازه های تجاری بلوار
اجاره مغازه های تجاری بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
13:48 ب.ظ
فروش املاک در5 ردیف کابری مسکونی- تجاری
فروش املاک در5 ردیف کابری مسکونی- تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
واگذاری اجاره غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت
واگذاری اجاره غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
08:48 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت 333 مترمربع پلاک ثبتی4418 اصلی یک واقع
1398/3/4 مهلت دار
08:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور سیکلت 250 سی سی نیلی مدل 96
فروش یک دستگاه موتور سیکلت 250 سی سی نیلی مدل 96... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 مهلت دار
08:47 ق.ظ
اجاره یک واحد گلخانه واقع
اجاره یک واحد گلخانه واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/04
14:32 ب.ظ
فروش 6 قطعه زمین مسکونی در
فروش 6 قطعه زمین مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش ششدانگ یک منزل به مساحت 300 مترمربع
فروش ششدانگ یک منزل به مساحت 300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
10:47 ق.ظ
فروش ملک در5 ردیف کاربری مسکونی و تجاری
فروش ملک در5 ردیف کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
16:22 ب.ظ
واگذاری اجاره غرفه تایپ و تکثیر و امور پستی به متراژ 22 مترمربع
1398/3/2 مهلت دار
16:12 ب.ظ
فروش اموال شامل : زانو ماده 62- اتصال نر 90- سه راه چهار نازله
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
10:47 ق.ظ
اجاره غرفه تایپ وتکثیر و امور پستی در پایانه مرزی
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
12:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت2821 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت2821 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:01 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید نوک مدادی
فروش خودرو سواری پراید نوک مدادی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/31 مهلت دار
12:00 ب.ظ
یک قطعه زمین به شماره 406 از اراضی پلاک 4323 اصلی بخش 2 شهر
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
10:13 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت حدودا 6600 متر مربع واقع در
1398/2/30 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 2010
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 2010... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
12:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پرای جی تی ایکس مدل 83
فروش یک دستگاه خودرو پرای جی تی ایکس مدل 83... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
11:08 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین در خ
فروش 1 قطعه زمین در خ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش تعداد7 راس تلیسه و 6 راس ماده گاو
1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
15:25 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین مسکونی در
فروش 2 قطعه زمین مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 اعلام نشده
15:20 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 16282 فرعی از یک اصلی واقع در
1398/2/26 مهلت دار
15:19 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 2880 فرعی از 28اصلی مفروز و مجزی شده از 960 بخش 6 واقع
1398/2/26 مهلت دار
15:19 ب.ظ
فروش املاک در سه ردیف کاربری مسکونی
فروش املاک در سه ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش ششدانگ یک پلاک ثبتی 2880 فرعی از 28 اصلی مفروز از 960 بخش 6 واقع
1398/2/26 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
اجاره مغازه های تجاری
اجاره مغازه های تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
13:21 ب.ظ
6دانگ 1 باب منزل مسکونی پلاک 152 فرعی از 11 اصلی مفروز مجزی از 11 فرعی بخش 12
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/24
16:00 ب.ظ
6دانگ 1 باب منزل مسکونی پلاک 57 فرعی از 158 اصلی روستای
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
14:50 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 300 مترمربع
1398/2/23 مهلت دار
14:37 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت240 مترمربع
1398/2/23 مهلت دار
14:37 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین تجاری 7500 متررمبع در
فروش 1 قطعه زمین تجاری 7500 متررمبع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش سهام شرکت فراوری
فروش سهام شرکت فراوری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/22
16:00 ب.ظ
فروش تعداد30 دستگاه خودرو 11 دستگاه موتور سیکلت
فروش تعداد30 دستگاه خودرو 11 دستگاه موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/22 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
فروش تعداد30 دستگاه خودرو 11 دستگاه موتور سیکلت
فروش تعداد30 دستگاه خودرو 11 دستگاه موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/22 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
واگذاری اجاره غرفه های تجاری در 6 ردیف
واگذاری اجاره غرفه های تجاری در 6 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به متراژ39/18 متر
فروش یک باب مغازه به متراژ39/18 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
فروش 30 دستگاه انواع خودرو و 10 دستگاه انواع موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده
1398/2/22 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
فروش ششدانگ منزل مسکونی به مساحت210 مترمربع
فروش ششدانگ منزل مسکونی به مساحت210 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
15:58 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/2/22 اعلام نشده
15:54 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه منزل مسکونی پلاک ثبتی 1538 فرعی از 12 اصلی مفروز و مجزی شده
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
15:25 ب.ظ
اجاره غرفه های تجاری سازمان در 6 ردیف در
اجاره غرفه های تجاری سازمان در 6 ردیف در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/21 اعلام نشده
15:25 ب.ظ
واگذاری اجاره یک باب مغازه به متراژ 39/18 متر مدرسه
1398/2/21 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
فروش30 دستگاه انواع خودرو 10 دستگاه انواع موتور سیکلت
فروش30 دستگاه انواع خودرو 10 دستگاه انواع موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/21 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
فروش30 دستگاه انواع خودرو 10 دستگاه انواع موتور سیکلت
فروش30 دستگاه انواع خودرو 10 دستگاه انواع موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/2/21 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
فروش 30 دستگاه خودرو و 11 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و اقلام فرسوده امادی و مخابراتی غیر نظامی
1398/2/21 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
فروش 30 دستگاه خودرو و 11 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و اقلام فرسوده امادی و مخابراتی غیر نظامی
1398/2/21 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
فروش پلاک 52 فرعی از 297 اصلی بخش 8
فروش پلاک 52 فرعی از 297 اصلی بخش 8... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/21 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
فروش ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی پلاک 29 فرعی از 1580 اصلی بخش 1
1398/2/21 اعلام نشده