1398/03/05
14:17 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت252 مترمربع
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت252 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
14:56 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1120 فرعی از 8999 اصلی بخش 5
فروش ملک پلاک ثبتی 1120 فرعی از 8999 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:56 ب.ظ
اجاره حق بهره برداری از منافع پارکینگ سرپوشیده و بار انداز در
1398/3/4 مهلت دار
14:56 ب.ظ
6دانگ 1 باب منزل مسکونی از پلاک 138 ر
6دانگ 1 باب منزل مسکونی از پلاک 138 ر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:56 ب.ظ
فروش سرقفلی یک باب مغازه پلاک ثبتی 8824 اصلی بخش
1398/3/4 مهلت دار
14:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 193/31 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
14:55 ب.ظ
1 قطعه زمین زراعی آبی 500 مترمربع در اراضی
1 قطعه زمین زراعی آبی 500 مترمربع در اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 اعلام نشده
14:55 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی 2188/8 قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده بخش 15
1398/3/4 مهلت دار
14:55 ب.ظ
فروش مبک ساختمان کاربری مسکونی به مساحت146/31 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
14:55 ب.ظ
1 واحد حیاط مسکونی ر
1 واحد حیاط مسکونی ر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:55 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 646/23 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
منزل مسکونی پلاک 446 فرعی از 49 اصلی بخش 5 در
منزل مسکونی پلاک 446 فرعی از 49 اصلی بخش 5 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 2006
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 2006... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
سرقفلی مغازه پلاک 103 اصلی بخش 5
سرقفلی مغازه پلاک 103 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 226/25 مترمربع
فروش ملک کاربری مسکونی به مساحت 226/25 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 22 فرعی از 6235 اصلی بخش 12
1398/3/4 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش قطعه زمین موسوم به قلبی پر تحت بهره برداری کشاورزی دیم 4360 مترمربع در شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 87 فرعی6543 و6551 شامل تاسیسات مکانیکی و برق
1398/3/4 مهلت دار
14:52 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان فرعی از یک اصلی قطعه 23 مفروز و مجزی شده بخش
1398/3/4 اعلام نشده
14:52 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 84/75 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
14:41 ب.ظ
واگذاری محدوده معدنی
واگذاری محدوده معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/3/4 مهلت دار
14:40 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی
1398/3/4 اعلام نشده
14:40 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی
1398/3/4 اعلام نشده
14:37 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به 12000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به 12000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو رنگ سبز
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو رنگ سبز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/4 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین
فروش یک باب مغازه تجاری و یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش ورقهای اهنی بصورت رول مازاد بر نیاز 45 تن
1398/3/4 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی
اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
16:34 ب.ظ
اجاره املاک شامل کافی شاپ - کافی سنتی- بوفه و تنقلات
1398/3/2 مهلت دار
16:34 ب.ظ
اجاره املاک شامل کافی شاپ - کافی سنتی- بوفه و تنقلات
1398/3/2 مهلت دار
15:44 ب.ظ
بهره برداری یک باب انباری جهت بسته بندی و محل استقرار یک دستگاه کانکس تغذیه
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 32/52 مترمربع
فروش ملک به مساحت 32/52 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش قطعات در4 ردیف شامل باغ - ارجی- میشه- خرمنلر
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 3623 بخش6 به مساحت 290 مترمربع
فروش ملک پلاک ثبتی 3623 بخش6 به مساحت 290 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ساختمان اسکلت فلزی به مساحت 116/5 مترمربع
فروش ساختمان اسکلت فلزی به مساحت 116/5 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه520/46 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک کاربری زراعی
فروش ششدانگ ملک کاربری زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش ملک به مساحت328/10 مترمربع
فروش ملک به مساحت328/10 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش ملک تجاری به مساحت 205 مترمربع
فروش ملک تجاری به مساحت 205 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت77/78 مترمربع
فروش ششدانگ ملک به مساحت77/78 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت تقریبی 3740 متر مربع شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک ملک به مساحت122/84 مترمربع پلاک ثبتی7641 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پلاک 449 فرعی از 41 اصلی مفروز و مجزی
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 4942/33 متر
فروش یک قطعه زمین به مساحت 4942/33 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
واگذاری محل کتابفروشی دانشگاه واقع در
واگذاری محل کتابفروشی دانشگاه واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
واگذاری بوفه شماره یک
واگذاری بوفه شماره یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
اجاره املاک در4 ردیف شامل مغازه
اجاره املاک در4 ردیف شامل مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 99 فرعی از 8275 اصلی بخش 5 واقع در
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک726 فرعی2052 واقع
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک726 فرعی2052 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
15:12 ب.ظ
فروش ده قطعه مسکونی و صنعتی
فروش ده قطعه مسکونی و صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 اعلام نشده