1398/11/29
19:57 ب.ظ
فروش تعداد36 قطعه تجاری
فروش تعداد36 قطعه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت 68/39 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت 68/39 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک با کابری تجاری
فروش تعدادی از املاک با کابری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش دو قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی
فروش دو قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 480 مترمربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 480 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
فروش ششدانگ  عرصه و اعیان به مساحت 331/5 مترمربع
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 331/5 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:42 ق.ظ
واگذاری بهره برداری دو باب سالن به متراژ 1300 مترمربع
1398/11/29 مهلت دار
10:42 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت عرصه 230 مترمربع
فروش یک باب ساختمان به مساحت عرصه 230 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش یک واحد تجاری
فروش یک واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
واگذاری اجاره محل استقرار وسایل بازی شهربازی
1398/11/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش ملک به مساحت عرصه 277/2 مترمربع
فروش ملک به مساحت عرصه 277/2 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1810 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1810 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:40 ق.ظ
فروش ششدانگ  یک باب خانه و سه دهنه مغازه
فروش ششدانگ یک باب خانه و سه دهنه مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:40 ق.ظ
فروش ششدانگ  یک باب خانه و سه دهنه مغازه
فروش ششدانگ یک باب خانه و سه دهنه مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/29 مهلت دار
10:40 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت زیربنای 432/3 مترمربع
1398/11/29 مهلت دار
1398/11/28
19:55 ب.ظ
فروش دو باب سالن به متراژ 1300 مترمربع
فروش دو باب سالن به متراژ 1300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
15:58 ب.ظ
واگذاری پلاک مسکونی
واگذاری پلاک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش مقدار 1468/78 ملک
فروش مقدار 1468/78 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش یک باب ملک
فروش یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش یک ستگاه خودرو سمند مدل 84
فروش یک ستگاه خودرو سمند مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/28 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش یک دستگاه خمیر پهن کن نانوایی
فروش یک دستگاه خمیر پهن کن نانوایی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/28 مهلت دار
09:09 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل شامل : لیفتراک سهند 2 تنی - تراکتور - درایر تبریدی فشرده
1398/11/28 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل شامل : لیفتراک سهند 2 تنی - تراکتور - درایر تبریدی فشرده
1398/11/28 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:06 ق.ظ
واگذاری 11 ساعت حق اب زراعی ازموتور  چاه
واگذاری 11 ساعت حق اب زراعی ازموتور چاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 16000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 16000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک به مساحت 50 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب ملک به مساحت 50 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کشنده مدل 62
فروش یک دستگاه کامیون کشنده مدل 62... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه تریلی دست ساز
فروش یک دستگاه تریلی دست ساز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/28 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش خودرو سواری سمند مدل 91
فروش خودرو سواری سمند مدل 91... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/28 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش یک باب مغازه
فروش یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش یک باب مغازه
فروش یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
09:04 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب نانوایی
واگذاری اجاره یک باب نانوایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/28 مهلت دار
1398/11/27
20:09 ب.ظ
واگذاری کارخانه قطعات بتنی
واگذاری کارخانه قطعات بتنی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/27 مهلت دار
20:08 ب.ظ
واگذاری تعدادی از قطعات مسکونی
واگذاری تعدادی از قطعات مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 مهلت دار
20:08 ب.ظ
اجاره کارخانه قطعات بتنی
اجاره کارخانه قطعات بتنی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/27 مهلت دار
20:05 ب.ظ
فروش بشکه 220 لیتری
1398/11/27 اعلام نشده
20:05 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 656/26 کیلو گرم  کانالیست نو از 3 نوع مختلف
فروش مقدار تقریبی 656/26 کیلو گرم کانالیست نو از 3 نوع مختلف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/11/27 اعلام نشده
20:01 ب.ظ
اجاره ساختمان شماره یک جمعیت هلال احمر
اجاره ساختمان شماره یک جمعیت هلال احمر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 مهلت دار
19:21 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/27 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/27 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز
فروش اقلام مستعمل و مازاد نیاز... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/11/27 اعلام نشده
18:20 ب.ظ
فروش سواری پژو 206 نقره ای متالیک مدل 1380
فروش سواری پژو 206 نقره ای متالیک مدل 1380... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/27 مهلت دار
18:20 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین خانه
فروش یک قطعه زمین خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 اعلام نشده