1398/06/28
09:50 ق.ظ
واگذاری  تعدادی مینی بوس ون کار کرده
واگذاری تعدادی مینی بوس ون کار کرده... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:36 ق.ظ
فروش عرصه اوقافی 7000 مترمربع و اعیانات 2336 مترمربع در شهرک
1398/5/6 اعلام نشده