1398/07/08
18:10 ب.ظ
واگذاری اجاره بوفه اموزشگاه
واگذاری اجاره بوفه اموزشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/07
19:48 ب.ظ
واگذاری بوفه اموزشگاه
واگذاری بوفه اموزشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/7 اعلام نشده
1398/07/06
14:06 ب.ظ
واگذاری اجاره بوفه اموزشگاه
واگذاری اجاره بوفه اموزشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/6 اعلام نشده
1398/07/04
16:39 ب.ظ
اجاره بوفه اموزشگاه
اجاره بوفه اموزشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/4 اعلام نشده
1398/06/31
15:33 ب.ظ
واگذاری بوفه ازمایشگاه
واگذاری بوفه ازمایشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/31 اعلام نشده
1398/06/30
16:07 ب.ظ
واگذاری بوفه ازمایشگاه
واگذاری بوفه ازمایشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/30 اعلام نشده
1397/12/18
14:39 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن خدماتی از قبیل بوفه -خیاطی - عکاسی
1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/06
15:50 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن خدماتی از قبیل بوفه -خیاطی - عکاسی
1397/12/6 اعلام نشده