1398/01/18
13:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین  به مساحت 3055 متر مربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 3055 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:03 ب.ظ
فروش ملک ساختمان محوطه اداری با کلیه امکانات و زیرساخت ها
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:36 ق.ظ
فروش ملک ساختمان محوطه اداری با کلیه امکانات و
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:29 ب.ظ
فروش حدود 50 تن ضایعات استحصالی گندم
1397/9/19 اعلام نشده
1397/08/07
16:17 ب.ظ
فروش زمین و سوله اتحادیه تعاونی روستایی
فروش زمین و سوله اتحادیه تعاونی روستایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته