1398/07/15
18:25 ب.ظ
اجاره بوفه اموزشکده و  دبیرستان سما
اجاره بوفه اموزشکده و دبیرستان سما... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/15 مهلت دار
1398/06/21
08:55 ق.ظ
اجاره بوفه و انتشارات
اجاره بوفه و انتشارات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:30 ق.ظ
واگذاری بوفه اموزشکده و دبیرستان
واگذاری بوفه اموزشکده و دبیرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:34 ب.ظ
واگذاری بوفه اموزشکده و دبیرستان
واگذاری بوفه اموزشکده و دبیرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
اجاره انتشارات دانشجویی اموزشکده
اجاره انتشارات دانشجویی اموزشکده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
اجاره بوفه دانشجویی
اجاره بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 اعلام نشده
1398/03/07
14:47 ب.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/7 اعلام نشده
1397/09/11
10:07 ق.ظ
واگذاری  بوفه اموزشکده سما
واگذاری بوفه اموزشکده سما... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/11 اعلام نشده
1397/07/30
10:23 ق.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 اعلام نشده