1398/03/25
12:23 ب.ظ
فروش ششدانگ به ملک به مساحت425/95 مترمربع پلاک ثبتی81فرعی102 واقع
1398/3/25 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:07 ب.ظ
فروش 2 دستگاه پرینتر لیزری
فروش 2 دستگاه پرینتر لیزری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 اعلام نشده
1397/07/14
10:45 ق.ظ
فروش دو دستگاه پرینتر لیزری  مدل 5550
فروش دو دستگاه پرینتر لیزری مدل 5550... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/14 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
واگذاری  حق کسب  وپیشه  یک باب  واحد اداری  به مساحت 785
1397/7/14 اعلام نشده
1397/05/23
15:32 ب.ظ
فروش تعدادی میز چوبی-و صندلی و چرخدار کردان ساده اداری و
1397/5/23 اعلام نشده