1398/09/26
11:17 ق.ظ
فروش سه باب مغازه واقع در خیابان 18
فروش سه باب مغازه واقع در خیابان 18... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:24 ب.ظ
فروش باب مغازه تجاری
فروش باب مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/08/01
07:59 ق.ظ
فروش ششدانگ اعیانی واحدهای تجاری در جریان ساخت
1398/8/1 اعلام نشده
1397/10/02
14:30 ب.ظ
فروش 1 باب ملک غیر منقول  390 مترمربع در
فروش 1 باب ملک غیر منقول 390 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/2 اعلام نشده
1397/08/07
08:08 ق.ظ
فروش یک باب ملک زمین به مساحت 390 مترمربع
فروش یک باب ملک زمین به مساحت 390 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:27 ب.ظ
فروش یک باب ملک  غیر منقول  واقع در بلوار
فروش یک باب ملک غیر منقول واقع در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:05 ب.ظ
اصلاحیه - فروش زمین کشاورزی  و خشک
اصلاحیه - فروش زمین کشاورزی و خشک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/05/06
18:38 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 148 مترمربع
فروش ملک به مساحت 148 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/6 اعلام نشده