1397/09/25
12:49 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی مستعمل و اجر نسوز و ..
1397/9/25 مهلت دار
11:28 ق.ظ
فروش تعدادی دستگاه های الکتروتراپی و سونوگرافی
1397/9/24 مهلت دار
1397/09/24
13:28 ب.ظ
1397/09/21
12:46 ب.ظ
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب
1397/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
فروش اقلام و تجهیزات پزشکی
فروش اقلام و تجهیزات پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/20
21:40 ب.ظ
تخریب -تسطیح و حمل ساختمان قدیم
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/18
14:14 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان
1397/9/18 مهلت دار
13:04 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه ژنتیک
1397/9/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری بخش ازمایشگاهی
واگذاری بخش ازمایشگاهی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/18 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
واگذاری محل داروخانه مرکز بهداشت درمان شبانه روزی
1397/9/17 مهلت دار
09:08 ق.ظ
فروش تک تک 8 دستگاه از اموال اسقاطی و بلااستفاده بیمارستان
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
14:02 ب.ظ
فروش تجهیزات پزشکی اسقاطی بیمارستان
1397/9/17 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان بیمارستان
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:43 ب.ظ
ارائه خدمات داروخانه های شبانه روزی بیمارستانها در 4 ردیف
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
19:02 ب.ظ
1397/09/12
13:14 ب.ظ
واگذاری داروخانه مراکز خدمات جامع ....
1397/9/12 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
فروش یک عدد هد انژکتور ام ار ای با مارک مدراد شهرستان
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:56 ب.ظ
واگذاری محل بهداشت حرفه ای مرکز طب کار
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
واگذاری محل فروش مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
واگذاری داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:44 ق.ظ
واگذاری امور منشی گری
واگذاری امور منشی گری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:08 ب.ظ
اجاره محل واحد تصویر برداری به صورت اجاره بهای ماهیانه
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:51 ب.ظ
واگذاری محل داروخانه مرکز سلامت
1397/9/3 اعلام نشده
1397/09/01
10:44 ق.ظ
واگذایر بخش درمان بیمارستان
واگذایر بخش درمان بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری یکساله املاکشامل 1 واحد دندانپزشکی و 5 باب مغازه و 1 قطعه زمین
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:25 ب.ظ
فروش مقادری ایمپلنت دندانپزشکی
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:20 ق.ظ
واگذاری بخش تزریقات و پانسمان و نوارقلب بیمارستان
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:24 ب.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان
واگذاری داروخانه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
11:35 ق.ظ
واگذاری داروخانه بمیارستان
واگذاری داروخانه بمیارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:57 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک تخصصی
1397/8/26 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - فیزیوتراپی- الغدیر- بیماران قلبی
1397/8/26 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
فروش لوازم و وسایل اداری و پزشکی اسقاطی مازاد بر نیاز
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
13:28 ب.ظ
فروش اموال اسقاط بیمارستان دکتر
1397/8/24 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
راه اندازی کلینیک پزشکی تعداد 2 بلوک با مشارک بخش خصوصی
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:50 ب.ظ
فروش اموال و لوازم اسقاطی تجهیزات پزشکی مستعمل و خارج از رده
1397/8/21 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - محل فیزیوتراپی
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:12 ب.ظ
ارائه خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی بیمارستان
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
واگذاری محل بهداشت حرفه ای مرکز طب کار به صورت اجاره
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:10 ب.ظ
واگذاری داروخانه دامپزشکی به صورت اجاره واقع در
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:18 ب.ظ
واگذاری بخش سی تی اسکن بیمارستان
1397/8/15 اعلام نشده
23:17 ب.ظ
واگذاری بخش سی تی اسکن بیمارستان
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/15
08:52 ق.ظ
فروش یک سری لوازم سمعی و بصری و اداری و ازمایشگاهی و ادوات کشاورزی و
1397/8/15 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
واگذایر مدیریتی تسهیلات زایمانی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه
واگذاری واحد ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
فروش املاک در28 ردیف کاربری زراعی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:25 ب.ظ
واگذاری امور درمان سرپایی درمانگاه و مجوزهای بهره برداری از ان
1397/8/10 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
اجاره محل خدمات ازمایشگاه
اجاره محل خدمات ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:11 ق.ظ
09:27 ق.ظ