1398/02/31
11:59 ق.ظ
واگذاری بخشی از فضای فیزیکی به صورت اجاره جهت ارائه خدمات تزریقا
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:15 ب.ظ
واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت درمان دانشگاه
1398/2/30 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
بهره برداری  از کلینیک پزشکی
بهره برداری از کلینیک پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/30 مهلت دار
10:25 ق.ظ
10:04 ق.ظ
فروش اقلام متفرقه و تجهیزات پزشکی
1398/2/30 مهلت دار
10:02 ق.ظ
واگذاری پخش فیزیوتراپی
واگذاری پخش فیزیوتراپی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/30 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
بهره برداری از کلینیک پزشکی
بهره برداری از کلینیک پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
11:02 ق.ظ
واگذاری خدمات دندانزشکی در بیمارستان امام رضا
1398/2/28 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش پروانه تاسیس داروخانه در
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
15:03 ب.ظ
اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی بیمارستان
1398/2/26 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
واگذاری داروخانه خارج از ساختمان کافی شاپ کالای پزشکی و دفتر اژانس
1398/2/26 مهلت دار
13:43 ب.ظ
واگذاری بخش فصد خون مرکز پزشکی اموزشی و درمانی
1398/2/26 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
بخش فیزیوترای مرکز پزشکی اموزشی و درمانی
1398/2/26 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری پایگاه سلامت منطقه
واگذاری پایگاه سلامت منطقه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/26 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
واگذاری مشارکتی خدمات روانشناسی بیمارستان
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:22 ب.ظ
واگذاری خدمات دارویی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده
1398/2/24 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
اجاره داروخانه بیمارستان
اجاره داروخانه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:48 ب.ظ
واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز و بهداشت
1398/2/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
بهره برداری از بخش دندانپزشکی مراکز درمانی
1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
19:05 ب.ظ
اجاره بوفه بیمارستان و.زایشگاه بیمارستان امام خمینی
1398/2/22 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از بخش دندانپزشکی مناطق
1398/2/22 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه به مدت یکسال
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
14:35 ب.ظ
واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز و بهداشت 2- واگذاری خشک شویی
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:55 ق.ظ
واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
واگذاری درمانگاه جمعیت
واگذاری درمانگاه جمعیت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
واگذاری مشارکتی ازمایشگاه به مدت یک سال بیمارستان
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:08 ب.ظ
اجاره یک دستگاه XRD ازمایشگاهی به مدت یکسال
1398/2/18 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه الکتروشوک - یک دستگاه نوار قلب - یک دستگاه کامپیوتر شهرستان
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:54 ب.ظ
واگذاری  اجاره ای واحدهای امور خونگیری و تزریقات و پانسمان و نوار قلب
1398/2/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویر برداری پزشکی
1398/2/17 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
واگذاری فضای داروخاه بیمارستان
1398/2/17 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
فروش مجوز داروخانه و داروهای موجود در داروخانه در
1398/2/16 مهلت دار
1398/02/16
12:58 ب.ظ
واگذاری یک واحد ازمایشگاه مردانه
1398/2/16 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه بیمارستان
1398/2/16 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
فروش اموال: دستگاه سی تی اسکن در
1398/2/16 مهلت دار
09:42 ق.ظ
فروش انواع عینک طبی و افتابی زنانه و مردانه در
1398/2/16 مهلت دار
1398/02/15
10:25 ق.ظ
واگذاری اجاره محل ازمایشگاهی بیمارستان
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:42 ق.ظ
واگذاری تعدادی از واحدهای استیجاری
1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:15 ق.ظ
واگذاری بخش فیزیوتراپی
واگذاری بخش فیزیوتراپی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
20:33 ب.ظ
بهره برداری از کلینیک پزشکی ورزشی
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:11 ق.ظ
واگذاری واحد پزشک عمومی و دندانپزشکی کلینیک ویژه مستقل سیدی
1398/2/7 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
بهره برداری از کلینک پزشکی ورزشی
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:23 ب.ظ
واگذاری اجاری داروخانه
واگذاری اجاری داروخانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:54 ب.ظ
واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان
1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
10:57 ق.ظ
اجاره قسمتی از فضای فیزیکی به متراژ19 مترمربع
1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
13:45 ب.ظ
واگذاری فضای داروحانه
واگذاری فضای داروحانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/1/28 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویر برداری پزشکی واقع در بیمارستان
1398/1/28 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
واگذاری  تجهیز راه اندازی و بهره برداری از کل ساختمان
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
18:41 ب.ظ
فروش اقلام و تجهیزات دندان پزشکی
1398/1/26 اعلام نشده