1397/11/25
06:59 ق.ظ
واگذاری محل دارخانه
واگذاری محل دارخانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/24
07:28 ق.ظ
فروش اقلام و تجهیزات دندانپزشکی
1397/11/23 اعلام نشده
07:24 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از درمانگاه عمومی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:23 ب.ظ
واگذاری محل جهت خدمات سونوگرافی مراجعین سرپایی در
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
11:19 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه و فیزیوتراپی و دندانپزشکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:30 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از درمانگاه عمومی
1397/11/17 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
واگذاری اجاره محل داروخانه شبانه روزی سرپایی به متراژ تقریبی 190 متر مربع
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:27 ق.ظ
واگذاری اجاره محل دارخانه کلنیک تخصصی
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:03 ب.ظ
واگذاری اجاره ازمایشگاه و داروخانه درمانگاه شبانه روزی
1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
11:54 ق.ظ
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:36 ب.ظ
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی با کلیه وسایل
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:08 ب.ظ
واگذاری ششدانگ یک باب داروخانه متعلق به موقوفه مجتمع
1397/11/8 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد لیزر پوست و ازمایشگاه
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:43 ب.ظ
واگذاری محل جهت خدمات سونوگرافی مراجعین سرپایی در
1397/11/7 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
واگذاری داروخانه به صورت
واگذاری داروخانه به صورت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/11/7 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
اجاره محل درمانگاه سرپایی اتاق پزشک تزریقات
1397/11/7 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
واگذاری 6دانگ باب داروخانه اوقافی در بلوار
1397/11/7 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای
1397/11/7 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد لیزر پوست - مشارکتی ازمایشگاه
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:14 ب.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان
واگذاری داروخانه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/11/6 تاریخ گذشته
16:33 ب.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل شهرستان
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
17:03 ب.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل ایثار سلامت
1397/11/3 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:44 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوزهای بهره برداری
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:44 ب.ظ
اجاره محل درمانگاه دندانپزشکی
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:44 ب.ظ
واگذاری واحد داندانپزشکی بیمارستان
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:43 ب.ظ
اجاره دندان پزشکی مرکز خدمات جامع
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:41 ق.ظ
واگذاری مرکز تصویربرداری بیمارستان
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:52 ب.ظ
واگذاری مرکز تصویر برداری
واگذاری مرکز تصویر برداری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:35 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات مدیریت خدمات دارویی بیمارستان ها
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:46 ب.ظ
واگذاری محل داروخانه های بیمارستان
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری امور داروخانه بیمارستان
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:08 ب.ظ
واگذاری اجاری داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
فروش ملک داروخانه واقع در
فروش ملک داروخانه واقع در... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
فروش 6دانگ دستگاه یونیت دندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:50 ب.ظ
واگذاری کلیه فضاهای فیزیکی دپارتمان تخصصی قلب 3000 مترمربع
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
واگذاری فضای فیزیکی بخش قلب
واگذاری فضای فیزیکی بخش قلب... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:24 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:34 ق.ظ
فروش بیمارستان
فروش بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری امور خدمات دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:42 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک تخصصی
1397/10/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان شهید اشرفی و اتاق پزشک و تزریقات و
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
واگذاری واحد دندان پزشکی درمانگاه
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی و لوازم یدکی نو خودرو
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:21 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:54 ب.ظ
واگذاری واحد شنوایی سنجی
واگذاری واحد شنوایی سنجی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:30 ق.ظ
فروش 6 دستگاه یونیت دندانپزشکی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
15:55 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان واحد های تابعه به مدت 9 ماه شهرستان
1397/10/12 تاریخ گذشته