1397/09/01
10:18 ق.ظ
فروش اقلام در 3 گروه پلی اتیلنی و PVC و SBR
فروش اقلام در 3 گروه پلی اتیلنی و PVC و SBR... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/30
15:33 ب.ظ
فروش 600 تن کاتالیست سولفورزدا مستعمل با بشکه مازاد
فروش 600 تن کاتالیست سولفورزدا مستعمل با بشکه مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 مهلت دار
15:06 ب.ظ
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
فروش اقلام شامل: چوب - کاغذ - قطعات الیاژی - بشکه - گریس
فروش اقلام شامل: چوب - کاغذ - قطعات الیاژی - بشکه - گریس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
فروش زائدات هیدروکربنی و لجن های نفتی
فروش زائدات هیدروکربنی و لجن های نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
فروش مقدار مونتاژ و اقلام شامل : کلوخه HD -ضایعاتHD - ضایعات پی وی سی واقع
فروش مقدار مونتاژ و اقلام شامل : کلوخه HD -ضایعاتHD - ضایعات پی وی سی واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
10:43 ق.ظ
فروش تعداد 1203 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا
فروش تعداد 1203 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/29 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش میزان 118 تن قیر دریافتی از نوه 70-60 واقع در شهرداری
فروش میزان 118 تن قیر دریافتی از نوه 70-60 واقع در شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/27
10:54 ق.ظ
فروش اموال شامل :36 عدد شامپوی کلبر مردانه - 36 عدد شامپوی شولدوز
فروش اموال شامل :36 عدد شامپوی کلبر مردانه - 36 عدد شامپوی شولدوز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/27 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل: کامپاوند - لایه چیفر - سیم بیدلخت - فلاپ و...
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل: کامپاوند - لایه چیفر - سیم بیدلخت - فلاپ و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
16:05 ب.ظ
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 مهلت دار
15:51 ب.ظ
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
10:47 ق.ظ
فروش 30/000 تن محصول گندله اهن بصورت یکجا
فروش 30/000 تن محصول گندله اهن بصورت یکجا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/24 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
فروش تعداد 1950 عدد کارتن 15 عددی 29250 عدد مایع ظرفشویی
فروش تعداد 1950 عدد کارتن 15 عددی 29250 عدد مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/22
11:20 ق.ظ
فروش 118 تن قیر
فروش 118 تن قیر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
09:13 ق.ظ
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:05 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:10 ب.ظ
فروش مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس جرم و مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته واقع در
فروش مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس جرم و مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
فروش تعداد 12 عدد قوطی رنگ یک کیلویی  واقع در
فروش تعداد 12 عدد قوطی رنگ یک کیلویی واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش سی لی کن مایع یک سطل سفید- قطعه لاستیک
فروش سی لی کن مایع یک سطل سفید- قطعه لاستیک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 مهلت دار
17:30 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 اعلام نشده
14:14 ب.ظ
فروش مواد زائد هیدروکربنی و لجن های نفتی مخزن شماره 5 منطقه
فروش مواد زائد هیدروکربنی و لجن های نفتی مخزن شماره 5 منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
فروش تعداد 24167 عد مایع ظرفشویی به ارزش هر عدد به مبلغ 20000 ریال واقع در
فروش تعداد 24167 عد مایع ظرفشویی به ارزش هر عدد به مبلغ 20000 ریال واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/17 مهلت دار
13:53 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار 65 درصد واقع در شهرستان
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار 65 درصد واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/17 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:23 ب.ظ
فروش اسید چرب و خمیر صابون
فروش اسید چرب و خمیر صابون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:39 ب.ظ
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
فروش مقدار10000 تن ریمیت اهن اسفنجی با میانگین عیار به صورت یکجا
فروش مقدار10000 تن ریمیت اهن اسفنجی با میانگین عیار به صورت یکجا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:02 ب.ظ
فرشو یک دستگاه پرومکس ارایشی سشوار پرومکس یک عدد و پرس
فرشو یک دستگاه پرومکس ارایشی سشوار پرومکس یک عدد و پرس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 مهلت دار
15:00 ب.ظ
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 اعلام نشده
14:54 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی محصول شامل: کلوخه - پودر - دم خاکی- ضایعات ABS و....
فروش اقلام ضایعاتی محصول شامل: کلوخه - پودر - دم خاکی- ضایعات ABS و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:51 ب.ظ
فروش اسلج و مواد زائد نفتی
فروش اسلج و مواد زائد نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
فروش تعداد2/200 کارتن ریکا هر کارتن محتوی 15 عدد مایع
فروش تعداد2/200 کارتن ریکا هر کارتن محتوی 15 عدد مایع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی مخزن 5 منطقه
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی مخزن 5 منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
13:07 ب.ظ
فروش تعداد پودر مکمل کربو ویتاپی واقع در شهرستان
فروش تعداد پودر مکمل کربو ویتاپی واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/10 مهلت دار
1397/08/09
11:36 ق.ظ
فروش پسماند ویژه شامل لجن هیدروکربنی -مولکولارسیو- کربن فعال
فروش پسماند ویژه شامل لجن هیدروکربنی -مولکولارسیو- کربن فعال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
فروش اموال به شرح : قرص دنیزیل - ژل تقویت کننده موی سر - ژل روشن کننده کشاله واقع در
فروش اموال به شرح : قرص دنیزیل - ژل تقویت کننده موی سر - ژل روشن کننده کشاله واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
فروش
فروش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
فروش پسماند ویژه شامل لجن های هیدروگریتی مولکولارسیو
فروش پسماند ویژه شامل لجن های هیدروگریتی مولکولارسیو... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
فروش
فروش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
16:22 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 600 تن کاتالیست سولفورزدا مخازن گوگردزدا
فروش مقدار تقریبی 600 تن کاتالیست سولفورزدا مخازن گوگردزدا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
فروش اقلام شامل: کرم پودر و پن کیک در چند ردیف
فروش اقلام شامل: کرم پودر و پن کیک در چند ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
فروش اموال به شرح : روغن چلا - رنگ روغن ساختمان - نیم پس استر واقع در شهرستان
فروش اموال به شرح : روغن چلا - رنگ روغن ساختمان - نیم پس استر واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
فروش انواع لوازم ارایشی شامل رژگونه- کرم پودر
فروش انواع لوازم ارایشی شامل رژگونه- کرم پودر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:24 ب.ظ
فروش مواد زائد نفتی
فروش مواد زائد نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 اعلام نشده