1398/02/04
09:47 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
14:02 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و بلا استفاده شامل : لاستیک -کارتن و پلاستیک - فرفره های فلزی
فروش اقلام ضایعاتی و بلا استفاده شامل : لاستیک -کارتن و پلاستیک - فرفره های فلزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/3 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع  20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
10:42 ق.ظ
فروش ضایعات ضایعات مسی - اهنی - چوبی - روغن ضایعاتی
فروش ضایعات ضایعات مسی - اهنی - چوبی - روغن ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/29
10:38 ق.ظ
روغن موتور - روغن هیدرولیک - واسکازین- ضد یخ- فیلتر روغن- فیلتر هواکش
روغن موتور - روغن هیدرولیک - واسکازین- ضد یخ- فیلتر روغن- فیلتر هواکش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:39 ق.ظ
فروش بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 40 میلیون  لیتر به ازای نرخ پایه
فروش بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 40 میلیون لیتر به ازای نرخ پایه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/28 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنیم روستاهای مرزی در شعاع20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنیم روستاهای مرزی در شعاع20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:43 ق.ظ
فروش مقدار از اقلام و تجهیزات در 13 ردیف
فروش مقدار از اقلام و تجهیزات در 13 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/24 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
خرید ماده شیمیایی WASTE LIQUID
خرید ماده شیمیایی WASTE LIQUID... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
09:42 ق.ظ
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:59 ب.ظ
فروش حدود 15 تن رنگ تاریخ گذشته و مستعمل
فروش حدود 15 تن رنگ تاریخ گذشته و مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
بهره برداری و عرضه و فروش گاز
بهره برداری و عرضه و فروش گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:29 ب.ظ
مقدار 5000 تن از محصول صادراتی MTBE و
مقدار 5000 تن از محصول صادراتی MTBE و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/18 اعلام نشده
1398/01/17
13:47 ب.ظ
فروش 300/000 لیتر روغن کار کرده صنعتی موجود در انبار شیمیایی
فروش 300/000 لیتر روغن کار کرده صنعتی موجود در انبار شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/17 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
فروش  تعداد 80 کارتن 12 تایی مجموعا 960 عدد
فروش تعداد 80 کارتن 12 تایی مجموعا 960 عدد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تهاتر  60 تن قیر در قبال دریافت اسفالت اماده
تهاتر 60 تن قیر در قبال دریافت اسفالت اماده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/25
21:20 ب.ظ
فروش 400 تن فراورده های نفتی اسلچ مازاد در
فروش 400 تن فراورده های نفتی اسلچ مازاد در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:51 ب.ظ
فروش 10000 لیتر روغن سوخته
فروش 10000 لیتر روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/23 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
بهره برداری و عرضه و فروش گاز
بهره برداری و عرضه و فروش گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:18 ب.ظ
فروش رسوبات کوره و رسوبات حاصل از شستشوی
فروش رسوبات کوره و رسوبات حاصل از شستشوی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/18
11:00 ق.ظ
فروش رسوبات کوره
فروش رسوبات کوره... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/18 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
فروش سهمیه سوخت
فروش سهمیه سوخت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:11 ب.ظ
فروش 500 لیتر روغن سوخته
فروش 500 لیتر روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش مقدار 50/000 تن نرمه گندله
فروش مقدار 50/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش مقدار50/000 تن نرمه گندله
فروش مقدار50/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:53 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:53 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:47 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:46 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:46 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:20 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:51 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/14 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
عملیات تعمیرات اساسی واحد های خود محلول اب امونیاکی
عملیات تعمیرات اساسی واحد های خود محلول اب امونیاکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/13
13:33 ب.ظ
فروش 76 عدد کپسول 40 لیتری حاوی گاز سمی اتیلن اکساید
فروش 76 عدد کپسول 40 لیتری حاوی گاز سمی اتیلن اکساید... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:33 ب.ظ
اجرای قیر اسفالت اماده تهاتر حدود 60 تن
اجرای قیر اسفالت اماده تهاتر حدود 60 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/12 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:43 ب.ظ
فروش10000 تن خرسک
فروش10000 تن خرسک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/11 تاریخ گذشته
20:40 ب.ظ
توده لجن خشک حاصل از فرایندد تصفیه اب به عنوان بهبود دهنده و
توده لجن خشک حاصل از فرایندد تصفیه اب به عنوان بهبود دهنده و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/11 تاریخ گذشته