1398/03/02
10:18 ق.ظ
فروش لوله های مازاد مانسمان
1398/3/1 مهلت دار
10:13 ق.ظ
10:10 ق.ظ
فروش تعداد6 دستگاه پمپ دو نازله
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
14:53 ب.ظ
واگذاری تعدادی از لوله های مازاد
1398/2/30 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش لوله مازاد مانیسمان
1398/2/30 مهلت دار
14:38 ب.ظ
فروش یک حلقه چاه نمیه عمیق
1398/2/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
10:16 ق.ظ
فروش اموال: 3راه توپیچ پرسی و 3راه مساوی و لوله
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
15:52 ب.ظ
15:16 ب.ظ
فروش تعدادی از لوله مازاد مانیسمان
1398/2/29 مهلت دار
12:17 ب.ظ
1398/02/28
11:06 ق.ظ
فروش23 حلقه کلاف لوله فولادی مستعمل ریل بوبه مغزی سیار
1398/2/28 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
فروش اموال شامل : سینگ ظرف شوئی - سنگ روشوئی -قوطی رنگ الوان
1398/2/27 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش تعدادی تاسیسات ساختمانی در 33 ردیف
1398/2/26 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش  لوله به صورت ضایعاتی
1398/2/26 مهلت دار
10:38 ق.ظ
فروش زانو یک سری مغزی- پرسی اتصالی یکسرمغزی
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/26
14:16 ب.ظ
فروش انواع پلی اتیلن
1398/2/26 مهلت دار
14:10 ب.ظ
13:51 ب.ظ
13:15 ب.ظ
فرو ش یک دستگاه اب مارگو کار لوسکا
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/24
15:28 ب.ظ
فروش اموال: شیلنگ و هد نازل وپمپ و مخزن نگهداری و ..
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
15:17 ب.ظ
فروش مقدار حدود500 متر لوله ابیاری به قطر63
1398/2/23 مهلت دار
11:11 ق.ظ
واگذاری 2 ساعت اب کشاورزی  و  3 قطعه باغ پسته 7724 مترمربع در
1398/2/23 مهلت دار
11:05 ق.ظ
10:37 ق.ظ
فروش دو ساعت اب کشاورزی و سه قطعه باغ پسته
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/21
10:28 ق.ظ
10:28 ق.ظ
10:14 ق.ظ
فروش 12695 متر لوله 16 م م
1398/2/21 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
1398/02/19
10:48 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل بلااستفاده  در 7 ردیف شهر
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل بلااستفاده  در 7 ردیف شهر
1398/2/19 تاریخ گذشته