1397/08/26
16:00 ب.ظ
فروش 8 قلم شامل لوازم و تجهیزات خارج از رده و
1397/8/26 مهلت دار
12:24 ب.ظ
فروش ضایعات اهن و چوب موجود در نهالستان
1397/8/26 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
08:54 ق.ظ
واگذاری اقلام ضایعاتی انبار شهرداری واقع در
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/24
14:38 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط خارج از رده
1397/8/24 مهلت دار
11:00 ق.ظ
11:00 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات و فلزی
1397/8/24 مهلت دار
10:47 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1397/8/24 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
فروض ضایعات تخته و چوب
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:27 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
1397/8/23 مهلت دار
19:25 ب.ظ
18:55 ب.ظ
18:51 ب.ظ
فروش ضایعات براده اهن و چدن
1397/8/23 مهلت دار
15:12 ب.ظ
فروش ضایعات اهن و پلاستیک
1397/8/23 مهلت دار
14:19 ب.ظ
14:04 ب.ظ
فروش ضایعات ورق های ذوبی اهنی پرس شده
1397/8/23 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش اموال اسقاط و اهن ضایعات شهرداری
1397/8/23 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
13:47 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات و..
1397/8/23 مهلت دار
13:37 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط و خارج از رده
1397/8/23 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش اقلام ضایعات مس روکش دار
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/22
18:14 ب.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی
1397/8/22 اعلام نشده
18:12 ب.ظ
فروش کالاهای تحت اختیار سازمان
1397/8/22 مهلت دار
18:12 ب.ظ
فروش مقدار16 تن ضایعات اهن الات
1397/8/22 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ضایعات و الومینیوم امور سدهای
1397/8/22 مهلت دار
18:05 ب.ظ
فروش ضایعات الومینومی شرط توزین
1397/8/22 مهلت دار
18:05 ب.ظ
18:04 ب.ظ
فروش ضایعات ورق الومینیوم
1397/8/22 مهلت دار
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات پلاستیکی
1397/8/22 مهلت دار
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات سنگین اهن
1397/8/22 مهلت دار
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات سبک اهن
1397/8/22 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی روتین
1397/8/22 اعلام نشده
11:46 ق.ظ
فروش 130/000 کیلوگرم انواع مختلف ضایعات فلزی
1397/8/22 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروض ضایعات شرکت
1397/8/22 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش انواع ضایعات فلزی قالبهای چدنی و فولادی
1397/8/22 مهلت دار
11:42 ق.ظ
فروش ضایعات اهن
1397/8/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
11:38 ق.ظ
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات ذوبی 170 تن و ضایعات استیل 14 تن
1397/8/22 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات تخته و چوب در حدود 4000 تن
1397/8/22 مهلت دار
11:18 ق.ظ