1398/01/31
10:44 ق.ظ
فروش انواع ضایعات پوشال
1398/1/31 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش حدود 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
11:26 ق.ظ
10:56 ق.ظ
فروش ضایعات دانشگاه
1398/1/29 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
واگذاری پسماندهای غیر فرایندی اقلام ضایعاتی و مستعمل
1398/1/29 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش انواع ضایعات ورق هسته
1398/1/29 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش انواع ضایعات پوشال
1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
13:44 ب.ظ
اقلام ضایعاتی
1398/1/28 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت
1398/1/28 مهلت دار
12:37 ب.ظ
فروش ضایعات و بشکه های مستعمل فلزی
1398/1/28 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی در پالایشگاه
1398/1/28 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش اجناس مازاد بر نیاز
1398/1/28 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
فروش  انواع ضایعات پوشال
1398/1/28 مهلت دار
09:38 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن و پلاستیک و نان
1398/1/28 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
فروش ضایعات کابل و الومینیوم
1398/1/28 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش مقادیری مازاد  مستعمل و ضایعاتی
1398/1/28 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل لوله سیاه
1398/1/27 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد انبار فرجام
1398/1/27 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
فروش کالاهای ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/27
10:56 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد
1398/1/27 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
فروش اقلا ضایعاتی و مازاد بر نیاز
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
19:05 ب.ظ
فروش49409 کیلوگرم ضایعات اهن مختلف هرکیلو 18000
1398/1/26 مهلت دار
18:41 ب.ظ
18:15 ب.ظ
فروش 223 اموال منقول شهر
1398/1/26 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش انواع ورق- ضایعات ورق- اسکرپ صنعتی
1398/1/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
فروش اقلام مازاد انبار مرکزی
1398/1/26 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش ضایعات پوشال کاغذ
1398/1/26 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش ضایعات و پوشال  کاغذ
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/25
09:58 ق.ظ
فروش اقلام فرسوده و ضایعات اهن
1398/1/25 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش ضایعات اهنی و اجرهای نسوز مستعمل
1398/1/25 مهلت دار
1398/01/24
15:24 ب.ظ
فرشو مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
15:15 ب.ظ
فروش  حدود4 تن ضایعات کله قندی با کلوچه پلیمری
1398/1/24 مهلت دار
15:14 ب.ظ
فروش مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش ضایعاتی اهنی و اجرهای نسوز مستعمل مربوط
1398/1/24 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
فروش مقدار حدود600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش ماسه سیاه ضایعاتی خاک چدن و اکسید
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
18:19 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1398/1/22 مهلت دار
18:15 ب.ظ
فروش اقلم مستعمل و ضایعاتی
1398/1/22 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی
1398/1/22 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
پروژه جداسازی و فروش ضایعات خشک مربوط به سایت کارخانه
1398/1/22 اعلام نشده