1399/03/11
18:03 ب.ظ
فروش واگنهای اسقاط خط 3و4و5و6 ایستگاه راه اهن
فروش واگنهای اسقاط خط 3و4و5و6 ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/3/11 مهلت دار
1399/02/27
15:16 ب.ظ
فروش واگن حمل کاشی واقع
فروش واگن حمل کاشی واقع... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/27 مهلت دار
1399/02/16
16:19 ب.ظ
فروش تعداد 1234 عدد بانداژ مستعمل
فروش تعداد 1234 عدد بانداژ مستعمل... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/16 اعلام نشده
1399/02/11
14:45 ب.ظ
فروش واگنهای اسقاطی
فروش واگنهای اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/11 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
فروش واگن اسقاطی
فروش واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/01/24
20:45 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای باری
اجاره دپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای باری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/1/24 تاریخ گذشته
1399/01/23
14:52 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای باری
اجاره دپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای باری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/1/23 تاریخ گذشته
1398/12/25
15:02 ب.ظ
اجاره دپوهای تعمیرات واگن های مسافری
اجاره دپوهای تعمیرات واگن های مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/25 تاریخ گذشته
1398/12/24
13:24 ب.ظ
اجاره دپوهای تعمیراتی واگن های مسافری و
اجاره دپوهای تعمیراتی واگن های مسافری و... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/24 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
اجاره دپو های تعمیراتی واگن های مسافری و خود کششی
اجاره دپو های تعمیراتی واگن های مسافری و خود کششی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/24 تاریخ گذشته
1398/12/17
09:55 ق.ظ
واگذاری اجاره درزهای تعمیراتی واگن های مسافری و خودکششی
1398/12/17 اعلام نشده
1398/12/05
19:48 ب.ظ
اجاره دپو ها تعمیراتی واگن های مسافری و خودکششی
اجاره دپو ها تعمیراتی واگن های مسافری و خودکششی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/5 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
واگذاری اجاره دپوهای تعمیراتی  واگن های مسافری خودکشش
1398/12/5 تاریخ گذشته
1398/12/04
19:27 ب.ظ
اجاره دپوهای تعمیرات واگن های مسافری و خودکشش
اجاره دپوهای تعمیرات واگن های مسافری و خودکشش... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/4 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
تعداد 89 دستگاه بدنه واگن لبه بلند
تعداد 89 دستگاه بدنه واگن لبه بلند... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/12/4 تاریخ گذشته
1398/11/19
09:26 ق.ظ
فروش تجهیزات و قطعات مازاد و اقلام ضایعاتی در 6 ردیف شامل : انواع اهن الات ضایعاتی
1398/11/19 اعلام نشده
1398/11/13
19:57 ب.ظ
فروش خودرو سواری پژو پارس - حمل زباله نارنجی - زباله سفید رنگ- اموال اسقاطی
1398/11/13 تاریخ گذشته
1398/10/28
17:44 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور - دستگاه فن هوای گرم کوره - واگن چهار چرخ واقع در
1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:28 ب.ظ
فروش تعداد 6 عدد چرخ فولاد به وزن تقریبی 600 کیلو گرم واقع
1398/9/17 تاریخ گذشته