1399/12/04
08:35 ق.ظ
فروش   تراورس چوبی فرسوده
فروش تراورس چوبی فرسوده... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/12/3 اعلام نشده
1399/11/27
20:33 ب.ظ
سه ردیف انواع ریل
سه ردیف انواع ریل... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/27 اعلام نشده
1399/11/26
21:33 ب.ظ
فروش تراورس چوبی فرسوده اداره کل راه اهن
فروش تراورس چوبی فرسوده اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/26 اعلام نشده
1399/11/20
11:53 ق.ظ
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/19
11:51 ق.ظ
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/19 اعلام نشده
1399/11/18
07:49 ق.ظ
فروش 5500 اصله تراورس چوبی
فروش 5500 اصله تراورس چوبی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/16 اعلام نشده
1399/11/13
20:19 ب.ظ
فروش 4 واگن اسقاط در ایستگاه راه اهن
فروش 4 واگن اسقاط در ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/13 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
فروش یک قطعهدزمین  به مساحت 298 مترمربع
فروش یک قطعهدزمین به مساحت 298 مترمربع... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/11/13 اعلام نشده
1399/10/30
20:54 ب.ظ
فروش تراورتن های مستعمل ایستگاه های
فروش تراورتن های مستعمل ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/30 اعلام نشده
1399/10/22
11:08 ق.ظ
اجاره تعداد 537 دستگاه واگن مخزن دار
اجاره تعداد 537 دستگاه واگن مخزن دار... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/22 اعلام نشده
1399/10/21
16:52 ب.ظ
اجاره تعداد 537 دستگاه واگن مخزن دار
اجاره تعداد 537 دستگاه واگن مخزن دار... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/21 اعلام نشده
16:32 ب.ظ
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/21 اعلام نشده
16:32 ب.ظ
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/21 اعلام نشده
1399/10/20
13:02 ب.ظ
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/20 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
واگذاری اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/20 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه واگن اسقاطی
فروش تعداد 4 دستگاه واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/01
12:30 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه بدنه واگن اسقاطی خود حدود 280 تن را به صورت ضایعات
1399/10/1 اعلام نشده
1399/09/26
12:49 ب.ظ
فرشو اقلام مازاد بر نیاز شامل چرخ واگن قطار و طوق چرخ لوکوموتیو
1399/9/26 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن
اجاره تعداد 335 دستگاه واگن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/9/26 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/9/26 اعلام نشده
1399/09/25
12:08 ب.ظ
اجاره تعداد335 دستگاه واگن
اجاره تعداد335 دستگاه واگن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/9/25 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/9/25 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
فروش   تراورس چوبی فرسوده
فروش تراورس چوبی فرسوده... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/9/24 اعلام نشده
1399/06/16
16:20 ب.ظ
فروش 55 دستکاه سوزن راه اهن دستی
فروش 55 دستکاه سوزن راه اهن دستی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/6/16 اعلام نشده
1399/06/12
1399/05/14
11:49 ق.ظ
فروش  واگن اسقاطی
فروش واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/5/14 اعلام نشده
1399/05/07
14:53 ب.ظ
واگذاری راهبری واگن برگردان ها انباشت و برداشت
واگذاری راهبری واگن برگردان ها انباشت و برداشت... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/5/7 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
واگذاری راهبری واگن ها انباشت و برداشت
واگذاری راهبری واگن ها انباشت و برداشت... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/5/7 اعلام نشده
1399/05/06
09:45 ق.ظ
واگذاری راهبری واگن ها انباشت و برداشت و اسکله های م
1399/5/6 اعلام نشده
1399/04/25
14:15 ب.ظ
اجاردپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای
اجاردپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگنهای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/4/25 اعلام نشده
1399/04/24
20:40 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات اساسی
اجاره دپوی تعمیرات اساسی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/4/24 اعلام نشده
1399/04/17
13:08 ب.ظ
فروش انواع واگن اسقاطی
فروش انواع واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/4/17 اعلام نشده
1399/04/14
18:41 ب.ظ
بهره برداری از دو رام ریل باس گردشگری
بهره برداری از دو رام ریل باس گردشگری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/4/14 اعلام نشده
1399/04/09
20:57 ب.ظ
فروش انواع واگن اسقاطی در ایستگاه
فروش انواع واگن اسقاطی در ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/4/9 اعلام نشده
1399/04/08
17:48 ب.ظ
1399/03/20
16:47 ب.ظ
فروش حدود 350 تن واگن اسقاطی
فروش حدود 350 تن واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/3/20 اعلام نشده
1399/03/11
18:03 ب.ظ
فروش واگنهای اسقاط خط 3و4و5و6 ایستگاه راه اهن
فروش واگنهای اسقاط خط 3و4و5و6 ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/3/11 اعلام نشده
1399/02/27
15:16 ب.ظ
فروش واگن حمل کاشی واقع
فروش واگن حمل کاشی واقع... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/27 اعلام نشده
1399/02/16
16:19 ب.ظ
فروش تعداد 1234 عدد بانداژ مستعمل
فروش تعداد 1234 عدد بانداژ مستعمل... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1399/2/16 اعلام نشده