1397/09/25
16:42 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 85 شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 85 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:41 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پواری پژو 206 مدل 82 شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو پواری پژو 206 مدل 82 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:40 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس موصوف شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس موصوف شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 اعلام نشده
16:33 ب.ظ
فروش 9 دستگاه انواع خودرو و فروش
فروش 9 دستگاه انواع خودرو و فروش... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:32 ب.ظ
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:32 ب.ظ
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:32 ب.ظ
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل
فروش تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت 52 دستگاه اتومبیل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:28 ب.ظ
فروش 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری
فروش 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
فروش تعدادی از دستگاه های خودرو و نیمه سنگین متعلق
فروش تعدادی از دستگاه های خودرو و نیمه سنگین متعلق... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش 9 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه
فروش 9 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:22 ب.ظ
فروش4 دستگاه نیسان پیکاپ و شش دستگاه وانت مزدا دو کابین
فروش4 دستگاه نیسان پیکاپ و شش دستگاه وانت مزدا دو کابین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
فروش 9 دستگاه اتوبوس
فروش 9 دستگاه اتوبوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 اعلام نشده
16:21 ب.ظ
فروش تعدادی موتور سیکلت و خودرو اوراقی قابل شماره گذاری و مقادیر
1397/9/25 مهلت دار
16:18 ب.ظ
فروش تعداد2312 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و تعداد 41 دستگاه خودرو اوراقی
1397/9/25 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجاره وسیله نقلیه تعداد 4 ماشین پژو پارس بدون
اجاره وسیله نقلیه تعداد 4 ماشین پژو پارس بدون... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
12:45 ب.ظ
فروش 53 دستگاه انواع ماشین الات سنگین و نیمه سنگین و مازاد
1397/9/25 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
واگذاری قطعات راکد خودرویی واقع در
واگذاری قطعات راکد خودرویی واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 اعلام نشده
12:38 ب.ظ
فروش تعدادی زیادی پوسته گلدانی عقب گیربکس 5 سرعته بلبرینگ دار
1397/9/25 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری هاج بک مدل 94
فروش یک دستگاه خودرو سواری هاج بک مدل 94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
11:39 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری دنا مدل 95
فروش یک دستگاه خودرو سواری دنا مدل 95... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
11:38 ق.ظ
فروش خودرو پیکاب 411
فروش خودرو پیکاب 411... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
11:38 ق.ظ
فروش خودرو وانت دو کابین مزدا bi2000
فروش خودرو وانت دو کابین مزدا bi2000... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
11:37 ق.ظ
خودرو سمند 735 الف 12
خودرو سمند 735 الف 12... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/25 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه انواع خودرو سواری وانت
فروش تعداد 4 دستگاه انواع خودرو سواری وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش تعداد 53 دستگاه انواع وانت نیسان و خودرو سنگین و نیمه سنگین و غیر تجاری و مازاد
1397/9/24 مهلت دار
11:30 ق.ظ
فروش سواری کیا اپتیما 2014 سفید صدفی متالیک
فروش سواری کیا اپتیما 2014 سفید صدفی متالیک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو نیسان مدل 89
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو نیسان مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
11:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری مدل 96
فروش یک دستگاه خودرو سواری مدل 96... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
11:10 ق.ظ
فروش اموال شامل: 34 دستگاه خودرو و 29 دستگاه موتورسیکلت و ...
1397/9/24 مهلت دار
11:10 ق.ظ
فروش اموال شامل: 34 دستگاه خودرو و 29 دستگاه موتورسیکلت و ...
1397/9/24 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش 2 دستگاه سواری پژو 405 نقره ای و یشمی تیره مدل 84
فروش 2 دستگاه سواری پژو 405 نقره ای و یشمی تیره مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
فروش سواری سمند سفید مدل 91
فروش سواری سمند سفید مدل 91... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه کمپرسی خودرو رنومیدلام
فروش یک دستگاه کمپرسی خودرو رنومیدلام... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
1397/09/24
15:54 ب.ظ
واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد خود
واگذاری تعدادی از خودروهای مازاد خود... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
15:54 ب.ظ
فروش تعداد 13 دستگاه از خودروهای
فروش تعداد 13 دستگاه از خودروهای... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:27 ب.ظ
فروش خودرو پژو 405مدل 81
فروش خودرو پژو 405مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:22 ب.ظ
فروش سواری پژو 206 مدل 89 سفیدرنگ
فروش سواری پژو 206 مدل 89 سفیدرنگ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:21 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی 6 تن ارنا مدل 95
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی 6 تن ارنا مدل 95... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه نیسان پاترول چهار درب مدل 73
فروش یک دستگاه نیسان پاترول چهار درب مدل 73... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش 11 دستگاه وانت پیکان و 1 دستگاه سواری پژو پارس
فروش 11 دستگاه وانت پیکان و 1 دستگاه سواری پژو پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 اعلام نشده
14:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر D8 یک دستگاه دامتراک کوماتیو HD 325
فروش یک دستگاه بلدوزر D8 یک دستگاه دامتراک کوماتیو HD 325... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پیکان شهرستان
فروش یک دستگاه خودرو پیکان شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:09 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کاویان مدل 92 شهرستان
فروش یک دستگاه کامیون کاویان مدل 92 شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:08 ب.ظ
فروش خودرو پراید تیپ 131 سایپا
فروش خودرو پراید تیپ 131 سایپا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:08 ب.ظ
فروش تعدادی از خودروها در 5 ردیف شهرستان
فروش تعدادی از خودروها در 5 ردیف شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کشنده اویکو
فروش یک دستگاه کامیون کشنده اویکو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش تعدادی از خودروهای متعلق به شهرداری
فروش تعدادی از خودروهای متعلق به شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش 4 دستگاه انواع خودرو سواری وانت
فروش 4 دستگاه انواع خودرو سواری وانت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 مهلت دار
13:58 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 93
فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 93... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/24 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش اقلام شامل : جک های تعمیرگاهی ستونی - تجهیزات اهنگری
1397/9/24 مهلت دار