1397/09/25
17:55 ب.ظ
اجاره تلویزیون شهری مشروحه به ابعاد 4/8*7/68 واقع در
1397/9/25 مهلت دار
11:43 ق.ظ
1397/09/24
13:28 ب.ظ
واگذاری استیجاری محل ساز تبلیغاتی
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
08:52 ق.ظ
مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی پیکره های
1397/9/21 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
واگذاری اکران موقت تبلیغاتی سطح شهر
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
09:32 ق.ظ
اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و ناحیه شهری
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:04 ب.ظ
بهره برداری از منافع تابلوها بیلبوردها تلویزیون شهری
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:28 ب.ظ
واگذاری سازه های تبلیغاتی بیلبورد و پل عابر پیاده جهت تبلیغات به
1397/9/19 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
اجاره فضای تبلیغاتی 1 عدد تابلو بیلبورد در معابر اصلی شهر
1397/9/19 مهلت دار
10:47 ق.ظ
واگذاری تابلو های تبلیغاتی سطح شهر و اجاره موقت محل دفن زباله
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
15:00 ب.ظ
اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ناحیه
1397/9/18 مهلت دار
13:04 ب.ظ
بهره برداری تابلو بیلبوردها - تلویزیون شهری
1397/9/18 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
بهره برداری 60 عدد استند و 10 عدد بیلبورد
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/15
09:38 ق.ظ
واگذاری سه عدد بیلبورد تبلیغاتی
واگذاری سه عدد بیلبورد تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
15:16 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهانه 18 عدد تابلوی تبلیغاتی
1397/9/14 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری میدان
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
18:59 ب.ظ
واگذاری اجاره 5 عدد بیلبورد های تبلیغاتی
1397/9/13 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
واگذاری سازه های تبلیغاتی سازمان سیما منظر وفضای سبز
1397/9/13 اعلام نشده
18:54 ب.ظ
تمدید -- اجاره تابلوهای تبلیغاتی در 6 ردیف در
1397/9/13 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
اجاره عدد بیلبورد های تبلیغاتی
اجاره عدد بیلبورد های تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/13 اعلام نشده
13:48 ب.ظ
اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی
اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/13 اعلام نشده
13:00 ب.ظ
واگذاری تابلو های تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر
1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
1397/09/11
13:32 ب.ظ
واگذاری فضای تبیلغاتی سطح شهر
واگذاری فضای تبیلغاتی سطح شهر... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
واگذاری اجاره شش پانل تبلیغاتی به مساحت 194 متر و تعداد 33 استند تبلیغاتی
1397/9/11 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری
1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/10
10:29 ق.ظ
اجاره 6 عددبیلبوردهای سطح شهر و 6 عدد تابلوتلبلیغاتی
1397/9/10 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98
واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/10 مهلت دار
1397/09/08
10:49 ق.ظ
واگذاری بهره برداری موقت از محل نصب 4 عدد
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:45 ب.ظ
اجاره 55 عدد تابلوهای تبلیغاتی
اجاره 55 عدد تابلوهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/7 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهانه یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در
1397/9/7 اعلام نشده
13:40 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهانه 18 عدد تابلوی تبلیغاتی موجود
1397/9/7 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
واگذاری سه عدد بیلبورد تبلیغاتی
واگذاری سه عدد بیلبورد تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/7 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
بهره برداری از 9 سازه بیلبورد تبیلغاتی و یک عرشه پل سطح شهر
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:37 ب.ظ
اجرای تبلیغات بر روی 48 عدد از سایبان ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و نصب
1397/9/6 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
اجاره 55 عدد تابلو تبلیغاتی
اجاره 55 عدد تابلو تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/05
12:57 ب.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس و تاکسی سطح شهر
1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
10:44 ق.ظ
اجاره 6 عدد بیلبوردهای سطح و 6 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مینی بوس
1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/30
15:19 ب.ظ
15:16 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
تمدید -- تبلیغات عرصه پل عابر پیاده روبروی بیمارستان
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
تبلیغات عرصه پل پیاده رو به روی
تبلیغات عرصه پل پیاده رو به روی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیط شهرداری از طریق بیلبورد های
1397/8/30 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
اجاره فضاهای تبلیغاتی یک عدد تابلو بیلبورد
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:13 ق.ظ
واگذار ی تبلیغات محیطی محل برگزاری نمایشگاهها در پل شهرستان
1397/8/29 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
اصلاحیه -- اکاره موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
1397/8/29 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده و تابلوهای کنار دیوار در سطح
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
13:28 ب.ظ
ساخت و بهره برداری از تعداد 30 عدد پروتابل 3*4 و چهار عدد
1397/8/27 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
واگذاری استفاده از تبلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبس و تاکسی سطح شهر
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
16:03 ب.ظ
ساخت و نصب بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی واقع در شهرداری
1397/8/26 تاریخ گذشته