1397/12/01
10:06 ق.ظ
1397/11/30
14:43 ب.ظ
واگذاری اجاره محیط تبلیغاتی ونصب لایت باکس در
1397/11/30 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/11/30 مهلت دار
13:21 ب.ظ
بهره برداری از فضای تبیلغاتی سطح شهر
1397/11/30 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
واگذاری اجاره تابلو تبلیغاتی سطح شهر شهرداری
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
09:43 ق.ظ
نصب بنر نگهداری و بهره برداری از44 دستگاه تابلوی تبلیغاتی برروی
1397/11/29 مهلت دار
09:39 ق.ظ
واگذاری اجاره تابلو منصوب بروی پل هوایی عابر پیاده در سطح شهر
1397/11/29 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
واگذاری اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:23 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
1397/11/28 مهلت دار
15:58 ب.ظ
اجاره لایت باکس و ستون تبلیغاتی بلوار
1397/11/28 اعلام نشده
15:58 ب.ظ
واگذاری اجاره تابلو منصوب بروی پل هوایی عابر پیاده
1397/11/28 مهلت دار
15:46 ب.ظ
فروش استند رومیزی مشکی
فروش استند رومیزی مشکی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/11/28 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجاره لایت باکس و ستون تبلیغاتی در
1397/11/28 مهلت دار
13:36 ب.ظ
اجاره تابلوهای تبلیغاتی
اجاره تابلوهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/11/28 مهلت دار
13:10 ب.ظ
13:07 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر
1397/11/28 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
واگذاری اجاره تابلوهای تبیلغاتی ایستگاه راه اهن
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/27
15:31 ب.ظ
واگذاری تعدادی امتیازات بهره برداری تبلیغاتی از یک دستگاه پل عابر پیاده در
1397/11/27 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
واگذاری 9 دستگاه بیلبورد نصب شده بر عرشه پل های عابر پیاده
1397/11/27 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
واگذاری اجاره استرابوردهای مشروحه در 4 ردیف شهرداری
1397/11/27 مهلت دار
12:18 ب.ظ
واگذاری اجاره  پایه بنر ها تبلیغاتی
1397/11/27 مهلت دار
12:08 ب.ظ
اجاره تلویزیون شهری در  بصورت بهره برداری استیجاری 3 ساله
1397/11/27 مهلت دار
12:00 ب.ظ
بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی
1397/11/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
اجاره تابلو تبلیغاتی ایستگاه راه اهن
1397/11/27 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
ساخت و نصب بهره برداری  تبلیغاتی  بر روی پیکره های تبلیغاتی
1397/11/27 مهلت دار
11:46 ق.ظ
واگذاری اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی در سی و دومین
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
17:52 ب.ظ
مجوز اکران  اگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی
1397/11/25 اعلام نشده
17:50 ب.ظ
اجاره استرابوردهای مشروحه در 4 ردیف شهرداری
1397/11/25 مهلت دار
17:45 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد 2 دهنه پل هوایی عابر پیاده 2 دستگاه بیلبورد و
1397/11/25 اعلام نشده
16:47 ب.ظ
واگذاری 2 دستگاه تابلو بیلبورد تبلیغاتی
1397/11/25 اعلام نشده
16:47 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه بیلبورد سه وجهی گردان شهرداری
1397/11/25 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
اجراه استرابورد یک وجهی در 4 ردیف
1397/11/25 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی شهری :لایت باکس -استند- بیلبورد
1397/11/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
واگذاری سالن بدن سازی زرین - فضای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری
1397/11/25 اعلام نشده
07:25 ق.ظ
واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای سطح استان جهت ساخت و نصب و
1397/11/24 تاریخ گذشته
07:20 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی محیطی استند استرابورد -بیلبورد ها به
1397/11/24 مهلت دار
06:59 ق.ظ
06:59 ق.ظ
بهره برداری از 5 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری 2 وجهی
1397/11/24 اعلام نشده
06:54 ق.ظ
اجار تبلیغات بدنه 15  دستگاه اتوبوس
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/24
22:03 ب.ظ
بهره برداری از 4 دستگاه تبلیغات شهری میادین شهری
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
18:08 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید
1397/11/23 مهلت دار
15:31 ب.ظ
اجاره جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر
1397/11/23 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
واگذاری اجاره تعدادی تابلو تبلیغاتی
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
12:22 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده
1397/11/18 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از پانزده دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری
1397/11/18 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
اجاره بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده در محدوده شهرداری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:56 ق.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی شهری
واگذاری تبلیغات محیطی شهری... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:32 ب.ظ
واگذاری فضای تبیلغاتی 10 دستگاه اسکرولینگ رول اپ  پکیج به جهت اجرای
1397/11/17 تاریخ گذشته