1398/02/02
10:41 ق.ظ
فروش حدود13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ
فروش حدود13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/2/2 مهلت دار
1398/01/29
11:26 ق.ظ
فروش 200 تن بریکت گرم بصورت فله و تحویل درب کارخانه
فروش 200 تن بریکت گرم بصورت فله و تحویل درب کارخانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
13:29 ب.ظ
واگذاری سنگ جویی- لاشه جویی سنگ
واگذاری سنگ جویی- لاشه جویی سنگ... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/28 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی اماده سازی تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن
1398/1/28 مهلت دار
09:26 ق.ظ
میزان 266000 تن گندله سنگ اهن
میزان 266000 تن گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/28 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
واگذاری امتیاز تعداد دو فقره از محدوده های سنگ تزئینی واقع در
واگذاری امتیاز تعداد دو فقره از محدوده های سنگ تزئینی واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
09:32 ق.ظ
بهره برداری حق امتیاز معدن سنگ لاشه ماهان
بهره برداری حق امتیاز معدن سنگ لاشه ماهان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/27 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش پروانه بهره برداری معدن سلیس واقع در جنوب تل
فروش پروانه بهره برداری معدن سلیس واقع در جنوب تل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/27 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
اجاره معدن و مصالح دپوشده خام و عرصه اعیان فضای موسوم به سنگ شکن در بخش
اجاره معدن و مصالح دپوشده خام و عرصه اعیان فضای موسوم به سنگ شکن در بخش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
18:01 ب.ظ
فروش5760 کیلوگرم بصورت بسته بندی یک کیلویی زغال کبابی
فروش5760 کیلوگرم بصورت بسته بندی یک کیلویی زغال کبابی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/24
15:14 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل65 درصد
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه ای واقع در منطقه
مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه ای واقع در منطقه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/24 مهلت دار
1398/01/22
09:39 ق.ظ
فروش ماسه سیاه ضایعاتی خاک چدن و اکسید روی حاصل از فرایندهای خود
فروش ماسه سیاه ضایعاتی خاک چدن و اکسید روی حاصل از فرایندهای خود... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/21 اعلام نشده
1398/01/21
15:39 ب.ظ
فروش55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن
فروش55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:19 ق.ظ
واگذاری معادن شن و ماسه برای برداشت و همچنین مقدار محدود زمین جهت دپوی محصولات
1398/1/19 اعلام نشده
11:05 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی اماده سازی تجهیز و استخراج و فروش
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی اماده سازی تجهیز و استخراج و فروش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/19 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش حدود13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی
فروش حدود13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:44 ب.ظ
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپوشده در معدن میشدوان در 2 پارتی جداگانه
1398/1/18 اعلام نشده
15:41 ب.ظ
فروش 2000 تن نرمه گندله سنگ اهن
فروش 2000 تن نرمه گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
فروش 20000 تن نرمه گندله سنگ اهن
فروش 20000 تن نرمه گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
فروش609 هزارتن سنگ اهن کلوخه معدن انومالی
فروش609 هزارتن سنگ اهن کلوخه معدن انومالی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 مهلت دار
13:53 ب.ظ
بهره برداری از معدن داش
بهره برداری از معدن داش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
فروش 20000 تن نرمه گندله سنگ اهن
فروش 20000 تن نرمه گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 مهلت دار
12:24 ب.ظ
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
09:59 ق.ظ
فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره زمین شماسی زغالسنگ شامل طراحی مهندسی تامین
فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره زمین شماسی زغالسنگ شامل طراحی مهندسی تامین... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:51 ق.ظ
فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن ابنیل
فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن ابنیل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:09 ب.ظ
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه ای معدن انومالی
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه ای معدن انومالی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/27 مهلت دار
11:58 ق.ظ
فروش 3000 تن ماده معدنی باریت
فروش 3000 تن ماده معدنی باریت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
فروش سنگ اهن دانه بندی دپو شده در محدوده معدن
فروش سنگ اهن دانه بندی دپو شده در محدوده معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن ابنیل
فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن ابنیل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
18:22 ب.ظ
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه معدن اتومالی
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه معدن اتومالی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/26 اعلام نشده
18:21 ب.ظ
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه معدن انومالی IIA
فروش 609 هزار تن سنگ اهن کلوخه معدن انومالی IIA... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/26 مهلت دار
12:55 ب.ظ
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
21:20 ب.ظ
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپوشده در معدن
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپوشده در معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 اعلام نشده
21:17 ب.ظ
فروش 27000 تن سنگ با نام علمی فلدسپات با فرمول شیمیایی مربوط
فروش 27000 تن سنگ با نام علمی فلدسپات با فرمول شیمیایی مربوط... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار
فروش سنگ اهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
فروش جمعا 30 هزار تن ماده معدنی باریت
فروش جمعا 30 هزار تن ماده معدنی باریت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
فروش جمعا 3 هزار تن ماده معدنی باریت
فروش جمعا 3 هزار تن ماده معدنی باریت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اصلاحیه- بهره بدراری تعدادی از محدوده های اکتشافی
اصلاحیه- بهره بدراری تعدادی از محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:50 ب.ظ
واگذاری استخراج فراوری و فروش 50 هزار تن سنگ اهن معدن ده زمان
واگذاری استخراج فراوری و فروش 50 هزار تن سنگ اهن معدن ده زمان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/23 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
واگذاری اجاره معدن مصالح دپو شده خاک و عرصه
واگذاری اجاره معدن مصالح دپو شده خاک و عرصه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/21
16:29 ب.ظ
فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن
فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:27 ب.ظ
فروش 10/000 تن کلوخه باریت معدن
فروش 10/000 تن کلوخه باریت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/21 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
فروش جمعا 3 هزار تن ماده معدنی باریت
فروش جمعا 3 هزار تن ماده معدنی باریت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:23 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره ستگ اهن با عیار میانگین
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره ستگ اهن با عیار میانگین... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:34 ب.ظ
فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن
فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/19 تاریخ گذشته