1397/09/01
10:49 ق.ظ
فروش مقدار 300 تن سنگ اهن با عیار 52-53 ارزش هر تن واقع
فروش مقدار 300 تن سنگ اهن با عیار 52-53 ارزش هر تن واقع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
09:15 ق.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف معادن
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف معادن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/29 مهلت دار
1397/08/29
09:46 ق.ظ
فروش 20000 تن سنگ اهن با خلوص 55% به صورت دانه بندی
فروش 20000 تن سنگ اهن با خلوص 55% به صورت دانه بندی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
16:19 ب.ظ
فروش دو دپو ماسه در محل روستای
فروش دو دپو ماسه در محل روستای... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 مهلت دار
16:18 ب.ظ
بهره برداری تعداد از محدوده های اکتشافی و معدنی
بهره برداری تعداد از محدوده های اکتشافی و معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 مهلت دار
16:10 ب.ظ
فروش 20/000 تن سنگ اهن با خلوص55 درصد
فروش 20/000 تن سنگ اهن با خلوص55 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/26
12:33 ب.ظ
محدوده های معدنی و اکتشافی استان
محدوده های معدنی و اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/26 مهلت دار
1397/08/21
12:46 ب.ظ
واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی
واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/21 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
واگذاری عملیات اکتشاف و اماده سازی سنگ قابل بارگیری از
واگذاری عملیات اکتشاف و اماده سازی سنگ قابل بارگیری از... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:27 ق.ظ
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولیدی
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولیدی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
17:19 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/19 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولیدی مجتمع
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولیدی مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/19 مهلت دار
14:06 ب.ظ
فروش اقلام مازاد در معدن قره تیکان شهرستان
فروش اقلام مازاد در معدن قره تیکان شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/19 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
اکتشاف تعدادی از محدوده های معدنی
اکتشاف تعدادی از محدوده های معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:29 ق.ظ
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولید مجتمع
فروش 570 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مگنتیت تولید مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/14
12:21 ب.ظ
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/13
14:57 ب.ظ
فروش سنگ های گرانیت دانه دار واقع در شهرستان
فروش سنگ های گرانیت دانه دار واقع در شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/13 مهلت دار
1397/08/12
17:21 ب.ظ
فروش ته مانده پاتیل سر باره القایی و خاک
فروش ته مانده پاتیل سر باره القایی و خاک... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/12 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
فروش مقدار 55000 متر یک تن گندله سنگ اهن
فروش مقدار 55000 متر یک تن گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/12 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/12 مهلت دار
09:34 ق.ظ
واگذاری عملیات اکتشاف و اماده سازی سنگ قابل بارگیری از محل
واگذاری عملیات اکتشاف و اماده سازی سنگ قابل بارگیری از محل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:04 ب.ظ
فروش 1500 تن کلوخه کرومیت باعیار 42 درصد
فروش 1500 تن کلوخه کرومیت باعیار 42 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:00 ق.ظ
فروش
فروش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/9 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
فروش 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار 42 درصد
فروش 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار 42 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:18 ب.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی
واگذاری بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش 100 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
فروش مقدار 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار تقریبی 42 درصد
فروش مقدار 1500 تن کلوخه کرومیت با عیار تقریبی 42 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:20 ق.ظ
فروش شمش انتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی
فروش شمش انتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:20 ب.ظ
فروش شمش انتی موان 100 و 500 و 1000 کیلویی با عیار 99درصد
فروش شمش انتی موان 100 و 500 و 1000 کیلویی با عیار 99درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/5 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
فروش 220 هزار تن سنگ اهن
فروش 220 هزار تن سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
شمش انتی موان عیار 99درصد
شمش انتی موان عیار 99درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:09 ق.ظ
تجهیز و بهره برداری و فروش سنگ اهن در معدن
تجهیز و بهره برداری و فروش سنگ اهن در معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/08/01
15:46 ب.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی و گواهی کشف واقع در
واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی و گواهی کشف واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:55 ق.ظ
فروش 220 هزار تن سنگ اهن دانه بندی پر عیار
فروش 220 هزار تن سنگ اهن دانه بندی پر عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:07 ب.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
فروش 220 هزار تن سنگ اهن دانه بندی پر عیار
فروش 220 هزار تن سنگ اهن دانه بندی پر عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:47 ق.ظ
فروش 24 هزارتن سنگ اهن دانه بندی هماتیتی معدن
فروش 24 هزارتن سنگ اهن دانه بندی هماتیتی معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:28 ب.ظ
استخراج و فروش سنگ در منطقه 18 معدن
استخراج و فروش سنگ در منطقه 18 معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/25 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
15:04 ب.ظ
فروش 250 تن کک ریزدانه دیداستبنگ با دانه بندی
فروش 250 تن کک ریزدانه دیداستبنگ با دانه بندی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
بهره برداری و فروش سنگ اهن در معدن
بهره برداری و فروش سنگ اهن در معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:00 ب.ظ
فروش 24 هزارتن سنگ اهن دانه بندی هماتیت
فروش 24 هزارتن سنگ اهن دانه بندی هماتیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/23 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
واگذاری محل معدن زباله به همراه رفن بهداشتی و
واگذاری محل معدن زباله به همراه رفن بهداشتی و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:36 ب.ظ
فروش دپوی مواد معدنی
فروش دپوی مواد معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:49 ب.ظ
برون سپاری معدن شن و ماسه
برون سپاری معدن شن و ماسه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
برون سپاری معدن شن و
برون سپاری معدن شن و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:41 ب.ظ
فروش معدن
فروش معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/18 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فروش 70/000 تن گندله سنگ اهن
فروش 70/000 تن گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/18 تاریخ گذشته