1397/11/01
09:37 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی خانه
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی خانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
15:30 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:22 ب.ظ
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن به
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن به... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:21 ب.ظ
فروش مقدار 30000 تن گندله سنگ اهن
فروش مقدار 30000 تن گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فروش75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد
فروش75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های
1397/10/29 مهلت دار
11:03 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی معادن کشف شده استان
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی معادن کشف شده استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
10:51 ق.ظ
اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم شامل ارائه گزارش زیست محیطی
اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم شامل ارائه گزارش زیست محیطی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/27
08:35 ق.ظ
فروش 270/000 تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت
فروش 270/000 تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش سنگ اهن
فروش سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
فروش سنگ گرانیت
فروش سنگ گرانیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
فروش خاک روی به تعداد 19 کیسه
فروش خاک روی به تعداد 19 کیسه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
فروش میزان 2000 تن بریکت تولید ازمایشی درجه 2
فروش میزان 2000 تن بریکت تولید ازمایشی درجه 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
واگذاری اکتشاف طلا و پلی متال- ید واقع
واگذاری اکتشاف طلا و پلی متال- ید واقع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
19:55 ب.ظ
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
19:55 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
13:56 ب.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های دارای پروانه اکتشافات
واگذاری تعدادی از محدوده های دارای پروانه اکتشافات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/25 مهلت دار
09:11 ق.ظ
مقدار 110000
مقدار 110000... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:27 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل 65 درصد
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:44 ب.ظ
واگذاری شمش های الیاژی مازاد
واگذاری شمش های الیاژی مازاد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
09:28 ق.ظ
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:50 ب.ظ
فروش 863 گرم طلا 18 عیار النگو شهرستان
فروش 863 گرم طلا 18 عیار النگو شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/19 مهلت دار
12:06 ب.ظ
فروش میزان 110 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با عیار میانگین 68 درصد
فروش میزان 110 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با عیار میانگین 68 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
فروش ماترک شامل :گردنبند دو متانی 9 سکه ای قدیم عیار 17 به وزن 92/600 گرم و ... واقع در شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:53 ب.ظ
فروش اموال شامل :تعداد 11 حلقه لنگوی -تعداد 5 عدد تک پوش- حلقه ست زنجیر
فروش اموال شامل :تعداد 11 حلقه لنگوی -تعداد 5 عدد تک پوش- حلقه ست زنجیر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/17 مهلت دار
10:42 ق.ظ
فروش گردنبند و دستبند یاقوت کبود و مارکیز به وزن 2/96 قیراط و 40 عدد یاقوت کبود
فروش گردنبند و دستبند یاقوت کبود و مارکیز به وزن 2/96 قیراط و 40 عدد یاقوت کبود... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/16
09:22 ق.ظ
فروش 100/000 تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع
فروش 100/000 تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/12
19:13 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:50 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
16:48 ب.ظ
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 اعلام نشده
15:20 ب.ظ
احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه
احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:16 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع سنگ اهن
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:33 ب.ظ
فروش 50000 تن نرمه گندله
فروش 50000 تن نرمه گندله... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/8 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله سنگ اهن به صورت تحویل
فروش مقدار 110000 تن گندله سنگ اهن به صورت تحویل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:15 ق.ظ
فروش 36 عددشمش فولادی 6 متری به ابعاد 125*125
فروش 36 عددشمش فولادی 6 متری به ابعاد 125*125... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
فروس مقداری طلای ذوب شده شمشی
فروس مقداری طلای ذوب شده شمشی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:51 ب.ظ
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/2 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
عملیات استخراج و فروش سنگ اهن معدن
عملیات استخراج و فروش سنگ اهن معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار مس
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار مس... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:25 ب.ظ
فروش 635 گرم طلا
فروش 635 گرم طلا... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
فروش مقدار حدودی 82 گرم طلای طرح نظارت
فروش مقدار حدودی 82 گرم طلای طرح نظارت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:58 ب.ظ
فروش النگوی- سرویس طلا- اویز
فروش النگوی- سرویس طلا- اویز... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:44 ق.ظ
فروش تعداد 29 قطعه اسکناس دلار با مبالغ 1و2و10و100 دلاری و مقداری طلا و جواهر
فروش تعداد 29 قطعه اسکناس دلار با مبالغ 1و2و10و100 دلاری و مقداری طلا و جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/25 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/24
14:22 ب.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:54 ب.ظ
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/22 تاریخ گذشته