1397/11/01
16:21 ب.ظ
فروش یک فروند شناور به وزن تقریبی 43000 تن با بدنه الومینیوم
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/28
10:12 ق.ظ
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:32 ق.ظ
فروش موتور لنج
فروش موتور لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
19:59 ب.ظ
فروش 3 فروند شناور مغروقه در کانال
1397/10/26 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
یک فروند شناوربارج8000 هزار تنی واقع در
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:35 ق.ظ
فروش شناور فایبر کاربری اموزشی - تحقیقاتی
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
تعدادی از اقلام یدکی دست دوم کارده هواپیمایی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:28 ق.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:47 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور دوبه مهاجرین بندر 317 تن
1397/10/19 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/18
08:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:58 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری پلاستیکی
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری و طناب و بویه و تخته و اهن و.. 20 تن
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:33 ب.ظ
فروش تعداد دو فروندقایق موتوری یاماها 200 با بدنه 21 کارکرده و دست دوم
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
فروش تعداد دو فروند قایق موتوری
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:36 ب.ظ
فروش تعداد سه فروندشناور مغروقه در کانال
1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/11
14:44 ب.ظ
اجاره و راهبری پایانه های بندر شهید کلانتری
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
فروش سه دستگاه شناور یدک کش
فروش سه دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
10:44 ق.ظ
فروش اسقاطی یک فروند کشتی
فروش اسقاطی یک فروند کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:20 ب.ظ
دعوت به شرکت در مزایده فروش یک فروند کشتی تانکر
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
21:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه بازوی تخلیه -بارگیری دریایی مجتمع در
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
19:10 ب.ظ
فروش قطعات مستعمل هواپیمای اموزشی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:21 ق.ظ
فروش سه دستگاه شناور یدکش به نام های جام جم و ثامن و آریا
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:48 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:09 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:01 ب.ظ
فروش قطعات وسایل پرنده
فروش قطعات وسایل پرنده... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
16:37 ب.ظ
فروش قطعات وسائط پرنده شهر
فروش قطعات وسائط پرنده شهر... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:57 ب.ظ
مدیریت بهره برداری و نگهداری اسکله بنادر
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
11:44 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری اسکله بنادر صیادی
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:54 ب.ظ
یک فروند موتور 6 سیلندر با قدرت 223/5 کیلو وات معدل
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:17 ب.ظ
فروش یک فروند موتور 6 سیلندر شهرستان
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:47 ب.ظ
فروش یک فروند مر6 سیلندرب قدرت 223/5 کیلو ولت معدل حدود 300 اسب
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:09 ب.ظ
فروش شناور نیمه ساخته
فروش شناور نیمه ساخته... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:30 ب.ظ
فروش تجهیزات و ادوات هندلینگ زمینی فرودگاه
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
فروش 5 فروند قایق 4 نفره از جنس فایبر کلاس واقع در
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:55 ق.ظ
فروش یک فروند شناور
فروش یک فروند شناور... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/6 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
فروش 2 فروند قایق موتوری یاماها 200 با بدنه
1397/9/5 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
فروش قایق موتوری سوزوکی 200 اسب بخار + شناور فایبر گلاس مشکی
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:24 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد در انبار فنی
1397/8/23 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر
1397/8/23 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه
1397/8/23 اعلام نشده
15:03 ب.ظ
فروش202 قلم قطعات دریایی
فروش202 قلم قطعات دریایی... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:05 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 217 تن
فروش 1 فروند شناور 217 تن... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/13
15:25 ب.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی - باری
فروش دو فروند لنج صیادی - باری... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:46 ق.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی باری واقع در شهرستان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:17 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد97/2
فروش یدک کش با نام پولاد97/2... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:20 ق.ظ
فروش تعداد 110 دستگاه خودرو سبک سنگین و یک
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:01 ب.ظ
فروش یدک کش با نام فولاد
فروش یدک کش با نام فولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته