1397/08/23
19:24 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد در انبار فنی
1397/8/23 مهلت دار
19:22 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر
1397/8/23 مهلت دار
19:22 ب.ظ
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه
1397/8/23 اعلام نشده
15:03 ب.ظ
فروش202 قلم قطعات دریایی
فروش202 قلم قطعات دریایی... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/14
12:05 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 217 تن
فروش 1 فروند شناور 217 تن... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/13
15:25 ب.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی - باری
فروش دو فروند لنج صیادی - باری... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:46 ق.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی باری واقع در شهرستان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:17 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد97/2
فروش یدک کش با نام پولاد97/2... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:20 ق.ظ
فروش تعداد 110 دستگاه خودرو سبک سنگین و یک
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:01 ب.ظ
فروش یدک کش با نام فولاد
فروش یدک کش با نام فولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
فروش تجهیزات محل نگهداری
فروش تجهیزات محل نگهداری... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش کشتی فلزی اسقاطی
فروش کشتی فلزی اسقاطی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
فروش بدنه شناور چوبی موتور باری ناکو قدرت موتور 663 کیلو وات واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پیوند
فروش یدک کش با نام پیوند... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد
فروش یدک کش با نام پولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:30 ق.ظ
فروش یک فروند شناور دوبه مهاجرین
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:18 ب.ظ
فروش لنج400 تنی
فروش لنج400 تنی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:47 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش به نام
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:18 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/18
11:30 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند یدک کش صدف واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:19 ق.ظ
فروش شناور صیادی - فایبر گلاس و متعلقات آن
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:59 ب.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/7 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی
فروش لنج به صورت اوراقی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/27
16:06 ب.ظ
توقیف دو فروند هواپیمای از رده خارج
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:34 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
فروش لنج به صورت
فروش لنج به صورت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:52 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند لنج صیادی فایبرگلاس
1397/6/14 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو اوراقی برش خورده و سنگ
1397/6/14 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
شناوری شماره 17767 ثبت
شناوری شماره 17767 ثبت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/06
13:21 ب.ظ
فروش 6 ردیف اموال منقول شامل: بدنه لنج باری -
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:56 ق.ظ
فروش یک فروند لندینگ کرافت
فروش یک فروند لندینگ کرافت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/3 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش 1 فروند لندینگ گرافت 200 تنی و 1 فروند شناور خدماتی
1397/6/3 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو و مسافر بری
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/17
13:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه یدک کش
فروش یک دستگاه یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:19 ق.ظ
فروش قایق موتوری
فروش قایق موتوری... صنعت هوایی و دریایی
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/03
11:35 ق.ظ
فروش تعدادی اموال مازاد شامل یدکش و شناور
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/02
20:11 ب.ظ
اجاره تعمیرات شناورها به مدت دوسال
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
14:44 ب.ظ
فروش لنج باری مدل 83 جنس فابیرگلاس
1397/5/1 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش اموال شامل: قایق شمشیری - موتور قایق و...
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:05 ق.ظ
فروش اقلام مازاد مربوط به شناور سیم جوش انواع لوله و...
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:01 ب.ظ
فروش قایق موتوری یک فروند قایق فایبر گلاس 21 طوسی رنگ مجهز
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:25 ق.ظ
لنج فایبرگلاس
لنج فایبرگلاس... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
فروش تشت خالی
فروش تشت خالی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
لنج بصورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
موتور لنج بصورت اوراقی و استفاده از قطات
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/16
23:03 ب.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته