1398/01/27
11:03 ق.ظ
فروش شناور - کشتی صیادی- فایبرگلاس- یک قایق
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/25
09:53 ق.ظ
واگذاری خدمات زمین به هواپیما در این فرودگاه
1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
15:04 ب.ظ
فروش یک فروند شناور 22 بهمن
فروش یک فروند شناور 22 بهمن... صنعت هوایی و دریایی
1398/1/24 مهلت دار
1398/01/18
12:18 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 22 بهمن
فروش 1 فروند شناور 22 بهمن... صنعت هوایی و دریایی
1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/13
10:11 ق.ظ
اجاره یک دستگاه کشتی
اجاره یک دستگاه کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:56 ب.ظ
فروش قایق موتوری 1 - قایق موتوری سوزوکی 200 قوه اسب بخار به
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:56 ب.ظ
فروش شناور یدک کش پولاد
فروش شناور یدک کش پولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
فروش شناور پیوند
فروش شناور پیوند... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:27 ب.ظ
فروش یک فروند شناور شناور 22
فروش یک فروند شناور شناور 22... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:08 ق.ظ
اجاره یک دستگاه کشتی
اجاره یک دستگاه کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:55 ب.ظ
فروش 144 عدد پیستون قایق موتوری سوزوکی 2002HP شهرستان
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/03
10:04 ق.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی
فروش لنج به صورت اوراقی... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
فروش یک قطعه یدکی کشتی بدنه و سیلندر موتور دیزلی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:50 ب.ظ
فروش ازبست
فروش ازبست... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
فروش موتور لنج
فروش موتور لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
فروش قطعات پرنده
فروش قطعات پرنده... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/30
10:14 ق.ظ
فروش یک فروند شناور - شناور 22 بهمن
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:32 ق.ظ
فروش تعداد 1502قلم قطعات هواپیمایی از رده خارج
1397/11/29 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
13:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
15:29 ب.ظ
فروش 1 دستگاه شناور یدک کش
فروش 1 دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش برنا واقع در
1397/11/27 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
فروش قطعات هواپیما
فروش قطعات هواپیما... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:07 ب.ظ
تعدادی از املاک مازاد شامل یدک کش نیمه کاره و شناور 1000 تنی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:13 ب.ظ
فروش یک فروند شناور بارج 8000 هزار تنی
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از قایقرانی دریاچه
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/10
09:06 ق.ظ
فروش یک فروند شناور (شناور 22 بهمن )
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:03 ق.ظ
فروش یک فروند شناور کاتاماران
فروش یک فروند شناور کاتاماران... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/07
15:11 ب.ظ
اصلاحیه -موتور قایق یاماها 250 چهار زمانه
1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
09:04 ق.ظ
فروش 1 فروند شناور بارج 8000 هزار تنی
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:44 ب.ظ
فروش یک فروند شناور بارج 8 هزار تنی
1397/11/3 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
فروش یک فروند شناور
فروش یک فروند شناور... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/01
16:21 ب.ظ
فروش یک فروند شناور به وزن تقریبی 43000 تن با بدنه الومینیوم
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/28
10:12 ق.ظ
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:32 ق.ظ
فروش موتور لنج
فروش موتور لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
19:59 ب.ظ
فروش 3 فروند شناور مغروقه در کانال
1397/10/26 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
یک فروند شناوربارج8000 هزار تنی واقع در
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:35 ق.ظ
فروش شناور فایبر کاربری اموزشی - تحقیقاتی
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
تعدادی از اقلام یدکی دست دوم کارده هواپیمایی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:28 ق.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:47 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور دوبه مهاجرین بندر 317 تن
1397/10/19 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/18
08:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:58 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری پلاستیکی
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری و طناب و بویه و تخته و اهن و.. 20 تن
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:33 ب.ظ
فروش تعداد دو فروندقایق موتوری یاماها 200 با بدنه 21 کارکرده و دست دوم
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
فروش تعداد دو فروند قایق موتوری
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:36 ب.ظ
فروش تعداد سه فروندشناور مغروقه در کانال
1397/10/12 اعلام نشده