1397/10/27
09:30 ق.ظ
فروش تانکر سوخت مستعمل 1000 لیتری
1397/10/26 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش تانکر سوخت  6000 لیتری
1397/10/26 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش تانکر سوخت- پارکینگ توقیفی
1397/10/26 مهلت دار
08:33 ق.ظ
فروش کانتینر خالی 20 فوت
1397/10/26 مهلت دار
08:32 ق.ظ
فروش پروفیل الومینیومی
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتینر خالی40 فوت مستعمل
1397/10/26 مهلت دار
20:53 ب.ظ
فروش کانتینر خالی 40 فوتی
1397/10/26 مهلت دار
20:53 ب.ظ
فروش دو عدد مخزن نفتی
1397/10/26 مهلت دار
20:52 ب.ظ
فروش انواع اهن الات و لوازم متفرقه
1397/10/26 مهلت دار
20:51 ب.ظ
فروش گالن -باک به صورت ضایعاتی
1397/10/26 مهلت دار
20:50 ب.ظ
فروش میله فلزی دو سر
1397/10/26 مهلت دار
20:49 ب.ظ
فروش  ورق فلزی
1397/10/26 مهلت دار
20:49 ب.ظ
فروش مفتول فلزی
1397/10/26 مهلت دار
20:21 ب.ظ
فروش قطعه فلزی صنعتی
1397/10/26 مهلت دار
15:08 ب.ظ
فروش میله گرد اف ار پی از جنس الیاف شیشه
1397/10/26 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب
1397/10/26 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش مصالح فلزی ساختمانی
1397/10/26 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش انواع چدن و سفاله اهنی و قالبهای مستعمل فلزی
1397/10/26 مهلت دار
09:10 ق.ظ
واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی
1397/10/26 مهلت دار
09:09 ق.ظ
فروش8437 بشکه فلزی 220 لیتری
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
17:31 ب.ظ
فروش اهن الات اسقاطی 30تن
1397/10/25 مهلت دار
17:29 ب.ظ
فروش اهن الات مدارس مخروبه 15 خرداد
1397/10/25 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
09:41 ق.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله
1397/10/25 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
واگذاری اقلام مستعمل مازاد از قبیل ماشین الات
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
20:50 ب.ظ
فروش  مقداری از اموال اسقاطی اهن الات به وزن تقریبی
1397/10/24 مهلت دار
20:48 ب.ظ
واگذاری حدود 38 تن شمش های الیاژی
1397/10/24 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
فروش مقداری اهن قراضه و فرسوده
1397/10/24 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
فروش مقدار 15 تن سیم مسی اسقاط شرکت
1397/10/24 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری  اهن الات مدارس مخروبه 15 خرداد طلحه
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
16:23 ب.ظ
فروش اهن الات وسایل و اقلام  اسقاطی و مستعمل
1397/10/23 اعلام نشده
15:45 ب.ظ
فروش تعداد 15 مخزن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/23 مهلت دار
08:17 ق.ظ
اصلاحیه - ورق توسط شرکت
1397/10/22 مهلت دار
08:17 ق.ظ
فروش اهن الات وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/22
15:07 ب.ظ