1399/12/06
18:33 ب.ظ
فروش املاک و اهن الات ضایعاتی میلگرد اسقاطی و تجهیزات قالب بندی
1399/12/6 اعلام نشده
18:31 ب.ظ
مصالح حاصل از تخریب دبستان
مصالح حاصل از تخریب دبستان... ساختمان و تاسیسات
1399/12/6 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
فروش دو دستگاه یخچال دارویی
1399/12/5 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
فروش مقدار 2000 سیمان فله ایی
فروش مقدار 2000 سیمان فله ایی... ساختمان و تاسیسات
1399/12/5 اعلام نشده
1399/12/05
09:20 ق.ظ
کولر گازی پنجره ای اسقاط در انبار اهواز - کولر اسپیلت - اموال اداری
1399/12/5 اعلام نشده
1399/12/04
12:54 ب.ظ
12:35 ب.ظ
کولر گازی پنجره ای اسقاط در انبار اهواز - کولر اسپیلت - اموال اداری
1399/12/4 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
واگذاری اجرهای نسوز ضایعاتی
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/03
11:12 ق.ظ
1399/12/02
12:44 ب.ظ
فروش مجموعه دستگاه تولید قطعات
1399/12/2 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
صفحات تایل فلزی و چوبی
صفحات تایل فلزی و چوبی... ساختمان و تاسیسات
1399/11/30 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
فروش مصالح رودخانه ای
فروش مصالح رودخانه ای... ساختمان و تاسیسات
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/30
08:50 ق.ظ
فروش 18 پالت اجر نما
فروش 18 پالت اجر نما... ساختمان و تاسیسات
1399/11/30 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
فروش حدود 478 تن سیمان نسوز ضایعاتی
1399/11/29 اعلام نشده
1399/11/27
20:30 ب.ظ
فروش اموال مستعمل مازاد در 8 گروه
1399/11/27 اعلام نشده
20:26 ب.ظ
فروش یک دستگاه یخچال ایستاده واقع
1399/11/27 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
فروش  سیمان پاکتی تیپ 1
فروش سیمان پاکتی تیپ 1... ساختمان و تاسیسات
1399/11/27 اعلام نشده
1399/11/26
20:44 ب.ظ
سیمان فله ایی تیپ 2
سیمان فله ایی تیپ 2... ساختمان و تاسیسات
1399/11/26 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
فروش یک دستگاه کولر سوپرا دست دوم
1399/11/26 اعلام نشده
1399/11/25
12:28 ب.ظ
فروش حدود 15 هزار تن سیمان پاکتی تیپ یک
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/23
10:19 ق.ظ
فروش بلوک سیمانی ساختمانی و
1399/11/23 اعلام نشده
1399/11/21
08:31 ق.ظ
بهره برداری از مصالح مازاد
بهره برداری از مصالح مازاد... ساختمان و تاسیسات
1399/11/20 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
بهره بردری از مصالح ابادرودخانه ای و عملیات
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/20
13:10 ب.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه پکیج سرمایشی مازاد
1399/11/20 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
فروش یک دستگاه یخچال  ایستاده نوین
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/19
12:19 ب.ظ
فروش سیمان فله ای تیپ دو
فروش سیمان فله ای تیپ دو... ساختمان و تاسیسات
1399/11/19 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش کولرهای گازی پنجره ای و یخچال های 14 فوت اسقاطی
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/18
12:00 ب.ظ
فروش سیمان صادراتی
فروش سیمان صادراتی... ساختمان و تاسیسات
1399/11/18 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
فروش سیمان صادراتی
فروش سیمان صادراتی... ساختمان و تاسیسات
1399/11/18 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
فروش مقداری لوازم مازاد ساختمانی تاسیسات اب برق گاز ابنیه
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/17
20:27 ب.ظ
فروش سیمان صادراتی پاکتی تیپ 2 به کشور پاکستان از طریق بازارچه مرزی
1399/11/16 اعلام نشده
20:27 ب.ظ
فروش  سیمان پرتلند و کلنکر فله
1399/11/16 اعلام نشده
20:07 ب.ظ
فروش مقدار 6000 تن سیمان پرتلند 1/425 یا تیپ دو و 5000 تن کلینکر فله
1399/11/16 اعلام نشده
13:23 ب.ظ
فروش سیمان صادراتی پاکتی
فروش سیمان صادراتی پاکتی... ساختمان و تاسیسات
1399/11/16 اعلام نشده
1399/11/16
09:07 ق.ظ
فروش اجر مرکز راز
فروش اجر مرکز راز... ساختمان و تاسیسات
1399/11/15 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
فروش سیمان و کلینکر
فروش سیمان و کلینکر... ساختمان و تاسیسات
1399/11/15 اعلام نشده
1399/11/15
12:33 ب.ظ
فروش 300000 تن سیمان فله صادراتی
1399/11/15 اعلام نشده
1399/11/14
08:29 ق.ظ
فروش قوطی- سنگ - سیمان- لوله پلاستیکی
1399/11/14 اعلام نشده
1399/11/13
08:52 ق.ظ
مربوط فروش فیلم پرتونگاری پرایمر و اپوکسی نوار عایق
1399/11/13 اعلام نشده
1399/11/12
12:44 ب.ظ
فروش مقادیری سنگ نما
فروش مقادیری سنگ نما... ساختمان و تاسیسات
1399/11/12 اعلام نشده
1399/11/08
08:45 ق.ظ
فروش ناودانی- کانیو - گارد بغل- اتصال
1399/11/8 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
جمع اوری و فروش حمل و نقل
جمع اوری و فروش حمل و نقل... ساختمان و تاسیسات
1399/11/7 اعلام نشده
1399/11/07
21:23 ب.ظ
1399/11/06
10:33 ق.ظ
فروش 50000 تن ماسه شکسته 08 و 5000 تن نخودی شکسته مازاد
1399/11/6 اعلام نشده
09:41 ق.ظ
فروش تاسیسات گرمایشی وسرمایشی مستعمل
1399/11/6 اعلام نشده
1399/11/05
12:30 ب.ظ
فروش تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مستعمل
1399/11/5 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
فروش لوازم تاسیساتی ساختمانی انبار اسکندری
1399/11/5 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
فروش تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مستعمل
1399/11/5 اعلام نشده
1399/11/04
12:20 ب.ظ
مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از تکمیل ساماندهی
1399/11/4 اعلام نشده
1399/11/02
08:48 ق.ظ
مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از تکمیل
1399/11/1 اعلام نشده