فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی 88 فرعی از 81 اصلی نایحه 55 شهرستان...

گروه: املاک ، مستغلات و اجاره اماکن - ساختمان مسکونی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گيلان - رود سر
  • استان برگزارکننده -
  • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/23

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

فروش ششدانگ عرصه و اعیان  ملک  پلاک ثبتی 88 فرعی از 81 اصلی نایحه 55  شهرستان

مزایده های مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه