واگذاری تفکیک جمع اوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به...

گروه: حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری خوزستان - اندیمشک
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/10/27

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

واگذاری تفکیک جمع اوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به

مزایده های مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه