فروش اموال به شرح ک دو تخته فرش ماشینی - یک عدد قفسه کتابخانه - یک دستگاه کولر اسپیلت...

گروه: منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا - فرش و موکت
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری گلستان - گنبد كاووس
 • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/15

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

فروش اموال به شرح ک دو تخته فرش ماشینی - یک عدد قفسه کتابخانه - یک دستگاه کولر اسپیلت

مزایده های مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه