استانداری الومینیوم اهن الات یک کانتینر...

گروه: فلزات - کانکس ، کاروان ، کانتینر ، کیوسک و اتاقهای ماشین آلات
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری کردستان - سنندج
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1399/9/1

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

استانداری الومینیوم اهن الات یک کانتینر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه